Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A Szimuláció

No description
by

Robin Schlögl

on 19 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A Szimuláció

A Szimuláció
Fontos a biztonság
Vannak olyan rendszerek, jelenségek, amelyek közvetlen tanulmányozása veszélyes volna. Oktatási céllal veszélyes lenne vizsgálatokat végezni egy atomreaktor belsejében, kerülni szoktuk az erősen mérgező vagy robbanásveszélyes anyagokkal való kísérletezést is.
A matematika
A változás sebessége
Sok esetben a jelenségeket kísérő változások pillanatszerűek, máskor pedig kivárhatatlanul lassúak lehetnek (gyors mechanikai mozgások, kémiai láncreakciók, evolúciós fejlődés, kontinensek vándorlása).
Anyagi megfontolások
Pénzügyi korlátok a kisérletezésben
Mi indokolja
a szimulációk alkalmazását?

A szimuláció szükséges és lehetséges
Az ember természeténél fogva törekedett a világ jelenségeinek, objektumainak és azok összefüggéseinek megismerésére. A tudomány fejlődése során a matematika vált azzá az eszközzé, amely alkalmas ezen tapasztalatok leírására.
A matematika eszközrendszerét tehát úgy alakították ki, hogy alkalmas legyen a természet, a gazdaság és a társadalom összefüggéseinek megfogalmazására. A matematika tehát az a nyelv, amely az objektumok, jelenségek természetüktől függetlenül történő leírására alkalmas.
Az összefüggések és a nem kevésbé fontos, napjaink számítógépei által biztosított számítási kapacitás minden eddiginél bonyolultabb problémák megoldását teszik lehetővé.
A jelenségek leírása
Bizonyos jelenségeket azért nem tudunk közvetlenül megvizsgálni, mert a kísérlethez szükséges anyagok, eszközök túlságosan drágák, vagy más ok miatt nehezen beszerezhetők. A kémiatanárok általában csak megemlítik, hogy a királyvíz oldja az aranyat, de magát a kísérletet általában nem mutatják be.
Extrém körülmények (magas nyomás, hőmérséklet, stb.) biztosítása általában szintén drága kísérleti berendezéseket igényel. Máskor az teszi költségessé a kísérletezést, hogy túlságosan sokszor kell elvégezni.
A rendszer összetettsége
Előfordulhat, hogy a vizsgált rendszer túlságosan összetett. Ekkor a vizsgálat szempontjából fontos feltételek biztosítása általában lehetetlen. Ez a probléma állhat elő társadalmi jelenségek vagy ökológiai rendszerek vizsgálatakor.
A modellalkotás alapja minden esetben a valóság. A valós rendszer általában túlságosan összetett, pontos matematikai leírása bonyolult volna, de általában szükségtelen is.
Az esetek többségében elegendő a valós rendszer egy részének modellezése. Természetesen nem hagyhatunk figyelmen kívül a megismerés szempontjából fontos részleteket. A megfelelő részrendszer elkülönítése után, a megfigyelések alapján elkészítjük annak matematikai modelljét, amelyben megfogalmazzuk az azt leíró összefüggéseket.
A szimuláció módszertana

A modellalkotás szakaszai
A modellalkotás szakaszai
Különböző atomok modellezése
A naprendszerünk modelle
A hővezetés a hőátadás olyan formája, amely a szilárd vagy nyugalomban lévő (nem áramló) folyékony vagy légnemű halmazállapotú rendszerekben, hőmérséklet-különbség hatására jön létre. A hőáramlástól abban tér el, hogy nem történik anyagáramlás, hanem a hőátadás a belső energia részecskéről részecskére való átadásával történik.

Hővezetés mindig a nagyobb hőmérsékletű hely felől a kisebb hőmérsékletű hely felé történik. Az energiamegmaradás törvénye értelmében hő a hővezetés során sem tűnhet el vagy semmisülhet meg.
A Hőtan
A hővezetésről röviden
Köszönöm a figyelmet.
Full transcript