Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Michel Foucault

No description
by

Martin Hajek

on 2 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Michel Foucault

Michel Foucault
Michel Foucault
Dílo
zacházení s nemocnými
* 1926
- vystudoval filozofii a psychologii
- ovlivněn marxismem (v letech 1950-3 člen komunistické strany)
- využil podněty strukturalismu v jeho různých podobách (Lacan, Levi-Strauss, Dumézil, Althusser)
- disertační práce Dějiny šílenství/Kantova antropologie
- ve Francii ho proslavila Slova a věci, na mezinárodní scéně Dohlížet a trestat
- 1970 profesor na College de France
+ 1984
model lepry
historické proměny moci
Psychologie a duševní nemoc (1954)
Dějiny šílenství v době osvícenství (1961)
Zrod kliniky (1963)
Raymond Roussel (1963)
Slova a věci (1966)
Myšlení vnějšku (1966)
Archeologie vědění (1969)
Diskurs, autor, genealogie - obsahuje díla: Nietzsche, genealogie, historie; (1971), Řád diskursu;(1971), Co je autor? (1969)
Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení (1975)
Dějiny sexuality
Vůle k vědění (1976)
Užívání slastí (1984)
Péče o sebe (1984)
model moru
karanténa, sledování, fixování uvnitř, vytváření souboru odlišností, produkce vědění, individualizace, pozitivní moc
oddělování, vylučování, nevědění, negativní moc odstraňovat
systém trestání (od represe k produkci)
2. zrod disciplíny jako umění ovládání lidského těla, které ho činí „poslušným a užitečným“; mikrofyzika moci
3. zrození vězení jako jednotné instituce posuzování a trestání; vězení předmětem neustálého reformování; trestání produkující populaci delikventů
1. přechod od utajovaného souzení a veřejného mučení k veřejnému souzení a utajovanému trestání; vyšetřování jako hledání obecné pravdy po vzoru vědy
nikoli jen disputace
psychiatrická expertíza a panoptikum (od práva k technologii; vědění a moc)
- situace moci a dozoru umožňuje pozorování a vědění a naopak
- objekt je nutné podrobit zkoumání a dozoru, aby bylo možné získat potřebné vědění
zrod biomoci (od zákazu k optimalizaci)
biomoc
od moci zákona k biomoci
A. moc zákazu zákona
- negativní; moc panovníka nad životem
metoda
- nejde zpátky v čase, aby stanovila kontinuitu, že minulost žije v přítomnosti, není hledání původu, podstaty
- je hledání nahodilostí, zvratů, odchylek a podobných vnějšností v dráze toho, co dobře známe
vztah vědění a moci
- primárně historický: sociální věda a psychologie se ustavuje v souvislosti s výkonem moci nad jednotlivci
ke každému vědění se váží určité praktiky moci a naopak
panoptikon
navržený v 16. století Jeremy Benthamem
psychiatrická expertíza
- přechod od trestání za přestupek ke kriminalitě posuzované z psychologicko morálního hlediska
1. je individuum nebezpečné?
2. je přístupné trestní sankci?
3. je vyléčitelné nebo napravitelné?
p. e. transformovala právně odpovědné individuum na vztažný prvek normalizační a optimalizační techniky.
- klade si za úkol starat se o život
- realizuje se v distribuci živých v oblasti hodnoty a užitečnosti
- pracuje pomocí rozmístění kolem normy
- právní instituce se integrují do kontinua aparátů (medicínských, právních…
B. moc disciplinární
- cca od 17. století anatomo-politika; poslušnost a užitečnost těla
- cca od ½ 18. století bio-politika populace; regulativní kontrola populace
C. biomoc
- 19. století, fůze anatomo politiky a biopolitiky
- převzetí péče o život; význam normy na úkor zákona
archeologie
genealogie
- vytváření souvislostí z pozůstatků a dávání těchto zlomků do souvislostí, aby byla popsána pravidla hry
- popis archívu, nikoli jeho obsahu, ale pravidel uspořádání dokumentů
- potlačení předpokladu intersubjetivity (reciprocity perspektiv)
kritika
Baudrillard:

- analýza je příliš dokonalá na to, aby byla pravdivá; jestliže se moc nechala takto odhalit, znamená to, že už není mocí; je to simulakrum

- Foucault mluví o moci, ale jedná se spíše o touhu – resp. moc a touha je to, co analyzují všichni společně s Deleuzem a Lyotardem; touha je kapilární...

- Foucault je v zajetí paradigmatu produkce, ale v současnosti je lepší uvažovat o sedukci, svádění
Oublier Foucault!
Člověk je živý tvor schopný politického života. Aristoteles
Člověk je živý tvor a je předmětem politiky. Foucault
zrod pozitivních technik moci
aplikace moci ji vyčerpává
aplikace moci ji násobí
Full transcript