Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

22.MODUL_HUKUKI_BOYUT

No description
by

ali riza ulucan

on 13 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 22.MODUL_HUKUKI_BOYUT

Türk Ceza Kanununda Bilişim Suçları
Bilişim Hukuku
Giriş
internet ihbar Merkezi
internet ortamında suça konu bir içerikle karşılaşan kişi öncelikle bunu
internet bilgi ihbar merkezine iletmelidir.
FATiH PROJESi BT'NiN VE iNTERNET’iN BiLiNÇLi, GÜVENLi KULLANIMININ HUKUKi BOYUTU
BT'nin Bilinçli, Güvenli Kullanımının
Hukuki Boyutu
2 Saat
1. internet Ortamında işlenebilecek Suçlar
2. Bilişim Suçları ile ilgili
Hukukî Düzenlemeleri
(Dünya -Türkiye)
3. Bilişim
Suçları ile Yaptırımlar
4. Bilişim Suçlarında
Takip Edilecek Prosedür
5.
Faili Bulma
Prosedürü
6. Bilişim Suçlarına Karşı Alınması Gereken
Önlemler

internete ilişkin Düzenlemeler
MODÜL VII
FATİH PROJESİ BT'NİN VE İNTERNET’İN
BİLİNÇLİ, GÜVENLİ KULLANIMININ
HUKUKİ BOYUTUBilişim Hukuku
ile ilgili genel bir bilgiye sahip olur,

Bilişim suçlarının
neler olduğunu bilir,
• Bilişim suçlarının
özelliklerini
bilir,
• Bilişim suçlarının
magduru olduğu zaman
hangi
prosedürleri
takip edeceğini bilir,
• internet

içerik düzenlemeleri
ile ilgili mevzuatı bilir,

TiB’in online hizmetlerini

bilir.
KAZANIMLAR
KONU BAŞLIKLARI
3
4
7
6
2
1
Bilişim Yoluyla işlenen Suçların Yapısı
Bilişim Suçu Türleri
Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine
Yetkisiz Erişim
Bilgisayar
Sabotajı
Bilgisayar Yoluyla
Dolandırıcılık

Bilgisayar Yoluyla
Sahtecilik
Bir Bilgisayar
Yazılımının izinsiz Kullanımı
Kişisel
Verilerin Kötüye Kullanılması
Sahte Kişilik
Oluşturma ve Kişilik Taklidi
Yasadışı
Yayınlar
Ticari Sırların
Çalınması
Terörist
Faaliyetler
Çocuk Pornografisi
Hacking

Diğer Suçlar (
Organ, fuhuş, tehdit, uyuşturucu,
vb.)
Diger Ülkelerde Bilişim Hukuku
Çözüm
için ikili veya
çok taraflı iş birligi
şarttır.

Bazı ülkeler bilişim alanlarında işlenen suçlarla ilgili olarak
ayrı bir kanun ihdas etmiş
,
bazı ülkeler de
mevcut hukuk normlarına bilişim suçları
ile ilgili hükümler
eklemişlerdir
.;
Türkiye’de Bilişim Hukuku
1. Temel Kavramlar
Bilişim:
Her türlü b
ilgi ve verinin elektronik bilgi işlem araçlarıyla işlenmesini
ve değerlendirme tekniklerini konu alan bilimdir, şeklinde tanımlanabilir

Bilişim Hukuku:
Bilgi ve teknolojinin kötüye kullanımı
ile insanlara zarar verilmesini önlemek amacıyla ortaya çıkmış olan bir hukuk dalı şeklinde tanımlayabiliriz.

Bilişim suçları;
bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde
gayri kanuni, gayri ahlaki veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranış
olarak tanımlanabilir ya da, bilgisayar ve iletişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlar şekliyle de tanımlanabilir.
Bilişim Hukukunun Tarihi Gelişimi
terör
örgütlerinin faaliyetlerini sanal dünyaya taşımaları,
fikri mülkiyet haklarına
yapılan tecavüzlerin ciddi boyutlara ulaşması,
interaktif altyapının
hırsızlık
amacı ile de kullanılır hale gelmesi ve
çocuk pornografisinin
yaygınlaşması ve
hackerlerin
yaygınlaşması gibi nedenler yeni bir hukuk dalının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Telekomünikasyon iletişim Başkanlıgının Online Hizmetleri
Suça Karşı Alınması Gereken Önlemler Ve Failin Tespiti
Konusu Suç Oluşturan içeriklere Erişimi Önleyici Tedbirler

Bilişim yolları kullanılarak;

Ülkemizde bu alanda yaşanan en büyük sorun
mevzuatın yetersizligi
yanında,
mevcut pozitif hukuk normlarına işlerlik kazandıracak
uygulamaların derinligi
Bilgisayar ve iletişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlara
beyaz yaka suçları
da denilir.
Bu tür suçların genel olarak ortak özellikleri:

Bilişim suçunun işlenmesinde
bilgisayar sistemleri ve teknolojilerinin kullanılması,
Bilişim suçunun sonucunda çok yüksek kazancın
kolay ve daha az riskle
temin edilmesi,
Yeni suçlar olması nedeniyle
gerekli kanun ve düzenlemelerin eksik ve yetersiz
olması,
Yeterli mevzuat olsa bile uygulamanın
eksik bilgi veya yetenege sahip olma
ihtimalinin yüksek olması,
• Diger suç türlerine göre
daha agır maddi ve manevi sonuçlar
dogurması,
• Suç
magdurlarının genelde bilinçsiz kullanıcılar
ile ekonomi ve
finans sektöründen
olması,

Ekonomik kaybın büyük olması
nedeniyle, genelde basit suçlar haricinde güvenlik güçlerine bildirilmemesi,
Normal kişiler yönüyle de bu tür suçun magduru olunması durumunda genellikle takip edilmesi gereken
prosedüre tam olarak hâkim olunmaması,
Zarara uğrayan magdurların büyük kuruluş ve işletmeler olması durumunda
itibar ve prestij kaybetme
korkusunun baskın gelmesi,
Bilişim suçunu
işleyenlerin genelde 17-35 yaş arasındaki gençlerden
oluşması,
Bilişim suçu
magdurlarının genellikle ticari faaliyette bulunan kurumlar
olması,
Suçluların çogunlugu, bazen fiillerinin deşifre olunmaması için i
hbar edilmeyeceginden
, bazen ise bu fiilleri karşılayacak ceza normunun bulunmamasından cesaretle,
eylemlerinin yaptırımsız kalacagına dair güvenle
hareket etmektedir.
Suçlular adi ve münferit olabilecegi gibi
organize
de olabilmektedir.
Bilişim suçu, bilgi teknolojilerinden sonra ortaya çıkan
yeni bir suç çeşididir.
Bilişim suçu ile bilişim yoluyla işlenen suç ayrılmaktadır.
Bilişim suçu ile mücadele bilinçlendirme ayagı da olan k
omplike bir süreçtir.
Suçlu ve
suç yöntemi hızlı bir şekilde gelişebilmektedir.
Genellikle
uluslararası boyutu
bulunmaktadır.
Amerika:
bilişim teknolojilerinin de
dogdugu yer
ilk yasa tasarıs
ı, ABD kongresinde
1977

1984
yılında Erişim Aygıtlarını Taklit Etme, Bilgisayar Dolandırıcılığı Ve Bilgisayarı Kötüye Kullanma Kanunu ile Kredi Kartı
Sahtekârlığı Kanunu i
Fransa
Almanya:
israil
italya
ingiltere
ilk düzenleme genel ceza yasası kapsamında
1988
1999
tarihinde
şifreleme
sistemi kullanılmasına
2000
yılında da
elektronik imzaların

ayrı yasalar ihdas etmek yerine, ceza yasası
kapsamında bilişim suçlarına yer verilmiştir.
1997 yılında “
Teleservisler Kanunu”
ile
internet yayınlarından dogan ihlallere
karşı düzenlemeler yapılmıştır.
Amerika bir çok Avrupa ülkesiyle işbirliği anlaşması imzalamıştır.
ayrı bir
müstakil kanun yapmamıştır.

Ancak eldeki mevcut hukuk normlarına bilişim ile ilgili h
ükümler eklemiştir
bilişim suçları 1990 ‘
Computer Misuse Act
’ ile düzenlenmiştir.
Daha sonra da birçok
uluslararası sözleşmeyi
imzalayıp yürürlüğe koyarak
Ülkemizde bilişim suçlarına yönelik
tek bir kanun yoktur.
Onun yerine m
evcut kanunlara
bilişim suçlarıyla ilgili hükümler
eklenmiştir
.

Türkiye’de
ilk yasal metin
, 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 1991 yılında eklenen “…
bilgileri otomatik işleme tabi tutan sistem…” ibaresidir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda
yer almaktadır.

Türk Ceza Kanununun onuncu bölümünde bilişim alanında suçlar başlısı altında
bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya degiştirme ile banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması
konularında düzenleme getirmiştir.
Bilesim Sucları Kavramına Genel Bakıs
Bilişim Sistemine Girme Suçu
Sistemi Engelleme, Bozma Verileri Yok Etme Veya Degiştirme
Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması
Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesi,

(1)
Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.

(2) Fıkra-Yukarıda ki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği

veriler yok olur veya değişirse altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına

hükmolunur.” hükmünü amiridir.
Suçun
maddi unsurunu

bilişim sistemi oluşturmaktadır. Bu suçun oluşması için bilişim sistemine
hukuka aykırı olarak girilmesi ve orada kalmaya devam edilmesi

gerekmektedir
Türk Ceza Kanununun 244. maddesi,

(1) Bir bilişim s
isteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi
bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Bir bilişim sistemindeki
verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan,
sisteme veri yerleştiren var olan verileri başka bir yere gönderen kişi
altı aydan üç yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.
(3) Bu fiille bir
banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum
veya kuruluşun ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde
verilecek ceza yarı oranında artırılır
(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde iki yıldan altı aya kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.” hükmünü amirdir.
suçun
maddi unsurları
sistemin engellenilmesi işleyişinin bozulması, verilerin yok edilmesi,
verilerin değişilmesi ve erişilmez kılınması
gibi eylemler
Türk Ceza Kanununun 245. maddesi,

Başkasına ait
bir banka veya kredi kartını

her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu
kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa
,
altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası
ile cezalandırılır.

Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek
sahte banka veya kredi kartı ürete
n, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi
üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası
ile cezalandırılır.

Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan

bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde,
dört yıldan sekiz yıla kadar hapis
ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
2004
2007
2013
2010
2001
1998
Erişimin Engellenmesi
Kararların Hükümsüz Kalması-Kaldırılması Usulü
internet Ortamında Kişilik Hakkının ihlal Edilmesi
Erişimi Engelleme Kararlarında Bulunması Gereken Hususlar:
internet içerik Düzenlemeleri
internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
5651 sayılı Yasa
,
5846 sayılı “
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
”nun Ek-4 üncü maddesi,
556 Sayılı “
Markaların Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 9. 76. ve 77. maddeleri,
4733 sayılı “T
ütün Ve Alkol
Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun” un 8. maddesinin beşinci fıkrasının (k) bendi,
6102 sayılı “
Türk Ticaret Kanunu
” nun 56 ve 58. maddeleri,
3713 sayılı “
Terörle Mücadele
Kanunu” nun 6. maddesi,
4721 sayılı “T
ürk Medeni Kanunu
” nun 24 ve 25. maddeleri,
1086 sayılı “
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
” nun 101. maddesi,
7258 sayılı “
Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunu
Düzenlenmesi Hakkında Kanun ” un 5. maddesi
633 sayılı “
Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş Ve Görevler
i Hakkında Kanun ” un 6. Maddesi,
5809 sayılı “E
lektronik Haberleşme Kanunu
” çerçevesinde çıkarılmış “Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği”nin 10. maddesi.
internet içerik düzememelerine birden fazla kanunda yer verilmiştir. Bunların başlıcaları:
internet aktörlerinin (
içerik sağlayıcı, yer ve erişim sağlayıcı, toplu kullanım saglayıcı) ve bu aktörlerin hak ve sorumlulukları

belirlenmiştir.
Yasada yazılı katalog suçlar bakımından
erişimin engellenmesi usul ve esasları düzenlenmiştir.
internet ortamında yayınlanan içerik nedeniyle haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilere ilişkin;
içeriğin yayından çıkarılmasını sağlama ve cevap hakkı
uygulamalarına ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.
Konusu suç teşkil eden (ve/veya küçükler için zararlı olan) içerik kapsamında
filtreleme usul
ü
öngörülmüştür.
Bilişim ve internet alanında

uluslararası koordinasyonda
bulunacak görevli birim (Başkanlık) belirlenmiştir.
E
rişim ve yer sağlayıcıların faaliyet b
elgesi almalarına ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.
internet toplu kullanım sağlayıcıların, yükümlülük
ve sorumlulukları belirlenmiştir.
Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcıların
i
zin belgeleri

almalarının usulü ile bunların yükümlülükleri ve denetlenmelerine ilişkin usulü belirlenmiştir.
internet aktörlerinin tutmaları gereken
trafik bilgilerine ilişkin düzenlem
e
yapılmıştır.
Türkiye’de internet ortamındaki yayınlardan kanunda belirtilen katalog suçlara ilişkin şikâyetlerin yapılabileceği
i
nternet bilgi ihbar mer
kez
i kurulmuştur.
5651 sayılı Kanun ile ilk defa;
5651 Sayılı Kanununda Sayılan Katalog Suçlar
intihara yönlendirme
(madde 84),
Çocukların
cinsel istismarı
(madde 103, birinci fıkra),
Uyuşturucu veya uyarıcı madde
kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
Sağlık
için
tehlikeli madde temini
(madde 194),
Müstehcenlik
(madde 226),
Fuhuş
(madde 227),
Kumar
oynanması

yeni kanun degişikligi neler getiriyor
2 yıl bilgilerin saklanma zorunlulugu
içerik sağlayıcılar da çocukların korunmasında artık sorumlular
icerigin yayınan kaldırılması
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140219-1.htm
Erişimin Engellenmesi
Erişimi engelleme kararına belli şartlar çerçevesinde hem koruma tedbiri şeklinde
adlî mercilerce
hem de idari tedbir kapsamında
Başkanlıkça
verilmektedir
Adli Mercilerin Koruma Tedbiri Olarak Erişim Engelleme Kararı Vermesi
Erişimin engellenmesi kararı,

soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkem
e
tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Cumhuriyet savcısı kararını

yirmi dört saat içind
e
hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir.
Başkanlıgın Re’sen Erişimi Engelleme Yetkisi;
içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği birinci fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde yazılı suçları oluşturan yayınlara ilişkin olarak
erişimin engellenmesi kararı re’sen Başkanlık tarafından verilir.

• Soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi halinde,
erişimin engellenmesi kararı kendiliginden hükümsüz kalır.


• Kovuşturma evresinde
beraat kararı verilmesi halinde,
erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda mahkemece beraat kararının bir örneği Başkanlığa gönderilir.

• Konusu birinci fıkrada sayılan suçları oluşturan
içeriğin yayından çıkarılması halinde
; erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı,
kovuşturma evresinde mahkeme tarafından kaldırılır.


• Başkanlıkça re’sen uygulanan erişimi engelleme işlemlerinde suça k
onu içeriğe ulaşılamaması durumunda erişimi engelleme işlemi kaldırılır

5651 sayılı kanunun 9. maddesinde, internet ortamında yapılan yayındaki içerik dolayısıyla hakları ihlal edilen kişilere
içerigin yayından çıkarılmasını talep etme hakkı
düzenlenmiştir.
Öncelikle internet ortamında yayınlanan bir içerik dolayısıyla bir hak ihlalinin olduğu şeklinde bir i
ddianın söz konusu olması gerekir.
Hakkının ihlal edildiğini düşünen
kişi
söz konusu içeriğin çıkarılması için
öncelikle içerik sağlayıcıya başvuruda bulunmalı
dır. içerik sağlayıcıya ulaşamadığı takdirde
yer sağlayıcıya başvurmalıdır.
Yapılan başvuruda, içeriğin kaldırılması yanında hazırlanan
cevap metninin yayınlanması da istenebilir.
içerik veya yer sağlayıcı, başvurudan itibaren
2 gün içinde içeriği kaldırmazsa talep reddedilmiş sayılır.
içeriğin kaldırılması talebi reddedilen kimse
15 gün içinde yerleşim yerindeki sulh ceza mahkemesine
başvurarak hakkını ihlal ettiğini düşündüğü içeriğin kaldırılmasını isteyebilir.
Sulh ceza mahkemesi talebi kabul ettiği takdirde söz konusu karar gereği yapılmak üzere dava dilekçesinde davalı olarak gösterilen i
çerik veya yer sağlayıcıya gönderilir.
Mahkeme kararına rağmen
söz konusu içerik kaldırılmazsa kişi Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunabilir.
İçeriğin kaldırılması kararını yerine getirmeyen kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Kararı veren merciin adı,
Karar
tarihi
ile soruşturma
numarası
veya kovuşturmaya geçilmişse mahkeme esas numarası,
Tedbirin
hangi suç için istendiği,
bu suça ilişkin yeterli şüphe sebeplerinin neler olduğu,
"
URL adresi: http://www.abcd.com/abcdefgh.htm
" şeklinde örneklenen, suça ilişkin bilgilerin bulunduğu tam web adresi,
www.abcd.com" şeklinde örneklenen, hakkında tedbir uygulanacak internet
yayınlarının alan adı
,
Hakkında tedbir uygulanacak internet yayınlarının bulunduğu
yer sağlayıcıya ait IP adresi
,
Alan adı veya IP adresi olarak
erişim engelleme yöntemi
, belirtilmesi gerekmektedir.

23.11.2007 tarihinde faaliyete geçen bu merkeze;

“166''
nolu kısa ve pratik numaradan telefonla,
• “http://www.ihbarweb.org.tr” adlı web adresinden form ile ihbarda bulunabilmektedir.

Site sorgulama: “internet.tib.gov.tr”
ara yüzünden gnternet sitelerinin beyan ettikleri içerik, yer, erişim saglayıcı ve bunların yine beyan edilen
iletişim bilgilerine
online olarak erişilebilmektedir.

S
orgulama Ekranı: “eekg.tib.gov.tr”
adresinden bir İnternet sitesine Telekomünikasyon iletişim Başkanlıgı aracılıgı ile
tedbir koyulup koyulmadıg
ı bilgisine anlık olarak ulaşılabilmektedir.

Erişim Saglayıcı Listesi:
Yetkilendirilmiş ve bu hususta
belge almış erişim saglayıcıların
listesine ve iletişim adreslerine Başkanlıgın web sitesinden ulaşılabilmektedir.

Yer Saglayıcı Listesi
: Yer saglayıcılık faaliyet belgesi almış olan veya
belgesi iptal olmuş yer saglayıcıları
n listesine ve iletişim adreslerine de Başkanlıgın web sitesinden ulaşılabilmektedir.

internet’in sahibi yoktur ve hiçbir kurum doğrudan internet’i tamamen kontrol edemez.
internet Sitesinin Yayını: :
IP adresi:
her alan adının bir IP karşılığı vardır

Alan Adı Sunucusu:
Web hosting (
yer sağlayıcı
/barındırma)
kayıt sahibi (
gerçek dışı olabilir
),
sorunlardan birisi
re-selling adı verilen tekraren satma
sorunudur
Proxy sunucu
; kullanıcı uygulaması ile gerçek sunucu arasında iletişim sağlayan ama kullanıcıyı gerçek sunucuya göstermeyen bir uygulamadır.
Anonimleştiriciler
(Proxyler) kullanıcıların m
ahremiyetini korumak için faydalı
ama
soruşturmacılar için risk
oluşturan uygulamalardır
Toplu Kullanım Sağlayıcı:

iç IP Dağıtım Loglarını
elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek.
• Konusu s
uç oluşturan içeriklere erişimi önleyic
i tedbirleri almak.
Ticari Amaçlı Toplu Kullanım Sağlayıcı:
• Mülki idare amirinden
izin belgesi almak.
• Konusu suç oluşturan
içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak.
• Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımını kullanmak.
• Erişim sağlayıcılardan
sabit IP almak
ve kullanmak.
• iç IP Dağıtım L
oglarını elektronik ortamda
kendi sistemlerine kaydetmek.
• Başkanlık tarafından verilen yazılım ile, (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri bir yıl süre ile saklamak.
Log imzalayıcı

Güvenli internet Hizmeti
( www.guvenlinet.org.tr)
Anayasa’nın “
Ailenin korunması ve çocuk hakları”
başlıklı 41. Maddesi ve “Gençliğin korunması” kenar başlıklı 58. Maddesi hükümlerine dayanmaktadır

Güvenli internet Hizmeti, altyapısı erişim sağlayıcılar tarafından oluşturulan
ücretsiz, talebe bağlı, alternatif bir internet erişim hizmetidir.

Güvenli internet Hizmeti
Çocuk ve Aile profili olmak üzere iki profilden
oluşmaktadır

internet’in olumsuz içeriklerinden olan
pornografik sitelerden, uyuşturucu ticareti yapan sitelerden, şiddet içeren sitelerden, ırkçılık ve nefret suçları üzerine yayın yapan sitelerden, suç işlemeyi anlatan sitelerden, terör
propagandası yapan sitelerden talebe bağlı ve ücretsiz olarak korunma imkanına sahip
internet HTS (Historical Traffic Search)
Bilgileri ile kullanıcının
hangi tarih ve saat aralığında nereye bağlandığını
(adres bilgileriyle birlikte) gösteren bilgilerdir.
uçla mücadelede etkili bir silah olarak kullanılmaktadır. IP adresiyle k
ullanıcının adres bilgilerini tespit etmek mümkündür.

Bilişim teknolojileri zamanımızda
çok hızlı bir şekilde gelişmekte
ve değişmektedir. Teknolojilerin nimetlerinden yararlanırken, bunu
kötüye kullananlara karşı da önlem almak gerekmektedir.
Takdir edersizinki
hukuk normlarının bu hızda değişmesi beklemek hayal
cilik olur. Bununla birlikte hukuk normlarında genel düzenleyici işlemler yaparak; yeni gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda hukuk normlarını genişletici şekilde yorumlamak gerektiği değerlendirilmektedir.
SONUÇ
ÖRNEK VE ÖNERİLER
BORLUYU FACEBOOKTAN BULMAK
SAVCILIĞA DİLEKÇE
MAHKEMA KARARI
DOLANDIRILIRSANIZ
KREDİ KARTI HARCAMASI
PROFİLİNİZ ÇALINDI İSE
OYUN PROFİLİNİZ ÇALINDI İSE
FACEBOOK
GOOGLE
TWİTER
teşekkürler
https://www.facebook.com/fatihprojesibeylikduzu
a_ulucan@hotmail.com
Ali Riza Ulucan
Eğitici Bil. Tek. Fort. Öğrt.
SiZ HANGi iNTERNET PAKETINI KULLNIYOR SUNUZ ?
ÇOCUKLARINIZ iNTERNETTE GÜVENDE Mi?
3:03'
1:04'
1:08'
GÜVENLi iNTERNET iLE iLGiLi NE BiLiYORUZ ?
6:47'
uzun video
ek video - zamana planınıza göre izleyiniz
http://yadi.sk/d/bc2CV9YKL5oc8
http://yadi.sk/d/JEBvZBG5L5odK
http://yadi.sk/d/VrXzzPkQL5ody
http://yadi.sk/d/4uL4YT6OL5oen

iletisim
Full transcript