Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den kalde krigen

No description
by

Runar Furnes

on 10 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den kalde krigen

DEN KALDE KRIGEN
Hva var den kalde krigen?
Konflikt mellom USA og Sovjetunionen etter 2. verdenskrig
Ideologiske motsetninger mellom to ulike samfunnssystemer (kommunisme /kapitalisme)
Frykt for atomkrig
Jernteppet: Europa ble delt i to
Begrepet "jernteppet" ble brukt for første gang av Churchill i 1946 da han holdt en tale i USA
Landene i Øst-Europa fikk kommunistiske regjeringer etter krigen, og måtte følge ordre fra Josef Stalin og Sovjetunionen
Det vokste frem en økende mistro mellom øst og vest.
Delingen av Tyskland
Etter krigen delte de fire seierherrene Tyskland inn i 4 okkupasjonssoner
Berlin, som lå i den sovjetiske sonen, ble også delt i fire.
De fire seierherrene hadde ulikt syn på Tysklands fremtid:
Frankrike: Var redd for en ny krig og ønsket ikke et sterkt Tyskland
USA og Storbritannia: Mente det var viktig å bygge Tyskland opp igjen. (et sterkt demokratisk Tyskland)
Sovjetunionen: Ønsket et nedrustet og nøytralt Tyskland
USA
SOVJETUNIONEN
Kommunisme
Kapitalisme
Samfunnssystem der privat eiendomsrett er opphevet og eierskapet til produksjonsmidlene er overført til fellesskapet.
En kommunist ønsker et klasseløst samfunn - økonomisk og sosial likhet er målet.
Planøkonomi: I Sovjetunionen og de østeuropeiske landene bestemte staten hva bedriftene skulle produsere og hva varene skulle koste - Staten styrte alle sider ved økonomien
Økonomisk system hvor formue og produksjonsmidler er privateid.
Enkeltindivider eier, betjener og handler fast eiendom, arbeidskraft og kapital
Hver enkeltperson eier sin egen arbeidskapasitet, og kan selge den til arbeidsgivere.
Markedsøkonomi: I de vesteuropeiske landene bestemte ikke staten hva som skulle produseres, eller hvor mye varene skulle koste. Det var markedet som bestemte. Bedriftene kunne produsere det de ville og selv sette en pris på varene
Trumandoktrinen og Marshallplanen
USA så på kommunismen i Øst-Europa som en trussel mot demokrati og kapitalisme
USA ville ikke sitte stille og se på at kommunismen spredte seg
Trumandoktrinen:
USA skulle gi penger og våpen til land som kjempet mot kommunisme
Marshallplanen:
Tilbud om økonomiske hjelpepakker til europeiske land etter krigen. Hjelpen kunne bare gå til land med markedsøkonomi.
Delingen av Tyskland og Berlin
Marshallplanen førte til godt samarbeid mellom USA, Frankrike og Storbritannia
Vestsonene av Tyskland nøt godt av planen, men den sovjetiske sonen gjorde ikke det.
1948: USA, Frankrike og Storbritannia slo sine soner av Tyskland sammen til en stat (Vest-Tyskland) Dette likte ikke Sovjetunionen, og de startet en blokade av Berlin (som lå i den sovjetiske sonen - Øst-Tyskland - DDR)
1948-1949: Luftbro. Fly med mat og forsyninger til Vest-Berlin.
1949-1961: 2,7 millioner mennesker flyktet fra Øst-Berlin til Vest-Berlin
13. august 1961: Berlin ble delt med piggtrådsperringer - Berlinmuren - "Skammens mur"
NATO
WARSZAWA
PAKTEN
Landene i vest dannet forsvarsalliansen NATO i 1949
Medlemslandene forpliktet seg til å hjelpe hverandre dersom et av landene skulle bli angrepet
Sovjetunionen likte ikke utviklingen i vest
Da Vest-Tyskland ble medlem av NATO i 1955 fryktet Sovjetunionen et nytt sterkt Tyskland
Sovjetunionen dannet Warszawapakten sammen med andre kommunistiske land
ÅRSAKENE TIL DEN KALDE KRIGEN
SOVJETUNIONEN
dyp mistro til USA
behov for å tenke på sitt eget lands sikkerhet
økonomiske interesser i nærområdene til Sovjetunionen
pressgrupper i hjemlandet som ønsket et høyt konfliktnivå (f.eks. grupperinger i det sovjetiske forsvaret)
ønske om å demme opp for vestlig innflytelse i befolkningen
ønske om å innføre kommunisme i flere land
USA
dyp mistro til Sovjetunionen
behov for å forsvare amerikanske og europeiske sikkerhetsinteresser ovenfor Sovjetunionen
økonomiske interesser i internasjonal handel
ønske om å forsvare det kapitalistiske systemet
ønske om å demme opp for kommunistiske holdninger i befolkningen
MASSEØDELEGGELSESVÅPEN
1945: USA tok i bruk atomvåpen
1949: Sovjetunionen detonerte sin første atombombe
Begge landene arbeidet på spreng for å utvikle stadig sterkere masseødeleggelsesvåpenvåpen - Ingen torde la motstanderen få et forsprang
TERRORBALANSE
Både USA og Sovjetunionen hadde etter hvert store mengder masseødeleggelsesvåpen
Den som angrep stod i fare for å bli utslettet i et motangrep - dette forholdet kaller vi terrorbalansen
Folk levde i frykt for atomkrig - Frykten resulterte i protester mot supermaktenes politikk
ROMKAPPLØPET
På 1950- og 1960-tallet konkurrerte USA og Sovjetunionen om å være først i verdensrommet.
Sovjetunionen var først ute med å sende et menneske ut i verdensrommet, og USA var først ute med å sende et menneske til månen
CUBAKRISEN
VIETNAMKRIGEN
UTVIKLINGEN I KINA
KOREAKRIGEN
Fra 1910 til 1945 var Korea japansk koloni - etter 2. verdenskrig mistet Japan halvøya til USA og Sovjetunionen - Korea ble delt - Sovjetunionen i nord og USA i sør.
Nord-Korea ble kommunistisk - USA støttet en diktator i sør
Nord-Korea ønsket å frigjøre Sør-Korea. Lederen Kim Il Sungfikk støtte av Stalin og Mao - Invasjon i 1950
FN støttet Sør-Korea - USA førte krigen med tropper fra flere land.
Nord-Korea ble drevet ut av Sør-Korea - Etter tre år ble det våpenhvile
Korea er fortsatt delt.
Fidel Castro overtok makten på Cuba i 1959 etter en langvarig krig mot det korrupte regimet til Fulgencio Batista.
Castro førte en sosialistisk politikk - USA satte i gang en handelsblokade mot Cuba - Castro gikk i allianse med Sovjetunionen.
1961 - Invasjonen i Grisebukta: USA forsøker å invadere Cuba - operasjonen mislykkes.
1962 - USA oppdager sovjetiske atomraketter på Cuba - President Kennedy krevde at rakettene skulle fjernes umiddelbart
Lasteskip med flere raketter på vei mot Cuba - Kennedy krevda at skipene måtte snu.
Forhandlinger mellom landene - En atomkrig var nær.
Sovjetunionen trekker tilbake atomrakettene - USA garanterer å ikke styrte regimet på Cuba - USA trekker atomraketter ut av Tyrkia.
Vietnam var fransk koloni - Ho Chi Minh hadde krevet selvstendighet siden 1945 - Frankrike nektet å gi slipp på kolonien - Krig: Frankrike tapte
Genevekonferansen i 1954: Vietnam ble delt i to - Nord-Vietnam ble kommunistisk, mens Frankrike fortsatt skulle styre i sør - USA støttet anti-kommunister som tok makta i sør
1963: President Lyndon B. Johnson fikk støtte til å starte full krig mot Nord-Vietnam.
1970: Det var sluppet flere bomber over Vietnam enn i alle tidligere kriger til sammen - Boldig og langvarig krig - Verdens folk reagerte med avsky.
1975: USA måtte gi opp
1950-tallet: Allianse mellom Kina og Sovjetunionen - Samarbeidet slo etter hvert sprekker.
1958: "Det store spranget" - Kina skulle bli en industrinasjon, jordbruket skulle kollektiviseres - Mislyktes - Hungersnød
1966: "Kulturrevolusjonen" - Kulturen skulle gjennomgå en kommunistisk revolusjon - Forsøket ble avblåst i 1969.
1960-tallet: Trefninger på grensen mellom Kina og Sovjetunionen - Kina mente at USA var en mindre trussel enn Sovjetunionen.
1970-tallet: Samarbeid mellom Kina og USA (President Richard Nixon besøker Kina)
Den kalde krigen går mot slutten
Etter at Mikhael Garbatsjov kom til makta i Sovjetunionen i 1985, skjedde det store forandringer. Han ville innføre ytringsfrihet og økonomiske reformer i landet. Folk begynte å protestere mot kommunismen. Sovjetunionen brøt sammen.

I 1989 ble Berlinmuren revet. Landene i Øst-Europa fikk sin frihet. Samme år møttes Garbatsjov og Reagen i Malta. Der erklærte de at den kalde krigen var over. Like før jul i 1991 ble Sovjetunionen oppløst.
Full transcript