Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Praca i wchodzenie na rynek pracy

No description
by

Dominika Misztela

on 3 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Praca i wchodzenie na rynek pracy

Praca i wychodzenie na rynek pracy
Agnieszka Łuczak
Dominika Misztela

Znalezienie pracy dla młodego człowieka w dzisiejszych czasach jest bardzo ważnym procesesem. Od jego przebiegu zależy wyzwolenie się spod kontroli rodziców, ale również realizacja ambicji oraz plany życiowe. Praca daje możliwość podejmowania samodzielnych decyzji dzięki czemu młodzi ludzie mogą zobaczyć w sobie dorosłych. Pozostawanie bez zatrudnienia może powodować niezadowolenie a z czasem również wykluczenie społeczne
Pomimo tego, że młodzież jest coraz lepiej wykształcona to właśnie w nią uderzają konsekwencje recesji gospodarczej z lat 2009-2010/11. Wskaźnik bezrobocia, aktywności zawodowej i zatrudnienia są o wiele bardziej korzystne dla dorosłych niż dla młodzieży.
"Stracona generacja"
To pokolenie młodych, dobrze wykształconych
ludzi, którzy nie znajdują miejsca na rynku pracy. O straconym pokoleniu informują media, o przegranym pokoleniu piszą ekonomiści, o młodych oszukanych mówią politycy.Na świecie panoszy się kryzys, gospodarka stanęła, więc obecna wypieszczona młodzież może sobie tylko postronek zawiązać u szyi. Albo stanąć w kolejce do pośredniaka. Zwłaszcza że choć niemal każda osoba jest z dyplomem magistra albo inżyniera w kieszeni, to są całkiem nieprzygotowane do życia, pracy i zmagania się z losem.
Przyczyny niedopasowania młodych do potrzeb rynku pracy
Po co nam praktyki studenckie...?
Najważniejsze czynniki przy wyborze pierwszej pracy – młodzież akademicka
Czego oczekują od pierwszej pracy młodzi ludzie bez doświadczeń zawodowych?
Przeciętny wiek wchodzenia na rynek pracy
Przyczyny bierności zawodowej ludzi młodych w Polsce
Wskaźnik NEET w Europie
Odsetek osób młodych (15-24 lata), którzy nie uczą się i nie pracują.
Aktywność ekonomiczna ludzi młodych według wieku
Sposoby znajdowania pierwszej pracy przez młodzież w wieku 15-34 lata
Wynagrodzenia całkowite brutto osób w różnym wieku
w 2012 roku (w PLN)
Mediana i przeciętne pierwsze wynagrodzenie w 2009 roku
Wynagrodzenia osób w wieku 20-29 lat w wybranych branżach
Wskaźnik bezrobocia
Od lat Polska należy do krajów, gdzie wskaźniki bezrobocia młodzieży
(liczby i stopy) są wysokie. Choć pokonaliśmy duży dystans w ich pomniejszaniu,
ciągle zajmujemy pod tym względem jedno z czołowych miejsc w UE.
2007/2010
marzec 2013
Stopa bezrobocia według grup wieku – kraje UE (2007)
Stopa bezrobocia w grupie wiekowej 15-24 w krajach UE
Udział młodych długotrwale bezrobotnych wśród ogółu bezrobotnych
(2007 i 2010)
Stopa bezrobocia w 5-ciu grupach wiekowych w Polsce w latach 2003-2010
Absolwenci pracujący, bierni i bezrobotni
w podziale na rodzaj wykształcenia
Ludność w wybranych grupach według aktywności ekonomicznej, w tym uczący się i absolwenci – II kwartał 2009 roku
Status społeczno-zawodowy młodych w wieku 23-29 lat
Udział kontraktów tymczasowych wśród zatrudnionych w różnych kategoriach
wieku – kraje UE (%)
Typ zawieranych kontraktów w przypadku pierwszej pracy
Wskaźniki przejścia od tymczasowych do trwałych form zatrudnienia
Obserwując te i inne trendy z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć,
że recesja gospodarcza skutecznie pogorszyła i tak już nie najlepszą sytuację ludzi młodych na rynku pracy. Należy zadać sobie pytanie czy młodzi ludzie martwią się swoją sytuacją?
Full transcript