Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TFM_Merxe

No description
by

merxe calatayud

on 12 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TFM_Merxe

planificació general
Estudi de les energies i de l’electricitat mitjançant un EVA com a suport per a l’assignatura de Tecnologies de 3r d’ESO
experiència molt positiva.
l'ús del Moodle ha resultat fàcil i intuïtiu.
Activitats motivadores i variades.
Satisfacció general de l'alumnat i professors.
S'han de millorar aspectes tècnics.
Disseny del curs
Necessitats:
Institucionals
Tecnològiques
De l'acció formativa
Del projecte

IES Xixona
Conclusions generals
Objectius
Anàlisi de necessitats
Limitacions del projecte
- Dificultats de connexió a internet.
- Falta de motivació d'alguns alumnes.
- Problemes tècnics : Instal·lació Moodle.
3r d'ESO
Creació d’un curs blended-learning d’energies
Producte final

incorporar les noves tecnologies a l’àmbit de l’educació.
cobrir la manca d’habilitats tecnològiques dels alumnes.
utilitzar les TIC com a suport en l'estudi d'energies i de l'electricitat.
Conèixer les energies i l'electricitat.

Objectius
Factors clau
Anàlisi de necessitats i conclusions
Limitacions del projecte
Planificació
Disseny
Desenvolupament
Implementació i Avaluació
Conclusions

Veurem...

Instruments emprats (enquestes, entrevistes, DAFO)
Recursos:
econòmics
materials
humans
conclusions de l'anàlisi:
Alumnat amb pocs hàbits d'estudi.
Gran desconeixença de les TIC.
Ús freqüent de les Xarxes Socials
Mancança d'habilitats tecnològiques.
Continguts:
U.D. 1 - L'energia
U.D. 2 - L'energia elèctrica

Es pretén que l'alumne
faci ús de les tic.
Entorn virtual d'aprenentatge:
Plataforma Moodle
Desenvolupament
Factors clau
o Implicació de l’equip docent.
o Motivació de l’alumnat.
o Treball interdisciplinar.
o Professorat de suport.
o Distribució dels alumnes en petits grups.
Interacció docent-alumne-continguts
Instal·lació Moodle
Creació del curs (continguts, activitats,..)
Matriculació alumnes
Verificació de la viabilitat del curs.
Implementació prova pilot
L'alumnat accedeix a la plataforma Moodle.
Realització U.D 2 (L'energia elèctrica).
Visualització de vídeos, realització de qüestionaris...
Avaluació
Qüestionaris satisfacció alumnat
Intercanvis orals
Pauta d'avaluació material educatiu
Conclusions de l'avaluació
La majoria d'alumnat considera fàcil l'accés i navegació per la plataforma Moodle i pensa que els continguts estan estructurats clarament.

El 62% de l’alumnat creu que els arxius no s’han pogut descarregar fàcilment.

El 69% dels alumnes afirma que la presentació de les activitats els hi ha resultat intuïtiva.

El 77% dels alumnes pensa que s’ha propiciat la comunicació entre els companys de classe.

El 85% considera que ha tingut flexibilitat a l’hora de realitzar diverses activitats de la prova pilot.

Propostes de millora
Més temps per a fer les activitats.
Millorar l'estètica.
Més activitats interactives.
Millores en el software necessari.
Problemes que han sorgit:
problemes visualització de vídeos
Falta de temps per realitzar activitats interactives
dificultats de connexió
Full transcript