Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Door naar de Toekomst

Tijdslijn
by

spirit spirit

on 25 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Door naar de Toekomst

Pilot
Jeugdzorg in de Buurt
2010
2011
Ambitie
Door schakels weg te halen en cliënt centraal te stellen zorgen dat cliënt op eigen kracht verder kan
Het eerste wijkteam
Een zelfsturend team
Doel: Organisatieprocessen onder de loep nemen en vanuit de praktijk suggesties doen voor inhoud en organisatie van de hulp
2012
Medewerkers ervaren successen
met zelfsturing, zij vertellen:
Invloed op de hulp
* Laagdrempelige inloop
* Snel en efficiënt samenwerken met partners
* Snel kunnen ingrijpen
* Netwerk snel in kaart
Invloed op de hulpverlener
* Gevoel van verantwoordelijkheid
* Gevoel van vertrouwen
* Directe invloed op de inhoud
* Drive
* Initiatief nemen
Naar een nieuwe besturingsfilosofie
Spirit voor de toekomst
Congres
Jeugdzorg in de buurt
Presentatie Annemarie van Dalen
6 December - Directies presenteren hun ideeën voor de toekomst
Medewerkers werken met cliënten vanuit de volgende waarden:
De organisatie werkt met medewerkers vanuit dezelfde waarden:
Hoe geven we deze waarden betekenis?
Huisvestingsplan
Testfase nieuw
Social intranet
Door
- Iedere cliënt 1 hulpverlener
- Continuïteit
- Perspectief
- Uitgaan van mogelijkheden cliëntsysteem
September
Mei
Start nieuwe directies
JMW
GH
Behandelcentra
December
Het inspiratieteam denkt na over een nieuwe organisatie
* zelfsturing?
* minimal management?
* bezuinigen!
Spirit voor de toekomst, november 2012 Saskia Dijk
Hoofdlijnen nieuwe besturingsmodel, oktober 2012
http://twitter.com/JMW_er
https://twitter.com/paarsehut
http://prezi.com/winxp6l4cgpk/copy-of-ondersteuning-teams/
Sluiting regiokantoren
Workshops Teams in de lead
7, 8, 10 januari
Wat zijn jouw ideeën voor de toekomst?
Deel ze met ons en met elkaar!
Met elkaar!
De oriëntatie op een nieuwe organisatie levert diverse documenten op. Interesse? Deze zijn op te vragen bij het bestuursbureau.
Cardea, Lindenhout, Juvent, Parlan en Spirit delen ervaringen met:
*wijkgericht werken
*nieuwe ICT omgeving
*zelfsturing
Mariënne presenteert pijlers nieuwe besturingsfilosofie
* Autonomie van en vertrouwen in professionals
* Het team stuurt
* De organisatie ondersteunt
* Platte organisatie
* De kaders zijn duidelijk
* De resultaten zijn inzichtelijk voor het team
November
Vertrouwen
Veiligheid
Eigen kracht
Ambitie
De professionaliteit van medewerkers centraal stellen, vertrouwen geven en eigen kracht versterken.
De organisatie volgt de inhoud waardoor bureaucratische schakels kunnen verdwijnen en de hulp aan de cliënt verbetert.
Raad van Bestuur
Projectgroep Door naar de toekomst
open uur op
18 december 16-17u
Fred Roeskestraat
Elgithe Bos, Edith Kuiper, Ilse van der Mierden, Mieke van den Berg doornaardetoekomst@spirit.nl
Yammer
Start nieuwe organisatie
Verbinden
Kennis delen/ halen
Communiceren
Ontmoeten
Samenwerken
Ontwikkelen
Start werkgroep dashboard
Start werkgroep professioneel kader
2013
http://prezi.com/wrkosgpjaxwn/werken-in-een-team-in-de-praktijk/
Een impressie van het werken in een team
In december en januari worden binnen de hele organisatie
gesprekken gevoerd over de besturingsfilosofie
Verslag inspiratiedag, februari 2012
Een nieuwe besturingsfilosofie, september 2012 Saskia Dijk
Een impressie van de ondersteuning van teams
28 maart
Demo bijeenkomst Real time dashboard
Teams krijgen informatie over en kunnen sturen op:
* Kwantiteit (productie/ bezetting)
* Kwaliteit (cliënttevredenheid)
* Financiën (personeelskosten)
Tijdslijn
Van 'Door' met Spirit 'Door naar de toekomst'

Workshop Zelfsturing
Jeugdzorg in de buurt
Een inhoudelijke brainstorm in de behandelcentra
Presentatie: De inhoud, de baas
Veel afdelingen denken na over hun werk in het nieuwe Spirit
Personeelsadvies 3.0 is hier een uitwerking van
Raad van Bestuur - Keuze inhoud nieuwe functies
Besturingsmodel - een input voor onderdelen
High tea & ontbijten met de Raad van Bestuur en directeuren: doorpraten over vervolgdocument Door naar de toekomst

11 februari 15:30 – 17:00 high tea met Mark en Elgithe
18 februari 9:00 – 10:30 ontbijt met Mariënne en Frederique
21 februari 15:30 – 17:00 high tea met Mariënne en Herman
Projectgroep verwerkt alle input ten behoeve van de besluitvorming en adviesaanvraag
Ontwerpsessies;
denk mee, praat mee, ontwerp mee
Ontwerpsessie 1
28 februari 9.30-11.30
Ondersteuning teams: coach / ondersteuning organisatieprocessen / ondersteuning cliëntprocessen
Ontwerpsessie 4
12 maart 15.00 - 17.00
Innovatie, accounthouderschap en acquisitie
Ontwerpsessie 2
4 maart 9:00 - 11:00
Ontwikkeling richting zelfsturing: korte / lange termijn
Ontwerpsessie 3
4 maart 15.00 - 17.00
Veiligheid en kwaliteit: veiligheid gezinnen en medewerkers / visitaties / kwaliteitsregister
Januari
Februari
Maart
8 maart
Adviesaanvraag OR
8 april
Advies OR
April
Vervolgdocument 'Door naar de toekomst, op koers naar een nieuwe besturing' gepresenteerd
11 april
Definitief besluit Raad van Bestuur
15 april: Start ontwikkeltraject teams
15 en 19 april
Open Space
Opstart zelfsturend team:
Stel je vragen en deel je antwoorden met collega's
Basistraining
Consensus
O&T, Ben Wenting en collega's helpen je op weg met het maken van afspraken met elkaar
18 juni 12-17u
Open Space
Eerste ervaringen:
Stel je vragen en deel je antwoorden met collega's
Praktische workshops
1 juni 2013
25 mei
Lancering SiS
Social Intranet Spirit
16 mei
Testsessie dashboard
Medewerkers testen het dashboard,
laatste aanpassingen kunnen worden gedaan
P&O en financiën bieden praktische workshops aan om wegwijs te worden in de nieuwe taken
Trainingsaanbod O&T
Wil je meer training?
O&T biedt diverse trainingen aan om
jouw team verder op weg te helpen.
Onderwerpen zijn:
* teambuilding
* zelfsturing
* communicatie
* intervisie/ casuïstiek
Vervolgtraining mogelijk
in oktober
Mei
13 mei
Start sollicitatiegesprekken voor
coach, jeugdhulpspecialist, accounthouder
16 mei
Testsessie Dashboard
Ontwikkelen, evalueren, bijstellen nieuw besturingsmodel
Start ondersteuningsteams

Training en coaching coaches
Ontwikkeling functie jeugdhulpspecialist
December 2013
15 oktober
Einde werk naar werk
periode middenkader
Start frontoffice
ondersteunende diensten
Uitvoeren quick scans team Koppeling en Amsterbaken
Dit geeft een beeld van de taakvolwassenheid van teams, en een indicatie voor gefaseerde invoering zelfsturing per team
Full transcript