Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Les Formes del relleu del nostre planeta

No description
by

Carlos Ruiz Pérez

on 19 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Les Formes del relleu del nostre planeta

Les Formes del relleu del nostre planeta
Ria:
Forma de penetració marina a la terra, normalment allargada. Quan el braç de mar ocupa una vall glacial, forma un fiord.
Cap:
Part del relleu de la costa que penetra al mar. Es un accident geogràfic format per una massa de terra que es projecta cap a l'interior del mar.
Península:
Tros de terra que es troba voltada d'aigua pertot arreu menys per una part. La península s'uneix
Illa
Una illa és un territori terrestre envoltat d'aigua, sigui de mar, de riu o de llacs. El que distingeix les illes marítimes dels continents és el fet que són d'unes dimensions inferiors.
Dorsal oceànica
Les dorsals oceàniques són grans serralades submergides que arriben a superar els 3.000 m d'altura, normalment presenten un solc central anomenat rift per on surt magma procedent de l'astenosfera i que es diposita als dos costat creant més sòl oceànic. Els cims més elevats sobresurten de les aigües i formen illes.
Fossa marina
Una fossa marina és una depressió submarina, llarga, estreta i molt profunda, limitada per marges abruptes. Les màximes profunditats marines són el que s'anomenen fosses marines o fosses oceàniques.
Plana abissal
Les planes abissals són zones del fons oceànic completament planes o amb una pendent molt suau. Són unes de les regions més planes i menys abruptes de la Terra, però també unes de les menys explorades. Les planes abissals cobreixen aproximadament un 40% del fons oceànic i arriben a profunditats d'entre 2.200 i 5.500 metres.
La plataforma continental, a vegades també marge continental, és la superfície terrestre coberta per mars relativament poc profunds i per golfs i badies, en contacte amb el continent, de relleu suau i d'amplada molt variable.
Plataforma continental
Talús continental
Un talús continental (també anomenat "zona batial") és el gran esglaó que uneix la plataforma continental amb una plana abissal fins a una profunditat de 1000 a 4500 m. El talús indica el final de l'continent. L'amplitud varia d'entre 8 km i 10 km fins a 250-270 km.
Muntanya
Una muntanya és qualsevol elevació natural, acusada i abrupta del terreny. La formació de les muntanyes té diverses causes: els plegaments tectònics, les erupcions volcàniques o l'erosió causada sobre part de les masses sedimentàries en són les més característiques.
Depressió o conca
En geografia, una conca és una zona més o menys extensa amb una altitud inferior a les formacions de relleu que l'envolten. De vegades, es forma com a resultat de l'acció erosiva d'un riu i els seus afluents. Altres vegades, pot ser la conseqüència de l'enfonsament d'una falla.
Vall
Una vall és una depressió allargada de la superfície terrestre recorreguda, en general, per un corrent fluvial. S'origina per l'erosió de fons que fan els materials dels vessants i pels processos de vessant que li dóna la seva característica forma en V. Una vall glacial, per contra, és més arrodonida i semblant a una U i ha estat formada per l'acció erosiva d'una glacera.
Altiplà
Un altiplà és una superfície relativament plana elevada sobre el terreny que l'envolta.

La formació d'altiplans sol ser deguda a una elevació del terreny provocada per forces tectòniques o bé per erosió del terreny circumdant.
Plana
En geografia, una plana, planura o planúria és una àrea amb un relleu relativament pla. Les planes solen ser més aptes per l'agricultura que els altiplans o les muntanyes. Les planes poden ser les restes de trets geogràfics molt més grans que han estat erosionats, com ara muntanyes o volcans.
Fiii!!!
Full transcript