Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Szakmai életút bemutatása

No description
by

Nagy Attila

on 27 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Szakmai életút bemutatása

Szakmai életút bemutatása
tanító, számítástechnika szakos tanár
Nagy Attila
Budapest, 2014. október 25.
„…a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, amelyek tartást adnak, hogy tudják hova tartoznak, de ugyanígy szárnyakat is, amelyek az egyiket a kényszereitől és előítéleteitől szabadítják meg, a másiknak lehetőséget adnak új utakat bejárni, vagy inkább repülni.”
Johann Wolfgang von Goethe
Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda
Ahol a tudást megszereztem...
Comenius Tanítóképző Főiskola
- Sárospatak
tanítói szak, rajz szakkollégium
Eszterházy Károly Főiskola
- Eger -
számítástechnika szakos tanár
Budapesti Műszaki Egyetem
közoktatás vezető szakvizsga
... és ahol a megszerzett tudást továbbadhattam - első munkahelyem
Kazinczy Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola - Miskolc (1987-2005)
Tanítóként (1986-2002)
- Iskolaotthon, nagyfelmenős rendszer bevezetése
- Osztályfőnöki tevékenység
- Zsolnai módszer szerinti tanítás, az ÉKP elemeinek alkalmazása tanítási gyakorlatomban
- Romankovics módszer
- Díjnyertes helyi tanterv alapján készített kísérleti módszer a magyar irodalom, természet- és társadalomismeret tantárgyak tanításában 1-4. évfolyamon (Fifti-fifti módszer)
- Hospitálás, tanulás tapasztalt kollégáimtól
Tanárként (2000-2002)
- Informatika tantárgy tanítása tanórán és tehetséggondozás keretében
- Korszerű, akkor kiemelkedőnek számító számítógépterem kialakítása
- Együttműködés a felső tagozatban tanító kollégákkal
- Pót-osztályfőnöki tevékenység
- Részvétel innovációban, pályázatokban (APNE)
Diákönkormányzat vezetőként (1994-2000)
- K
özösségépítés
- Szabadidős tevékenységek szervezése, irányítása
- Gyermeki jogok érvényesítése, iskolai diákparlament szervezése
- Belső kapcsolatrendszer erősítése
Igazgatóhelyettesként (2002-2005)
- Két tanítási nyelvű oktatás bevezetése
- Felső tagozat szakmai munkájának irányítása
- Intézményintegráció menedzselése
- Minőségfejlesztés - Comenius 2000 - Partnerközpontúság díj
- Multiplikációs tevékenység
- Rendezvények, programok szervezése
- TANULÁS, TANULÁS, TANULÁS
Tudásomat, ismereteimet bővítem továbbképzéseken is...
Szaktárgyi
Minőségfejlesztés, minőségirányítás
Szervezetfejlesztés,
vezetési ismeretek
Nevelés, keresztyén értékrend
Módszertani
Vizuális kommunikáció intenzív tanfolyam

(1. 3. 8. komp.)
Internet a közoktatásban - vezető oktatói tanfolyam
(1. 7. komp.)
Természetismeret tárgyú továbbképzés

(1. 5. komp.)
Minőségirányítási alapismeretek
(2.3.6.komp.)
A minőségirányítási rendszerek bevezetésének folyamata az iskolákban
(6.7.8. komp.)
Az országos minőségirányítási rendszerek hatása a köznevelési intézményre

(külső pedagógiai, szakmai ellenőrzés)

(8. komp.)
Felkészítés az új típusú szaktanácsadói feladatokra

(2.3.6.7.8. komp.)
A csoportvezetés elmélete és gyakorlata

(4.5. komp.)
Tanügyigazgatási auditorképzés, a közoktatási intézmények ellenőrzése, auditja

(2.6.7.8. komp.)
Változáskezelési tréning jellegű továbbképzés

(7.8. komp.)
Iskolai konfliktuskezelés, mediáció

(4.5.6. komp.)
A korszerű tanulás-és oktatásszervezési eljárások alkalmazásáról pedagógusoknak
(2.3.6.komp.)
Tehetséggondozás

(3.4.5.komp.)
Családpedagógia

(4.5.7. komp.)
Az Istennek tetsző vezető
(4.5.8. komp.)
Az iskola, mint keresztyén közösség

(4.5.7. komp.)

Közösségfejlesztés érdekében tett eddigi tevékenységeim
... mint tanító, tanár
- Osztályfőnöki tevékenység 15 éven át
- Erdei iskolák, kirándulások szervezése
- Diáknapok, iskolanapok szervezése, megvalósítása
- Diákönkormányzat munkájának irányítása
- Konferenciák szervezése
... mint intézményvezető
- Szervezeti kultúra fejlesztése, a minőség iránti elkötelezettség erősítésével
- Gyermek-, szülői- és pedagógusközösség fejlesztése (belső kapcsolatrendszer)
- Intézményen kívüli kapcsolatrendszer ápolása (külső kapcsolatrendszer)
- Hagyományápolás, hagyományteremtés
A gyermekek Isten ajándékai, akik mindannyian
értékesek
!
Mi, pedagógusok különösen is felelősek vagyunk értük, akár tehetségesek, akár segítségre szorulnak!

A tehetséggondozás, tehetségfejlesztés terén elért eredményeim
iskolai tehetséggondozás rendszerének kidolgozása
részvétel az Egyházi Iskolák és a Felső-Magyarországi Tehetségsegítő Tanács munkájában
intézményünk regisztrált
Tehetségpontként
működik
részvétel tehetséggondozással kapcsolatos szakmai konferenciákon, workshopokon
tanítványaim körében végzett tehetségfejlesztő munka - versenyeredmények
iskolai és országos szintű versenyek szervezése, lebonyolítása
intézményi szintű versenyeredmények
(A 2013/2014-es tanév végén 210 gyermeket köszöntöttünk a versenygyőztesek fogadásán)
Felzárkóztatásra szoruló, különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való kapcsolatom
tanulási problémák feltárása, együttműködés a szakszolgálatokkal
együttműködés az intézményben dolgozó gyógypedagógusokkal, szurdo- és fejlesztő pedagógussal
egyéni fejlesztési terv alapján tanítványaim tanórai fejlesztése
korszerű tárgyi feltételrendszer megteremtése az intézményi fejlesztőmunkához
Sikeres pályázati tevékenységem
Helyi-tanterv készítő pályázat (1996)
Comenius Socrates projekt (2000-2002) - nemzetközi testvériskolai kapcsolatok
FORRÁS Tanulóközpontok kialakítása (2005)
TÁMOP 3.1.4. (2008) - kompetencia-alapú oktatás bevezetése, jó gyakorlatok átvétele (ÖKO-iskola)
TIOP 1.1.1. (2011) - digitális infrastruktúra fejlesztése
V4 - Visegrádi Négyek nemzetközi pályázat (2011) - nemzetközi intézményi kapcsolatok
TÁMOP 3.1.4. (2012-2015) - Innováció és megújulás az intézményben
Határtalnul pályázatok (2011, 2013, 2014)
...és jelenlegi, második munkahelyemen
(2005-től jelenleg is)
a Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvodában
Tanítóként, tanárként
Igazgatóként (intézményfejlesztés, szervezeti kultúra fejlesztése, jogszabályoknak megfelelő intézményműködtetés, gazdálkodás, együttműködés az intézmény partnereivel és minden egyéb feladat a minőségi keresztyén értékrenden alapuló nevelő-oktató munka megvalósulása érdekében)
LLL (Long Life Learning)
Kitüntetéseim ...
...nincsenek
Számomra a legnagyobb kitüntetés Isten szeretete és kegyelme, a gyermekek felém áradó mosolya, a szülőktől kapott elismerő szavak és pedagógustársaim belém
vetett bizalma.
Intézményfejlesztési céljaim
Folyamatos
szakmai, módszertani megújulás
Digitális információhordozók
tanórai használatának tudatos, célszerű használata
Két tanítási nyelvű oktatás
bevezetése (angol nyelven)
Testnevelés és sport
, valamint az egészséges életmódra nevelés terén rejlő lehetőségek felkutatása, gyakorlatban történő alkalmazása
Energetikai
korszerűsítés
, megújuló energiák használata
Infrastrukturális fejlesztés
(konyha, ebédlő
kialakítása)
A pedagógusok teljeskörű
felkészítése az új típusú
pedagógus
minősítési-értékelési
rendszerre
, a
sikeres
pedagógus életpályára
Céljaim
Hivatásom gyakorlása mellett időt szánni Istennel való kapcsolatom ápolására, szeretteimmel való együttlétre annak érdekében, hogy egészséges lelkülettel állhassak a rámbízottak mellett.
Gyakorló pedagógusként
szaktárgyi tudásom, módszertani ismereteim folyamatos fejlesztése, a pedagógus kompetenciáknak való minél teljesebb megfelelés.
Igazgatóként
intézményem elfogadottságának, magas színvonalú nevelő-oktató munkájának megtartása, az iskolai közösségek harmonikus működtetése, együttműködtetése
Szaktanácsadóként
minél több pedagógusban megláttatni saját értékeit, ösztönzőleg hatni tálentumaik egyre jobb kihasználására, segíteni szakmai fejlődésüket.
"Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba."
(Németh László)
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Nagy Attila
ig.refisk@gmail.com
Tanulólétszám alakulása
(emelkedő tendencia, jelenleg 527 tanuló)
Csoportlétszám alakulása
(10 év alatt +10 osztály, jelenleg 20 osztály)
Elfogadott, keresett keresztyén intézmény
(általános iskola és 2 tagóvoda 140 óvodás gyermekkel)
Full transcript