Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fotosinteza

No description
by

Ena Haskovic

on 26 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fotosinteza

FOTOSINTEZA Fotosinteza je složeni fotohemijski proces u kojem zelene biljke i neke bakterije iz neorganskih materija, ugljendioksida i vode, a uz pomoć Sunčeve energije stvaraju složeni spoj heksoza.
To je jedinstven anabolitički proces na planeti Zemlji. Za fotosintezu najznačajniji je pigment hlorofil.
Ovaj pigment prosutan je kod svih fotosintetskih organizama,
osim kod nekih bakterija koje posjeduju poseban bakteriohlorofil.
Aktivnošću u fotosintezi naručito se ističu tipovi hlorofila – A, B, C i D, te bakteriohlorofil i bakterioviridin. Hlorofil se nalazi u biljnim organelama hloroplastima.Elementi koji ulaze u sastav hlorofila su ugljik, vodik, kisik, azot i magnezij. Hlorofil A i B se razlikuju u svojoj građi.
Hlorofil A ima metilnu grupu CH, a hlorofil B na
istom mjestu umjesto metilne ima aldehidnu grupu. Pored hlorofila u fotosintezi učestvuju i narandžasti pigmenti (karotinoidi) i smeđi pigmenti (kasntofili). Ovi pigmenti imaju ulogu akceptora ili primaoca. Oni prvi primaju kvant (količinu) Sunčeve energije i tada ga predaju hlorofilu. To je iz razloga jer je molekula hlorofila ''nježna'' i pod uticajem svjetlosti bi se raspala. Kada tu svjetlost prvi prime karotini i ksantofili, intenzitet svjetlosti ublaže. Karotinoidi sposobnost apsorpcije zadržavaju u plavom dijelu spektra, a pri prijenosu energije na hlorofil gube i do 60% upijene energije. Fotosinteza se dijeli na: Dobila je naziv iz razloga jer je za nju potrebna svjetlost.
Ona se dešava u membranama gdje je prisutan hlorofil i još se naziva i fotohemijska faza. Svijetla faza se dijeli na: cikličnu forforilaciju i necikličnu fosforilaciju. Ciklična fosforilacija – Naziva se 'ciklična' jer se elektron, nakon što se rasteretio sunčeve energije, ponovo vraća na molekulu istog hlorofila. Vraća se da bi ponovo mogao primiti novi kvant svjetlosti.
Cijeli proces teče u jednom ciklusu. Pri tome se izdvaja energija ATP-a tj. pretvara se sunčeva energija u energiju hemijskih jedinjenja. Proces svjetlosne faze započinje apsorpcijom svjetlosti od strane 'antenskih' pigmenata i usmjerenjem energije prema centru
. Nakon toga, jedan od ova dva hlorofila ulazi u pobuđeno stanje.
Elektron se nastoji te energije osloboditi. On to postiže idući preko bjelančevina, koje su u ovom slučaju akceptori kroz oksidaciono-reduktivne procese, pri čemu se izdvaja energija ATP-a, a elektron hlorofila se oslobađa energije. Taj elektron se ponovo veaća na istu molekulu hlorofila. Neciklična fosforilacija – Ovaj proces ne teče u jednom ciklusu. Pobuđeni elektron se ne vraća na istu molekulu hlorofila. On sezadržava na jednom od akceptora tj. na željezno-sumpornom proteinu, gradeći spoj koji je bitan za tamnu fazu fotosinteze, a koji se naziva nikotin-amin-adenin-nukleotid-fosfat NADPH + H⁺. Prazno mjesto na hlorofilu nadopunjuje elektron iz fotolize vode tj. iz procesa razlaganja vode pod ujecajem svjetlosti pri čemu se nadopunjuje elektron i ispušta kisik.

Krajnji produkt svijetle faze fotosinteze su ATP i kisik (O₂). U proces se uključuje voda. Kompletna svijetla faza fotosinteze izgleda ovako: Krajnji produkt svijetle faze fotosinteze su ATP i kisik
. U proces se uključuje voda. Mehanizam sinteze ATP-a u fotosintetičkoj fosforilaciji objašnjava tzv. hemiosmotska teorija. Ovaj mehanizam rasvijetlio je naučnik Piter Mičel i za to je dobio 1978. godine Nobelovu nagradu. Njegovo objašnjenje ovog procesa polazi od pretpostavke o fotosintetičkom transferu elektrona u tilakoidnoj membrani hlorofila, posredstvom oba fotosintetička pigmenta. Akceptor u ovom procesu pored elektrona, vrši i prijenos protona uz oksidoredukciju: Prijenosom prtona kroz membranu tilakoida iz strome, dovodi se do povećanja koncentracije protona unutar membrane tilakoida, a samim tim i kiselosti koja se kreće oko pH 5. U stromi se zadržava bazična sredina (pH 8). Povećanje kiselosti sa unutrašnje membrane tilakoida stimulira fotolizu vode, oslobađanje elektrona i kisika₂. Uslijed razdvajanja električnih naboja sa jedne i druge strane membrane stvara se elektrogena pumpa koja teži da izbaci protone prema stromi. Kako membrana tilakoida ne propušta protone, oni se mogu izbaciti samo specijalnim protonskih kanalima. U promotorskim kanalima nalazi se faktor spajanja, gdje se od ADP-a stvara ATP. Na taj način energija kvanta svjetlosti se pretvara u hemijsku energiju ATP-a. Tamna faza: Ona se dešava u stomi i za nju ne treba svjetlo, a još se naziva i biohemijska faza. Također je poznata i pod nazivom Kalvinov ciklus po naučniku Kalvinu, koje je sa saradnicima utvrdio redoslijed biohemijskih reakcija i njene produkte. Za ova istraživanja Kalvin je 1961. godine dobio Nobelovu nagradu za hemiju. Odvija se kroz četiri manje faze:
1. Karboksilacija – Atmosferski ugljendioksid₂ ulazi u stome pomoću enzima koji se nazivaju karboksilaze.
2. Redukcija – Uz učešće ATP-a, fosfoglicerinska kiselina se fosforilizuje u 1,3-fosfoglicerinsku kiselinu, a zatim se pomoću NADPH redukuje i nastaju dvije molekule tiroze (monosaharid sa 3C atoma).
3. Regeneracija – Tiroze se spajaju i nastaje heksoza.
4. Produkcija – Iz glukoze u metaboličkim procesima nastaju složeni šećeri (škrob, celuloza), masti, organske kiseline i kada biljka upije azot iz podloge, nastat će bjelančevine. Krajnji produkt tamne faze je glukoza i u proces ulazi CO₂. Pojednostavljeno, fotosinteza se
može prikazati ovako: I za kraj. zapamtite: :D Pripremila: Ena Hasković IIIf, 01.02.2012. Svijetlu fazu Tamnu
(Kalvinovu) fazu Svijetla faza Tamna faza:
Full transcript