Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Valg, ansvar, utfordringer

Horisonter 10 kap.1 - oppsummering
by

Frode Pedersen

on 12 September 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Valg, ansvar, utfordringer

Konsekvensetikk Pliktetikk Ansvarsetikk Valg, utfordringer, ansvar Etikk handler om å tenke gjennom spørsmål om rett og galt Det er konsekvensene - virkningene - av en handling som forteller oss om handlingen er rett eller gal Hvis summen av de gode virkningene er større
enn summen av de dårlige virkningene er det en moralsk riktig handling J.S. Mills nytteetikk: "Størst mulig lykke
for flest mulig mennesker" Noen handlinger er riktige, mens andre handlinger er dårlige.
Samvittigheten vår forteller oss dette Du skal ikke gjøre mot andre, det du ikke ønsker
de skal gjøre mot deg Immanuel Kant er kjent for sin pliktetiske tenkemåte: "Evnen til fornuft gjør at vi har en morallov inni oss". Det har ikke vært vanlig å tenke
gjennom vårt forhold til naturen Konsekvensene er usikre og det er vanskelig
å si noe om de langsiktige virkningene
av våre handlinger Vi må i større grad tenke gjennom hva våre handlinger
har å si for kommende generasjoner ØKOSOFI BÆREKRAFTIG
UTVIKLING Er dette inngrepet nødvendig?
Ødelegger vi for
andre vesener ved å gjøre dette? Menneskene skal ikke føle seg overlegne. Alt som lever er en del av den samme helheten Næss ville undersøke de
dypere sammenhenger mellom
mennesker og naturen vi
er en del av Filosofen Arne Næss
laget ordet økosofi Store utslipp av CO2 skaper
en drivhuseffekt Forurensing av vann,
nedhogging av skog og
utrydding av arter skader
den bærekraftige utviklingen Behovene til dagens mennesker
blir dekket uten å ødelegge behovene
til kommende generasjoner ANSVARET FOR VÅR FELLES FREMTID Handler om hvilken belastning
mennesker utsetter naturen for
gjennom måten de lever på Hvis hele verden hadde levd
slik vi gjør i Norge, ville vi
behøvd tre jordkloder for at et så høyt forbruk
skulle vært bærekraftig ØKOLOGISKE FOTAVTRYKK
Full transcript