Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De Nederlandse kust

No description
by

Rob Adriaens

on 28 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De Nederlandse kust

De Nederlandse kust
Kustbeheer in Nederland
In het noordwesten van Nederland ligt bij Texel een vast ankerpunt van de kustlijn. Dit ankerpunt is gevormd in de laatste ijstijd door de afzetting van keileem
In de Romeinse tijd is de kustlijn vrijwel gesloten.Grote veenkussen bedekken Nederland
In de Middeleeuwen dringt de zee in het noorden en het zuidwesten steeds vaker binnen. Daar vinden overstromingen plaats en wordt zeeklei afgezet
In de middeleeuwen is de Zuiderzee ontstaan. Bij stormvloeden ontstonden gaten in de duinenrij. Door turfwinning en ontwatering daalde het land achter de duinen steeds verder
Met de aanleg van de Zuiderzeewerken (na de overstroming van 1916) en de Deltawerken (na de overstroming van 1953) is de kustlijn flink ingekort
Langs de huidige kustlijn bevinden zich een aantal zwakke schakels. De duinen zijn er smal of er kan bolwerkvorming optreden
Kustprocessen
zeestroming
getijdestroom
wind
Typen kusten
Waddenkust
Duinkust
Estuariumkust
- harde kust
- zachte kust
Problemen
zeespiegelstijging
- absoluut
- relatief
- bodemdaling
kustafslag
bolwerkvorming
zwakke schakels
Beleid
Basiskustlijn

Dynamisch handhaven
- zandsuppleties
-> vooroever~
-> strand~
-> zandmotor
- slufter

Natuurbeheer
- dynamiek
- gradiënten
Recreatie
Dynamisch kustbeheer
Voordelen
Nadelen
Slufter Texel
- de zee kan door de buitenste duinenrij komen
- sedimentatie
- natuurontwikkeling (dynamiek/gradiënten)
Full transcript