Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Redox

No description
by

Jeanette Geertsma

on 9 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Redox

Tim
Marnix
Machiel
Ixora
Anneloes
Jeanette Redox
- Wat is Redox
- Zoutbrug
- Begrippen
- Bespreking artikel
- Theorieopgave
- Chemisch moment Inhoudsopgave HUH REDOX??
- Reacties met overdracht van elektronen

1 Half reacties = laat de verandering zien van de oxidator door opnemen van elektronen of de verandering van de reductor door afstaan van elektronen

2 Verbrandingsreacties=
redoxreacties met brandstof als reductor en zuurstof als oxidator RED= reductor/reductie. Deeltje dat (of die stof)
elektronen kan afstaan
OX= oxidator/oxideren Deeltje dat (of stof die)
elektronen kan opnemen
En samen heet dit Redoxreactie
dus het overdragen van elektronen Redoxreacties Redoxkoppel Zoutbrug Reductie/
Afstaan (Ox)
oxidatie
opnemen -e -e + - Ionenstroom Elektronenstroom V Door deze redoxreactie gaat het
lampje branden. Een redoxkoppel is een combinatie van een
oxidator en een reductor die door een overdracht van elektronen in elkaar overgaan Is een maat voor de (relatieve) sterkte van oxidatoren en reductoren.
Tabel 48 Binas En dan nu heeeeeettt......

Chemisch moment! Maar er is meer...


In plaats van te tekenen kunnen we de bouw van een elektrochemische cel gemakkelijker (en korter) weergeven door middel van een celdiagram.

De algemene vorm van een celdiagram is:

elektrode | REDUCTOR || OXIDATOR | elektrode

Hierin geven de enkele strepen (|) de plaatsen aan waar overdracht van elektronen optreedt tijdens de reactie. De dubbele streep (||) geeft een zoutbrug of poreuze wand of membraan aan.

Het celdiagram voor deze cel:


kan je dus opschrijven als:

Zn(s) | Zn2+ (aq) || Cu2+ (aq) | Cu (s) Wat en hoe noteer je een celdiagram? De standaardelektrodepotentiaal

De opdracht! Cel Anode Elektrolyt Depolarisator Kathode Bronspanning
Daniell Zink Zwavelzuur Kopersulfaat Koper 1,0-1,1 V
Grove Zink Zwavelzuur Salpeterzuur Platina 1,8-1,9 V
Bunsen Zink Zwavelzuur Salpeterzuur Koolstof 1,7-1,8 V
Bichromaat Zink Zwavelzuur Chroomzuur Koolstof 2,0 V
Meidinger Zink Magnesiumsulfaat Kopersulfaat Koper 1,07-1,14 V
Clark Zinkamalgaam Zinksulfaat Kwiksulfaat Kwik 1,4328 V
Weston Cadmiumamalgaam Cadmiumsulfaat Kwiksulfaat Kwik 1,01925 V
Leclanché Zink Salmiak Mangaan(IV)oxide Koolstof 1,5 V
Alkaline Zink Kaliumhydroxide Bruinsteen Koolstof 1,5 V Potentiaalverschil

Onder standaard condities en wanneer er geen stroom loopt door het element

1. afzonderlijke oxidatie- en reductiereacties bepalen.
Oxidatie: Zn → Zn2+ + 2e-
Reductie: Cu2+ + 2e- → Cu
2. Opzoeken van het standaardelektrodepotentiaal E0 van iedere reactie. Potentiaalverschil van het element is gelijk aan het meest positieve E0 waarde min de meest negatieve E0-waarde;
Zn → Zn2+ + 2e- : -0,76 V
Cu2+ + 2e- → Cu: +0,34 V

Het potentiaalverschil (of bronspanning) is dus (+0,34 V) – (–0,76 V) = 1,1 V


Let op! Er zal pas een elektrische stroom gaan lopen zodra het potentiaalverschil tussen het elektrodepotentiaal van de oxidator en het elektrodepotentiaal van de reductor groter is dan 0,3 Volt. De elektrochemische cel Het artikel
Full transcript