Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Биоелектричеството в живите организми

No description
by

Dari Mitkowa

on 10 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Биоелектричеството в живите организми

Биоелектрични животни
Биоелектрични животни
Биотокове в човешкото тяло
Информацията в човешкото тяло се пренася от токови импулси, които се разпространат по нервите. При външен дразнител потенциалът в аксона нараства. Това предизвиква протичане на йонен ток през клетъчната мембрана. След това потенциалът бързо достига първоначалната си стойност.Това изменение на потенциала, което се извършва на входа на неврона се разпространява по аксона като токов импулс .
Биотокове в човешкото тяло
На входа на неврона въздействат: външни дразнители и електрични сигнали от изхода на други неврони.Те създават променливо електрично напрежение.
Токовите импулси от невроните се предават по кръвта и достигат до повърхността на тялото – кожата. Върху кожата възникват слаби променливи напрежения, които могат да се усилят и да се регистрират със специална апаратура.
Биоелектричеството в живите организми

Изготвил: Дария Миткова VІІ б клас

Електрически сом
Електрическите свойства на този сом са били познати още от най-дълбока древност. Използвали го като физиотерапевтично средство против ревматизъм. За самия сом произведеният ток е средство за защита или нападение на жертвите му. Приближава се до малки рибки, жаби или раци на разстояние 3-6 метра, което е полето на електрическото въздействие, така ги парализира, след което ги поглъща. За силния електрически удар спомага и особената материя,с която е обвито тялото му и която е 20 пъти по-добър електропроводник от водата.
Електрически змиорки
Електрическите батерии на змиорката са големи и заемат почти 4/5 от дължината на тялото. Във вътрешната тънка стена на всяка клетка се концентрират отрицателно заредени йони, а на външната - положително заредени. По такъв начин в стената на клетката възниква електрически потенциал. Електрическите клетки са съединени помежду си така, че токът може да премине само през тях. Освен това тялото на змиорката е покрито с тънка изолираща ципа, която го предпазва много добре.

Биоелектричество

Електричеството се среща навсякъде във вселената и може да бъде произведено по много начини и от различни източници. Електричеството, предавано по невроните при нервната система на някои живи организми,
се нарича биоелектричество.

Пчели
Пчелите са с висока чувствителност към промените на електричното поле. Те носят върху себе си малък отрицателен заряд. Той се сменя с положителен при завръщането им в кошера. Зарядът спомага прашецът да полепне по-добре върху тялото на пчелата. Поведението на пчелите се променя значително, когато кошерите са в близост до източници на високо напрежение.
Клетка на неврон
Full transcript