Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bevezetés Felvilágosodás

Bevezetés Felvilágosodás
by

Máté Biró

on 14 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bevezetés Felvilágosodás

Bevezetés Berzsenyi Dániel költészetébe Kortársak, kortársi hatások Berzsenyi Dániel 1766-1836 Batsányi János: A franciaországi változásokra
(1789) (Pest, 1755. július 20. – Buda, 1795. május 20.) Martinovics Ignác Vérmező, 1795. május 20. Kufstein vára Berzsenyi Dániel megnevezései "A niklai remete" "Magyar Horatius" "A Titán" "A dunántúli Hercules" "kedves Bennszülött" "Tört oszlop" Gyenge, beteges gyermek -> édesapjának határozott és szigorú nevelési elvei Túlkorosság, magatartás-problémák, ellenszegülések, távolmaradás az iskolától

Az iskola évkönyvébe ezt írja: "Látom és helyeslem a jobbat, de a rosszabbat követem" (Ovidius) „Én egykorúim közt legelső magyar táncos voltam – írja Kazinczyhoz harmincegy éves korában -, lovat, embert, asztalt átugrani nékem játék volt. Sopronyban magam tizenkét németet megvertem, és azokat a város tavába hánytam, és az én első szeretőm az én karjaim közt elalélt. De nincs jó rossz nélkül; most már érzem, hogy erőmnek hathatóssága életemnek rövidségét okozza. Én már most formális öreg vagyok.” „Pesten ekkor az új magyar irodalom szervezkedik, s az ő közvetlen élete: elázott vetés, összedűlt ház, felfordult kocsi, pénzértéktelenedés, pörös sógorok, nyavalya. S mégis első költője annak a tanulékony és mozgalmas századfordulónak.” (Németh László)

Pesti látogatások: 1810 áprilisában és 1813 májusának végén.

Az első alkalommal megismerkedett Kazinczy költőbarátaival, kölcsönös idegenkedést keltve egymásban. (Szemere Pál, Kölcsey Ferenc, Vitkovics Mihály és Horvát István)
"A somogyi falulakót könnyű felismerni...", Budai vendéglő (Hét Választófejedelem)- zene és bor, Színház. Irodalmi beszélgetések és nézeteltérések. 1817. A modern irodalmi kritika megszületése: megjelennek Kölcsey Csokonairól és Berzsenyiről írt kritikái.
Csokonai népiességét pallérozatlan vidékiességnek mondja, Berzsenyi metaforákban gazdag költészetét pedig dagályosnak.
Ugyanakkor észreveszi Csokonai eredetiségét, Berzsenyi lírájának az én-t hangsúlyozó alanyiságát. Ebben a tanulmányában a klasszicizmus esztétikai elemeit részesítette előnyben a romantikával szemben: e szerint a világban az egyetlen állandó dolog a harmónia. ÉLETPÁLYÁJA

1776. május 7. Megszületik Egyházashetyén.

1788-1793. A soproni evangélikus líceumban végzi iskolai tanulmányait.


1793-ban elszökik, Keszthelyen katonának áll, majd egy évet ott tölt.

1795. Az iskolai tanulást végleg abbahagyja. Niklára költözik nagybátyjához.

1796. Hazaköltözik Hetyére, s édesapja mellett gazdálkodik.

1799. Feleségül veszi Dukai Takács Zsuzsannát, akivel Sömjénbe (Kemenesalja) költöznek
Ekkoriban keletkezik az Osztályrészem és a Horác című versek.

1803. március 27. Kis János felfedezi, hogy Berzsenyi verseket ír. Három versét (A magyarokhoz, Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás; A reggel) el is küldi Kazinczynak.

1804. Feleségével Niklára költöznek. Ekkor születnek leghíresebb versei: Búcsúzás Kemenes-Aljától, Levéltöredék barátnémhoz, A közelítő tél, A magyarokhoz (Forr a világ…, 1807), A magyarokhoz (Romlásnak indult…, végleges formája: 1810)

1813. Megjelenik verseinek első kiadása.
1816. Megjelenik verseinek második kiadása.

1817. A Tudományos Gyűjteményben megjelenik Kölcsey bírálata. Berzsenyi válasza csak jóval később, 1825-ben jelenik meg (Észrevételek Kölcsey recenziójára, 1825).

1830. Az Akadémia rendes tagjává választják.

1832. Poétai harmonistika (akadémiai székfoglaló tanulmány, 1832)

1836. február 24. Meghal Niklán.
Full transcript