Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teberosky - Enfocament socioconstructivista

No description
by

on 30 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teberosky - Enfocament socioconstructivista

Teberosky - Enfocament socioconstructivista
Contextos de relació entre accions i objectes
Observar accions dels adults
Preguntar i rebre respostes
Escriure en veu alta, dictant a l'adult
De quines premisses parteix la
visió socioconstructivista?
Qui és Ana Teberosky?
Escoltar la lectura en veu alta
Algunes d'aquestes hipòtesis són
"Serveix per llegir"

"Diu alguna cosa"

"Diu el nom"

"PA-PA-LLO-NA, A A O A"

"Què són les paraules"
ATMOSFERA
ALFABETITZADORA

Manipular diferents suports de text.

Desobrir els diferents gèneres.

L'infant va descobrint la paraula, la línia, el paràgraf, els espais en blanc, etc.
Oferir a l'infant l'oportunitat d'observar adults en activitats d'escriptura i lectura i deixar que esdevingui partícep d'aquestes accions.
Si s’estableix un diàleg amb l’infant durant aquestes situacions de lectura compartida, parlem de
lectura dialògica:
els infants i els adults fan preguntes.
Ajuda a l’infant a produir un estil formal del llenguatge, a fer hipòtesis i a pensar sobre aquest.
L’adult ofereix ajuda a l’aprenent per mitjà de preguntes que li permetin reflexionar sobre el llenguatge. El mestre ha de plantejar problemes i feines exigents pels quals els alumnes encara no tenen respostes, però les van construint durant un procés d’aprenentatge en funció de les
situacions problema.

Quina lletra és?

- Què hi diu aquí?

- Són iguals aquestes dues paraules?
Espais per escriure de manera conjunta
Facilita l’intercanvi i la discussió entre els companys i les companyes per aprendre dels altres i amb els altres.
Escriure i llegir textos "llargs"
Els infants aprenen aspectes discursius i textuals.

Els nens són capaços de produir diferents tipus de text abans de dominar bé l’escriptura des del punt de vista gràfic.

L'infant no parteix de zero.

El nen o nena adquireix aprentatge a partir del que construeix en contextos socials i culturals.

Desenvolupament de la lectoescriptura com un procés global, on l'escriptura i la lectura es retroalimenten.

Existeixen 3 elements en el procés de lectoescriptura: l'infant, l'adult i el material.

Els infants elaboren hipòtesis sobre el text escrit, analitzant el llenguatge, la naturalesa de l'escriptura i el context.


Nascuda a Argentina.

Llicenciada en Ciències de l'Educació.

És investigadora de l'Institut Municipal d'Investigacions Psicològiques Aplicadas a l'Educació de Barcelona.

Nova concepció de l'adquisició i l'aprenentatge de la lectura i escriptura.

Metodologia: Disseny de situacions d'ensenyament-aprenentatge i orientacions didàctiques.
Així, quan hem de començar a ensenyar?
. Considerar l'alfabetització com un procés continu

. L'escola possibilita un context idoni perquè aquest procés es desenvolupi.

. La visió constructivista trenca amb la idea que el procés d'alfabetització formi part d'un concepte de maduració de l'individu i, en tot cas es creu que les experiències i els coneixements ja formen part d'aquest aprenentatge.

.La qüestió no és el "quan" sinó "com" i "què" cal ensenyar per possibilitar aquest desenvolupament.

. Parlar, llegir o escriure no es desenvolupen separadament o successivament, sinó de manera recíproca i interdependent.
"
Començar aviat el procés d'alfabetització no és equivalent a l'ensenyament precoç"
Conclusions: com i què ensenyem?
. Interaccionant amb diversos materials aprenen a designar conceptes com (llibre, títol, lletra), valors sonors de les lletres, direccionalitat del text, imiten el llenguatge escrit, pregunten sobre les il·lustracions...

. Interaccionant entre companys i adults poden compartir i negociar sobre aquest aprenentatge.

. Per això cal
crear condicions

materials
i
socials
a fi que els infants desenvolupin experiències amb el llenguatge i amb la cultura escrita.

Nivells de desenvolupament
de l'escriptura
Anna Teberosky (2001)
Vigència del mètode
· Aprenentatge de la lectoescriptura a partir de les activitats quotidianes.

· Creació d'un ambient alfabetitzador.

· Disseny de situacions d'ensenyament - aprenentatge i d'orientacions didàctiques.

· Proves d'escriptura.

· Participació de les famílies.
Referències bibliogràfiques

Arnau, J. (1992). Aula de Innovación Educativa. [Versión electrónica]. Revista Aula de Innovación Educativa 7

Del Rió, M. J., Teberosky, A.
(2003). Psicopedagogia de la llengua oral i de la llengua escrita (1a edició). Barcelona: UOC.

Fons. M. (2006)
. Aprendre a llegir i a escriure amb sentit. Papers d'educació UdV. Núm.4 Juliol

Fons, M. (2000).
Llegir i escriure per viure. Alfabetització inicial i ús real de la llengua
escrita a l’aula.
Barcelona: La Galera.

Soler, M. Teberosky, A. (2003). Contextos de alfabetización inicial (1a edició). Barcelona: Horsori.

Teberosky, A. (2001). Aula de Infantil. [Versió electrònica]. Revista Aula de Infantil 3

Teberosky. A.
(2001). L'alfabetització en educació infantil. Guix. Núm.3 Setembre-Octubre

Teberosky, A.
(2000). Los sistemas de escritura. Congreso mundial de lecto-escritura. Recuperat des de http://www.oei.es/inicial/articulos/sistemas_escritura_desarrollo_nino.pdf

Teberosky, A.
(2001). Proposta constructivista per aprendre a llegir i a escriure. Barcelona: Vicens Vives.Full transcript