Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Urbanistični inštitut

Urbanistični inštitut
by

Irena Baclija

on 21 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Urbanistični inštitut

URBANI MENEDŽMENT: UPRAVLJANJE URBANEGA REZVOJA ALI RAZVOJ URBANEGA UPRAVLJANJA? Mesto - subjekt politološkega proučevanja Urbani menedžment (Re)konceptualizacija Empirični dokazi Mesto-subjekt upravljanja teorija urbanih režimov
(Stoker 1996; Stone 1989; Hamel 1999) Jacobs (1984): Cities and the Wealth of the Nations Dahl: pragmatične koalicije Santos: razmerje med delničarji in deležniki Logan in Molotch (1987) mesto je »stroj za razvoj«, Sassen (1991) mesto in globalizacija Hočevar (2000, 65) meni, da je mesta zaradi njihove strukturne kompleksnosti in zaradi vse težjega analitičnega razmejevanja ter vse večjega prekrivanja znotrajsistemskih lastnosti delovanja in zunajsistemskih, relacijskih lastnosti povezovanja vse težje obravnavati tako z merili teritorialnosti kot tudi lokalnosti Mesta v sistemih oblasti nastopajo kot enote lokalne skupnosti s podeljeno samoupravnostjo. Torej so formalno-pravno teritorialno zamejena ter funkcijsko in administrativno opredeljena. Zaradi velikih razlik, ki nastajajo med urbano in ruralno skupnostjo, se preobremenjenost urbanih skupnosti lahko izrazi tudi v posebnih ustavno-pravnih aktih, ki takšnim enotam dodelijo poseben status. Servisna funkcija mesta Zagotavljanje javnih storitev je ena od glavnih nalog lokalnih skupnosti. Zagotavljanje javnih storitev na lokalni ravni izhaja iz procesa decentralizacije. Vloga upravljanja »...niz dejavnosti, ki skupaj oblikujejo in vodijo družbeni, teritorialni in ekonomski razvoj mest. Glavne naloge urbanega menedžmenta so poseganje v ta področja, da bi dosegli boljši ekonomski razvoj in zagotavljali urbane storitve in dobrine.« "... je cilj in smisel urbanega menedžmenta zagotoviti, da so vse komponente v sistemu usklajene in delujejo tako, da mesto vsakodnevno funkcionira." »bistvo urbanega menedžmenta prevzemanje dejavne vloge pri razvoju, upravljanju in koordiniranju resursov, za doseganje mestnih razvojnih ciljev.« »... javna uprava ali razvojni menedžment ali organizacijski menedžment« »urbani menedžment je prizadevno usklajevanje dejanj javnih in zasebnih akterjev, za reševanje problemov s katerimi se srečujejo občani mesta ter da bi posledično oblikovali konkurenčno mesto, ki je usmerjeno v trajnostni razvoj in vse prebivalce obravnava enakovredno« Namesto zaključka - razprava deležniki delničarji Participacija subdecentralizacija vloga menedžerja trajnostni razvoj konkurenčnost mesta -koncept urbanega menedžmenta v
mestih EU v precej splošni uporabi -večje kot je mesto, več elementov
urbanega menedžmenta uporablja -bolj kot je mesto ekonomsko uspešno,
več elementov urbanega menedžmenta uporablja
Full transcript