Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rodnost konferenca Boljka

No description
by

Urban Boljka

on 22 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rodnost konferenca Boljka

Struktura predstavitve
Dejavniki rodnosti
Nekaj premislekov o zasnovah študij o rodnostnem vedenju
Urban Boljka
Inštitut RS za socialno varstvo

Kako zasnovati študijo, ki ima za cilj identificirati, kateri ukrepi družinske politike bi spodbudili ljudi za odločanje za otroke?

Omejitve raziskovanja

IZJEMNA KOMPLEKSNOST
mikro
mezzo
makro
družbeni/strukturni dejavniki
ukrepi družinske politike
individualne odločitve

Ključno vprašanje

Kako izluščiti dejavnike, ki vplivajo na odločitve na mikro ravni....in hkrati nadzorovati tiste, ki ne?

Kateri so ključni dejavniki?

Ekonomske teorije

Teorije vrednot

Teorija rodnostnih preferenc

Vloga države blaginje/družinske politike

Feministične teorije
Teorije rodnosti
Cilj: oblikovati teoretske modele odločanja za otroke ...
in jih empirično preveriti.

Analiza podatkov raziskave
Gender and Generation Programme

Raziskovalni problem

Opredelitev raziskovalnega modela (teoretske predpostavke)

Metode (faktorska analiza, razvrščanje v skupine, regresija)

Interpretacija podatkov
Raziskovalni načrt

Določitev kriterijev za izbor primerov dobrih praks

razvojno pogojeni odzivi družinske politike (angl.
path dependancy
)

uporaba podatkov
Kriteriji

Opredelitev družinske politike

OŽJE

ŠIRŠE
Ali lahko družinska politika odgovori na identificirane probleme?

teoretski kontekst
podatkovni kontekst
policy kontekst
omejitve
raziskovanja


Ekonomske teorije rodnosti

Število otrok v gospodinjstvu je odvisno od
preferenc
glede števila otrok in
percepcije, kako kakovostno
naj otrok (otroci) in gospodinjstvo živi.

V skladu s tem se oblikujejo predstave o tem, koliko otrok si gospodinjstvo lahko
privošči
(Becker 1960, Becker in Lewis 1993, Willis 1973, Robinson 1997).
Nekatere kritike:
domneva popolne informiranosti o ukrepih družinske politike

ali je odločitev za otroka lahko utemeljena na tehtanju stroškov in koristi?

ekonomski vidiki ne vplivajo na odločitev za otroka

Teorije vrednot

Na število otrok naj bi
negativno
vplivale spremembe vrednot v družbi -
individualizem
-
spremenjeni življenjski poteki
: od poroke h kohabitaciji, premišljeno načrtovanje družine, pluralizacija oblik družin in gospodinjstev itd. (Kaa 1987, 9).
Nekatere kritike:
nizke stopnje rodnosti v nekaterih "bolj tradicionalnih državah" državah

visoke stopnje rodnosti v državah z visokimi stopnjami individualizmaTeorija rodnostnih preferenc

Razlike v stopnjah rodnosti so povezane s
heterogenostjo izbire življenjskih stilov žensk
(Hakim 1998, 2000, 2003).

Tri skupine žensk, trije različni odzivi na
ukrepe družinske politike
:
ženske, ki so usmerjene v gospodinjstvo (10-30 %),
ženske, ki so usmerjene na trg delovne sile (10-30 %), in
ženske, ki se prilagajajo okoliščinam (40-80 %) in kombinirajo oboje.

Nekatere kritike:


omejitve, s katerimi se pri odločanju za otroka in pri
»izbiri«
življenjskega sloga soočajo ženske (Crompton &C Harris 1998; McRae 2003),

zakaj imajo ženske različne preference glede izbire lastnega ideala dobrega življenja (Pfau-Effinger 2004),

ostra delitev med različnimi skupinami žensk (McRae 2003a, 333).Država blaginje in rodnost

Višji kot sta stopnji
dekomodifikacije
in
defamilizacije
,
višje so stopnje rodnosti.
Nekatere kritike:
merjenje vpliva države blaginje in družinske politike na odločanje za otroka

Raziskovalni model

Raziskovalno vprašanje: kateri dejavniki
vplivajo
na odločanje za otroka?
DEJAVNIKI
MODELI
izbor
neodvisnih
spremenljivk
METODE
strukturni +
subjektivni
ekonomski
vrednotni
POLICY
PODROČJE
VPLIV

FAKTORSKA
ANALIZA
STATISTIČNA
REGRESIJA

RAZVRŠČANJE
V SKUPINE

Billingsley in Ferrarini 2014, 434
usmeritve družinske politike in "dobre prakse"
usmeritve družinske politike in "dobre prakse"
...ki vplivajo na odvisno: odločanje za otroka/število otrok
Full transcript