Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Învăţarea prin cooperare

No description
by

Oprea Alexandra

on 8 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Învăţarea prin cooperare

Elementele învăţării prin cooperare
Interdependenţa pozitivă;
Interacţiunea directă;
Răspunderea individuală;
Deprinderi interpersonale si de grup;
Procesare în grup;
Principii călăuzitoare;
Rolurile copiilor.
Stadii ale învăţării prin cooperare

Faza de orientare;
Stabilirea normelor;
Rezolvarea conflictelor;
Productivitatea;
Destrămarea.
Învăţarea prin cooperare,
prin competiţie si individualistă
Concluzii

Folosind metodele de învăţare prin cooperare, copiii vor învăţa că pentru realizarea unor sarcini, au nevoie unii de ceilalţi;
Astfel, ei vor reuşi să-şi însuşească mai uşor cunoştinţele( vor considera lecţia ca fiind un joc şi în acelaşi timp, didactic.
Învăţarea prin cooperare
Calea spre succes!

Dacă îmi spui o să uit,
dacă îmi arăţi o să ţin minte,
iar dacă o să mă implici o să înţeleg.

Metode care promovează învăţarea prin cooperare
Metoda ''
mozaicului
'' este o metodă promovată de susţinătorii predării învăţării în maniera gândirii critice şi poate fi utilizată la diverse discipline.


Mozaicul
urmăreşte învăţarea prin colaborare la nivelul unui grup de copii şi predarea achiziţiilor dobândite de fiecare membru al grupului ,,expert'' unui alt grup de copii.

Ca toate celelalte metode de învăţare prin cooperare şi această metodă are următoarele
avantaje
:
dezvoltarea răspunderii individuale şi de grup;
dezvoltarea abilităţilor de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul grupului;
dezvoltarea gândirii logice, critice şi independente;
optimizarea învăţării prin predarea achiziţiilor altcuiva;
stimulează încrederea în sine a copiilor.
Obiective
Performanţe superioare şi capacitate de reţinere sporită;
Motivaţie sporită pentru performanţă şi motivaţie pentru învăţare;
Capacitate sporită de a vedea o situaţie şi din perspectiva celuilalt;
Relaţii mai bune, mai tolerante cu ceilalţi colegi, indiferent de etnie, sex, capacităţi intelectuale, clasă socială sau handicapuri fizice;
Sănătate psihologică sporită, adaptare, senzaţie de bine;
Atitudine pozitivă faţă de materiile de studiu, învăţătură, club, cadre didactice şi alte persoane din club.
Avantajele învăţării prin cooperare
Dezvoltă capacităţile de comunicare şi de exprimare a propriilor idei şi pentru copiii cu un grad ridicat de emotivitate;
Asigură implicarea şi participarea tuturor copiilor la lecţie;
Se acumulează multe cunoştinţe într-un timp relativ scurt, şi într-un ritm alert.
Dezvoltă abilităţi de cooperare în cadrul grupului;
Copiii ajung să înveţe mai uşor datorită participării la predarea lecţiei.
Apar idei mai multe şi mai bune;
Copiii învaţă unul de la altul, nu doar de la educator sau profesor;
Încurajează contribuţia personală;
Copilul intră în contact alte opinii decât ale sale, acestea obligandu-l să ţină seama de ele.
Dezvoltarea socială, dobândirea competenţelor sociale: respectul de sine, simţul identităţii şi capacitatea de a rezista în condiţii de stres;
Dezvoltarea unor relaţii interpersonale mai bune: relaţii colegiale, solidaritate, grijă şi devotament, sprijin personal.
Alte strategii ale învăţării prin cooperare
''Turul galeriei'';
''Cercul lui Robin'';
''Caruselul'';
''Amestecă, Îngheaţă, Formează perechi''.
Dezavantajele învăţării prin cooperare
Impunerea lucrului în echipă nu va reuşi întotdeauna să integreze copiii timizi şi cu deficienţe majore de comunicare.
Productivitatea unor copii poate scădea uneori, atunci când sunt obligaţi să colaboreze cu alţi copii;
Unii copii pot domina grupul;
Se poate pierde din vedere obiectivul final, de învăţare, acordând foarte multă atenţie relaţiilor intragrup.
ÎNVĂŢARE PRIN COOPERARE = SUCCES
Învăţarea prin cooperare se referă la un set de metode de predare, ce presupun organizarea claselor în grupuri mici, în scopul responsabilizării elevilor, atât pentru propria învăţare şi autocunoaştere, cât şi pentru performanţele şi cunoaşterea colegilor.
Vă mulţumim pentru atenţie!Prezentare realizată de:

Oprea Alexandra
Macovei Lucian
Ionescu Alexandru
Full transcript