Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Klinisk psykologi

No description
by

Josefin Hellman

on 7 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Klinisk psykologi

Klinisk psykologi är den gren av tillämpad psykologi, som inbegriper diagnostisering och behandling av psykiska sjukdomar.
Berg- och dalbana genom livet
Hur botar man psykisk sjukdom?
En av vår tids största orättvisor
Vad är klinisk psykologi?
Behandlingsmetoder
Bipolär sjukdom

http://www.ur.se/Produkter/158256-Bildningsbyran-psykisk-halsa-Anhaller-vordsamt-om-omedelbar-lobotomi?q=psykiatri
Kallas även
manodepressiv sjukdom
och innebär att man i perioder är antingen
manisk
eller
deprimerad
. Mellan perioderna av sjukdom brukar man må bra och kan ofta leva som vanligt.
Josefin Hellman
2014/2015
Psykologi2a (PSYPSY2A)
En folksjukdom
Depression

Att leva i en annan verklighet
Psykossjukdom och schizofreni
Knappt hälften av alla kvinnor och ungefär var fjärde man blir deprimerad någon gång under sin livstid.
Klinisk psykologi
Vad vet du om psykisk sjukdom?
Brainstorma!
Ibland skiljer man på:  

exogen depression
där det finns yttre orsaker till sjukdomen

endogen depression
när sjukdomen beror på ärftliga faktorer

Men oftast går det inte att säga om det är det ena eller det andra!
Varför blir man deprimerad?
Hur är det att vara deprimerad?
Vad ska man göra om man känner sig deprimerad?
Om man mår mycket dåligt och känner att man inte orkar mer ska man söka hjälp direkt på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller akutmottagning, eller
ringa 112
.

Det går alltid att ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för att få råd
.
TÄNK PÅ!
Nästan alla känner någon som drabbats av psykisk sjukdom.

Visa varandra respekt.
Hur förklarar de olika perspektiven varför man blir deprimerad?
Psykodynamiska perspektivet
Beteendeperspektivet
Kognitiva perspektivet
Humanistiska perspektivet
Biologiska perspektivet
Socialpsykologiska perspektivet

Klinisk psykologi
: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. I samband med det behandlas arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa och ohälsa.

Tillämpningsområden inom psykologin i relation till förändringar i samhället.
Centralt innehåll i kursen Psykologi 2a
Kunskapskrav för betyget A i Psykologi 2a
"Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.

Eleven ger också exempel på flera psykologiska behandlingsalternativ samt redogör utförligt och nyanserat för grundtankarna bakom dessa.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället."

nedstämdhet
håglöshet
glädjelöshet
koncentrationssvårigheter
dåligt självförtroende
sömnbesvär
ökad eller minskad matlust
känsla av hopplöshet
minskad sexuell lust

Varför får man bipolär sjukdom?

Genetiska och biologiska faktorer (arv) verkar spela stor roll (större än vid exempelvis depression). Den kemiska signalöverföringen mellan nervcellerna fungerar inte riktigt som den ska. 

Ofta är det någon stressande livshändelse (miljö) som utlöser sjukdomen.
 
3 - 4 procent av befolkningen drabbas. Risken är större om man har någon nära släkting med sjukdomen.

Ett extremt förhöjt stämningsläge. 
 
Man har mängder av kreativa idéer, massor av energi och orkar hur mycket som helst. 
 
Starkt överdriven tilltro till sin egen förmåga.
MANI
Liknar
egentlig depression
, men depressionen kommer ofta snabbare och symptomen är mer uttalade.

En depression som följer direkt på en manisk fas blir särskilt svår.
DEPRESSION
Bipolär sjukdom typ 1
Svåra
manier
och
depressioner
. Båda tillstånden är allvarliga och innebär ofta att man får svårt att klara sig själv.

Ofta nödvändigt att få vård på sjukhus.


Bipolär sjukdom typ 2

Återkommande depressioner och perioder med lindrigare maniska symtom, så kallade
hypomanier
.

Ökad energi, större kreativitet, skämtsamhet och ett allmänt glatt humör.

Depressionerna har inte alltid samma symtom som en vanlig depressionssjukdom. Man kan till exempel ha ett ökat sömnbehov och sug efter sötsaker. Ofta fungerar inte vanlig behandling mot depressioner.
Diagnosmanualen DSM-5
Vad är friskt och vad är sjukt?
Läs mer!
Det finns många bloggar där unga och vuxna skriver om hur det är att leva med bipolär sjukdom. Exempelvis de här:

http://bipolartsinne.blogspot.se/
http://bipolarsjukt.wordpress.com/
http://rebeckakjersen.blogg.se/

Bilden av psykisk sjukdom
Varför säljer psykisk sjukdom?
i film, litteratur och media
Personlighetsstörning
Länk till radioprogrammet "Sommar i P1" med forskaren Simon Kyaga:

https://docs.google.com/document/d/1k8AI5ZZN4wwga75ivLartALvBWm52PujVj1JgvtMxUw/edit?usp=sharing
Lyssna!
Antisocial
personlighetsstörning

Brist på empati
Låg impulskontroll
Svårigheter att hantera sin aggressivitet

Överrepresenterade bland våldsbrottslingar.
Ofta stökiga redan som barn och har påbörjat en kriminell karriär i unga år. Majoriteten är män.

Vårdas ofta inom kriminalvården, inte inom psykiatrin.


Läs mer här!
Källa: Forskning.se och boken "Bakom vansinnet — forskare om psyke, våld och rädsla":
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/bakomvansinnet/tiofragorochsvar/finnsdetpsykiskasjukdomarsomgornagonmeraggressivellerfarlig.5.303f5325112d7337692800013711.html
Psykopati


Talför, ytlig, charmig
Förhöjd självuppfattning (grandioa vanföreställningar)
Behov av spänning
Patologiskt lögnaktig
Manipulativ
Saknar skuldkänslor
Ytligt känsloliv
Bristande empatisk förmåga
Parasiterande livsstil
Bristande självkontroll
Promiskuöst och egoistiskt sexualliv
Tidiga beteendeproblem (före 12 års ålder)
Saknar realistiska, långsiktiga mål
Impulsiv
Ansvarslös, till exempel som förälder eller chef
Många kortvariga äktenskapsliknande förhållanden
Ungdomsbrottslighet (före 15 års ålder)
Överträdelse av villkorad frigivning
Kriminell mångsidighet

Att vara socialt avvikande
Läs mer här!
På wikipedia kan du läsa mer om psykopati. Notera dock att en del uppgifter är ifrågasatta och saknar källhänvisning!

http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykopati
De tjugo frågeområdena i Robert D. Hares psykopatikriterier:
I alla tider har psykisk ohälsa varit en del av vardagen. Attityden till, och behandlingen av, psykiska sjukdomar förändras över tid.
Reportern Per-Axel Janzon letar efter svar om sin mammas psykiska sjukdomshistoria i dokumentären "Anhåller vördsamt om omedelbar lobotomi" på UR Play.


Lyssna!
Inga Janzon blev inlagd på mentalsjukhus första gången 1949. Hon led av tvångstankar och ångest. Det skulle bli fler besök på sjukhuset. Inga behandlades med elchocker, insulin, barbiturater och brom. I oktober 1950 genomgick hon, 33 år gammal, en lobotomi.

"Man visste inte bättre", säger professor emeritus Göran Eberhard, som tillsammans med professor emeritus Carl Gerhard Gottfries medverkar för att försöka förklara Inga Janzons sjukdomshistoria.


Journalisten Arvid Lagercrantz berättar i "Psykpodden" hur det är att leva med bipolär sjukdom

http://vadardepression.se/4-arvid-lagercrantz-bipolar-sjukdom-psykoser-och-karriar/
Lyssna!
Diskutera bilden av psykisk sjukdom i film och litteratur.
Vad är psykossjukdom?
Att ha en psykos innebär att man har en förvriden verklighetsuppfattning, att man inte uppfattar världen så som andra uppfattar den.
 

hallucinationer
ser, hör eller känner saker som inte finns
 
vanföreställningar
är övertygad om att man är förföljd (paranoia), utvald att styra världen eller att man har extraordinära egenskaper som ingen annan har (grandiosa vanföreställningar). 

blir inåtvänd och
drar drar sig undan
familj och vänner

oro
,
sömnsvårigheter
eller plötsliga
vredesutbrott
.

Hur är det att leva med psykossjukdom?
Schizofreni
Den vanligaste psykossjukdomen.
 
Karaktäriseras av vanföreställningar, hallucinationer, desorganiserat tal och negativa symtom (friska förmågor försvinner). Svårt att tänka och tala sammanhängande.
Vem drabbas av schizofreni?
Schizofreni beror på
en kombination av arv och miljö
. Det finns en genetisk känslighet som gör att man lättare får en psykos när man utsätts för påfrestningar, men risken ökar också om man till exempel röker cannabis eller är med om svåra upplevelser.

Det finns olika former av schizofreni. Det vanligaste är att sjukdomen utvecklas under en tid. En del får en psykos bara en gång, medan det hos andra är återkommande.


Lyssna!
http://vadardepression.se/14-positiva-listan-och-psykoser/
Hur är det att drabbas av en psykos?

Lyssna på Psykpodden, avsnitt 14: "Positiva listan och psykoser"
Vilken roll spelar
arv
respektive
miljö
för insjuknandet i psykisk sjukdom?
 
Vilka olika
behandlingsformer
finns och vad är grundtanken bakom dessa?

Hur har synen på psykisk sjukdom och behandling
förändrats över tid
?
Summera!
Vem blir psykopat?

En personlighetsstörning utvecklas under barndomen och kan vara helt eller delvis medfödd.

Runt 5% av männen och 0,2% av kvinnorna i Sverige kan antas ha en antisocial personlighetsstörning.

Bland de som döms till fängelse är dock andelen över 50%.
Behandlingsformer vid personlighetsstörning
All psykologisk och psykiatrisk
behandling är svår
, eftersom störningen uppfattas som naturlig av den som har den och patienten har svårt att reflektera över sig själv. KBT och PDT är verkningslöst.

Istället fokus på:
träning i impulskontroll,
övning i att reflektera över sina egna och andras upplevelser och känslomässiga reaktioner.

Borderline
behandlas ofta med DBT.
Genom att sköta om sig väl, sova på regelbundna tider, motionera och undvika alkohol och andra droger kan man förebygga ångest och nedstämdhet.
Viktigt att bygga goda relationer med andra människor som är förstående och behandlar en väl.


Källor:
Psykologiguiden.sehttp://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=238&Psykopati
Forskning.se http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/bakomvansinnet.4.303f5325112d733769280003857.html
Källa: Psykologiguiden.se http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=238&Psykopati

Behandlingsformer vid bipolär sjukdom

Medicin (lamotrigin, litium, neuroleptika, sömnmedel) är ofta ett förstahandsval vid bipolär sjukdom och med rätt inställd medicinering kan de flesta leva ett bra liv. Problemet är att i samband med maniska skov brukar motivationen att ta medicinen vara låg.

Regelbundna och goda vanor – särskilt när det gäller sömnen.

Psykoterapi kan vara bra för att lära sig hantera sin sjukdom, KBT är vanligast.

Anhörigutbildning: påminna om medicineringen eller hjälpa till med att upprätthålla strukturen i vardagen.

ECT används vid svåra depressioner.
Källa: Psykologiguiden.se http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=171&Bipolar_sjukdom
1177.se http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Manodepressiv-sjukdom---bipolar-sjukdom/
Alla människor kan bli deprimerade, men alla löper inte lika stor risk att få en depression. Man har olika
sårbarhet
.

Vilken sårbarhet man har beror delvis på vem man är som person, både från födseln och hur man vuxit upp.
Behandlingsformer vid depression
Vid lätt och medelsvår depression
:

regelbunden motion, minst tre gånger i veckan i en halvtimme,
psykoterapi (KBT eller PDT)
antidepressiva läkemedel.


Om man har en
svår depression
kan man behöva vård på en psykiatrisk klinik. Här kan man också bli erbjuden elbehandling (ECT).


Källa: 1177.se http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Depression/#section-5
Våra tankar om vad som är psykiskt sjukt har nära samband med synen på hälsa och normalitet – och varje tid tycks ha sin dominerande syn.
Man kan inte (ännu?) avgöra om någon är psykiskt sjuk med hjälp av enkla fysiska test, såsom blodprov eller hjärnröntgen.
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM) är den handbok som innehåller diagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd.

Ges ut av American Psychiatric Association (APA) och är brett använd över hela världen.

För att avgöra om någon är psykisk sjuk stämmer man av personens beteende och upplevelser med flera listade symptom i diagnosmanualen.
DSM-5
Läs mer!
Ladda ner artikeln "Den psykiska ohälsans historia" av Inga Sanner:

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iffs.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F01%2Fframtider_nr3_2009_den_psykiska_ohalsans_historia.pdf&ei=iuEyVNSMOov9ywOb5oHICA&usg=AFQjCNGiGEkvSFDJLQ7GyBH0TA6f1Sv9nA&bvm=bv.76802529,d.bGQ
Behandlingsformer vid schizofreni
Läkemedel mot psykoser (neuroleptika). Blockerar signalsubstanser i vissa av hjärnans nervceller. Dämpar symptomen men botar inte själva sjukdomen.

Psykoterapi kan hjälpa patienten att hantera sin sjukdom

Viktigt att miljön man behandlas i är lugn och att man känner sig trygg med de människor man har kontakt med.

Sömnmedel kan behövas för tillfrisknandet

Regelbunden och tät kontakt med vården behövs. Ofta läggs man in på psykiatrisk kilnik.

Finns ej i diagnosmanualen
DSM-5!
Borderline
Emotionellt instabil personlighetsstörning
Starka och snabbt svängande känslor
Stark känsla av tomhet
Turbulenta relationer till andra
Svartvitt tänkande
Svårt att kontrollera sina impulser
Självskadebeteende

Vad gör att vissa utvecklar borderline?
Uppväxtförhållanden där man inte får bekräftelse eller förståelse för sina känslouttryck i kombination med en medfödd sårbarhet.
Källa: 1177.se: http://www.1177.se/Stockholm/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Vad-innebar-diagnosen-borderline/
Skilj på psykisk sjukdom och personlighetsstörning!
En sjukdom utrbryter (mer eller mindre) plötsligt, medan en personlighetsstörning är ett mönster av tankar, känslor och beteenden som växer fram under lång tid
Psykopati är en generell beteckning på en störd personlighet ifråga om känsloliv och vilja att följa sociala normer.
Neuropsykriatisk funktionsnedsättning, NPF
ADHD
NPF
Symptom som leder till påtagligt nedsatt funktion i vardagen.
Hur stora svårigheterna blir beror mycket på omgivningens krav och förväntningar.

Man brukar uppleva mindre problem när man blir äldre, allt eftersom man lär sig mer om hur man fungerar och hittar egna lösningar för att klara olika situationer.
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Källa: http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Adhd/
Vad beror ADHD på?
3-5% av alla skolbarn antas ha ADHD
Adhd ser olika ut för alla, men brukar innebära:

Uppmärksamhetsproblem
. Svårt att komma igång med saker. Tröttnar fort på något man påbörjat.

Överaktivitet
: Svårt att sitta still eller känner sig rastlös.

Impulsivitet:
Gör saker direkt, utan att tänka efter. Svårt att styra över hur man reagerar i olika situationer.


Källa: http://ki.se/nyheter/sa-skyddas-hjarnan-fran-stress-och-depression-av-motion
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Depression/
Hjärnfunktioner fungerar annorlunda -
uppmärksamhet, impulsivitet, och förmågan att hålla flera saker i huvudet samtidigt

Signalsubstanserna
dopamin
och
noradrenalin
fungerar inte riktigt som de ska.

Ärftlighet

verkar vara den viktigaste faktorn
till att man får adhd. Man ärver vissa gener som styr uppbyggnaden av hjärnans olika delar och påverkar hur signalsubstanserna fungerar. Därför är det vanligt att flera i en familj eller släkt har adhd.

Hjärnans utveckling påverkas också av de upplevelser och erfarenheter som man har under sin uppväxt. Det innebär att
både arv och miljö spelar en roll
för hur problemen vid adhd visar sig.
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Adhd/#section-1
Hur behandlas ADHD?
Olika stödinsatser
, som råd till föräldrar och anpassning i förskolan och skolan

Medicin
som gör det lättare att koncentrera sig, vara still och styra över hur man reagerar.

De läkemedel vanligaste läkemedlen är de som kallas för
centralstimulerande medel
som exempelvis Concerta och Ritalin.
ADHD-diagnosen är omdiskuterad.

Vilka fördelar och nackdelar finns med att få en diagnos?

Läs om Toves väg till högskolan med ADHD:

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/tidig-adhd-diagnos-hade-gjort-studierna-pa-hogskolan-lattare_3921332.svd
Läs mer!
Autism
Kännetecknas av:

störningar i förmågan till socialt samspel
störningar i förmågan att kommunicera
begränsade, repetetiva mönster i beteenden, intressen och aktiviteter
Källa: http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Autism/
Vem drabbas av autism?
Ungefär 0,1% av befolkningen har autism. Vanligare bland pojkar.

Inte helt klarlagt varför man får autism, men troligen bidrar flera olika
biologiska faktorer
. Genetiska faktorer spelar oftast en viktig roll för hur hjärnan utvecklar det annorlunda sättet att ta in, bearbeta och tolka information, som leder till de beteenden som man har när man har autism.

Autism är
delvis ärftligt. V
anligt att flera i en familj eller släkt har liknande svårigheter, men det kan vara stor skillnad i hur autismen yttrar sig.
Källa: http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Autism/
Hur behandlas autism?
Genom
stöd
och
träning
kan man fungera bättre.

En del kan klara sig själva, eller behöver relativt lite stöd.

Ett barn med autism kan till exempel behöva träna på att umgås med andra människor, på att kommunicera och på att göra praktiska saker, till exempel att äta och klä på sig.
Källa: http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Autism/#section-8
Boktips!
Psykoterapi
Psykiatrisk behandling
Övrig terapi
Medicinering, exempelvis:
antidepressiva (SSRI-preparat)
neuroleptika vid psykoser
humörstabiliserande vid bipolär sjukdom
centralstimulerande vid ADHD

ECT
(elchocker)
Samlingsnamn för alla de psykologiska behandlingsmetoder som finns.

En terapimetod bygger på ett eller flera av de psykologiska perspektiven.
Psykodynamisk terapi (PDT)
Kognitiv beteendeterapi (KBT)
Dialektisk beteendeterapi (DBT)
Acceptance Commitment Therapy (ACT)
Gestaltterapi
Gruppterapi
Familjeterapi
Intrapersonell terapi (IPT)
Compassionfokuserad terapi
Läs mer!
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Behandlingar/Psykoterapi/#section-5
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=psykoterapi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykoterapi
1177.se
Psykologiguiden
Wikipedia
Läkare (psykiater) kan erbjuda olika typer av medicinisk behandling
Bildterapi
Dansterapi
Lekterapi
Terapiträdgårdar
Hästterapi
Vilken behandlingsmetod föredrar du?
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/vara-snall-mot-sig-sjalv-ett-satt-att-bli-klok_8546858.svd
SvD
Prova nätbaserad KBT
Via studie.nu kan du anmäla dig till KBT-terapi online. (Ges av ett flertal universitet). Gratis.

http://www.kbt.info/behandling/
Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga män (15-44 år).
En genusfråga?
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/se-sjalvmord-ur-genusperspektiv_3896522.svd
En lista med organisationer och personer som arbetar för bättre psykisk hälsa och ökad kunskap om psykisk ohälsa
MIND
Mind arbetar för psykisk hälsa. Sprider kunskap och stöder människor i kris. www.mind.se
BRIS
Verkar för barns och ungas rättigheter. Till Bris 116 111 kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst.
TILIA
Arbetar mot ungas psykisk ohälsa, på deras eget uppdrag med stort individfokus. Driver med http://Ungdomar.se/Fryshusets nätvandrare #psynligt.
SHEDO
Självskadebeteende och Ätstörningar Kunskap, opinion och stöd för professionella, drabbade och anhöriga.
Psykpodden
Sveriges enda podcast inom psykisk ohälsa. Med Christian Dahlström och Rebecca Anserud. Finns på iTunes och på http://www.psykpodden.se …
Hjärnkoll
är en statlig och nationell kampanj för att öka öppenheten kring psykisk ohälsa. Läs mer om oss via länken.
RSMH
, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges bättre förutsättningar till ett gott liv.
Allakännernågon
. Var tredje person drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa. Det betyder att vi alla kommer att drabbas direkt eller indirekt. #allakännernågon
Aldrigensam.com
Aldrig ensam är ett informationsprojekt som sprider kunskap och bryter tystnaden kring det tabubelagda ämnet psykisk ohälsa bland unga vuxna.
Vid en depression kommer hjärnans signalsubstanser (serotonin och noradrenalin) i obalans, vilket påverkar bland annat känslolivet, initiativförmågan och sömnen.

Det som avgör om man har en depression handlar både om hur lång tid man upplever nedstämdheten och hur man upplever sin tillvaro under den tiden.

Den vanligaste formen av depression kallas
egentlig depression
och brukar delas upp i tre nivåer:

lätt eller lindrig
medelsvår eller måttlig
svår eller djup depression

Synen på uppkomsten av ADHD påverkar synen på behandlingen.
http://www.psychologytoday.com/blog/suffer-the-children/201203/why-french-kids-dont-have-adhd
Boktips!
Nu
Förr
Tid
Varför blir man psykiskt sjuk?
Behandlingsmetoder
Antiken
Kroppsvätskor i obalans
Guds straff
Källa: "Den psykiska ohälsans historia" av Inga Sanner
1800-talet
Ny kroppslig balans genom åderlåtning, kräkmedel, etc.
Driva ut onda andar

Inlagd på vårdinrättningar
Sängläge
Varma och kalla bad
Ordning och reda
Störningar i nervsystemet
Biologiskt arv (rasbiologi)
Början av
1900-talet
Tvångssterilisering
Omedvetna, bortträngda minnen
Återkalla dåliga minnen för att undanröja orsakerna till sjukdom
Felinlärda beteenden
Betingade reflexer
Nyinlärning, ombetingning
Felaktiga tankemönster
Lära in nya tankemönster
1950-talet
"Systemet" har hängt upp sig
elchocker, lobotomi
psykofarmaka
A
Genom att lära in ett nytt beteende kan vi må bättre
B
Genom att få insikt om drivkrafterna i vårt omedvetna kan vi må bättre
C
Genom att ändra våra tankar kan vi må bättre
D
Genom att ändra kemin i vår hjärna kan vi må bättre
E
Genom att se oss själva genom andras ögon kan vi må bättre
F
Genom att förverkliga oss själva kan vi må bättre
Vilken syn på depression hör ihop med vilket perspektiv?
Källa: 1177.se: http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Depression/
Källa: 1177.se: http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Schizofreni/
Källa: 1177.se: http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Schizofreni/
Kan terapi vara skadligt?
Källa: DN.se: http://www.dn.se/nyheter/sverige/skadlig-terapi-ska-sparas-i-psykvarden/
Allt fler sjuka, eller ett sjukt samhälle?
Källa: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/psykisk-ohalsa-fortsatter-oka_7919176.svd
Boktips!
Många kändisar har fått diagnosen bipolär sjukdom. Här är några namn:

Filip Hammar
Mikael Persbrandt
Catherine Zeta-Jones
Jean-Claude Van Damme
Sinead O'Connor
Källa: http://www.1000glada.se/arkiv/?w=bipolara-kandisar-som-har-berattat-oppet-om-sin-sjukdom
Läs mer här!

Vem gör vad inom psykiatrin?http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Psykisk-halsa/Soka-vard-och-hjalp/Soka-vard/Vem-ar-vem-inom-psykiatrisk-vard/
I Sverige "översätts" diagnosen sedan till
Full transcript