Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Adam Mickiewicz Final

No description
by

A Strama

on 21 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Adam Mickiewicz Final

Adam Mickiewicz
Największy Twórca Literatury Polskiej epoki Romantyzmu
Tło historyczne Romantyzmu (1822-1863)
Romantyzm - nazwa epoki sięga swoim
rodowodem Średniowiecza.

Romantyzm trwał w Europie od przełomu wieku XVIII i XIX do Wiosny Ludów (1848 r.).

Cechował go bunt przeciw zastanej rzeczywistości,
przeciw władzy i zaborcom.

Wydarzeniami historycznymi były Wielka Rewolucja Francuska (1789-1799) i Powstanie Stanów Zjednoczonych (1776).
Idee Romantyzmu to:
Walczyć o przebudowe świata

Człowiek ma prawo do wolności i swobody myślenia.

Przyznawano wyjatkową rolę literaturze i sztuce w kszałtowaniu uczuć i poglądów na świat.

Odrzucano racjonalizm jako drogę do poznania świata.
Romantycy na nowo doceniają przyrodę. Interesują się legendami, kulturą wschodu i sprawami duchowymi.

Cechuje ich wrażliwość, uczuciowość, marzycielstwo i kierowanie się emocjami.
Romantyzm najpierw rozwija się w Anglii i Niemczech, a następnie w innych krajach Europy.

Do najsłynniejszych europejskich
pisarzy romantycznych należą:
George Byron
Walter Scott
Johann Wolfgang Goethe

Sztuka Romantyzmu
Rzeźbiarze - ich twórczość jest kroniką ówczesnych wydarzeń, przede wszystkim zrywów niepodległościowych.
Lew walczy z wężem (1832) - Barye Antoine Louis
Napoleon budzący się do nieśmiertelności (1847) - Rude Francois
W malarstwie dominowały dwa tematy: przyroda i historia.
Pobudka Powstańców - Artur Grottger
Utarczka ze Szwedami - Artur Grottger
W architekturze obserwuje się zwrot ku przeszłości (neogotyk).
Zamek w Kórniku
Kościół Św. Józefa w Krakowie
Muzykę cechuje uczuciowość, induwidualizm, baśniowość, wprowadza się elementy ludowe i fantastyczne.
Fryderyk Chopin - Etiuda Rewolucyjna
Literatura Romantyzmu
W romantyźmie pojawiają się nowe gatunki literackie:
ballada romantyczna:
zatarcie granic pomiędzy światem realnym, a fantastycznym (
„Ballady” Adama Mickiewicza
)
dramat romantyczny:
tragizm przeplata się z komizmem. (
„Dziady” Adama Mickiewicza
)
poemat dygresyjny:

utwór o charakterze fabularnym, o bardzo luźnej kompozycji
powieść poetycka:
gatunek z pogranicza epiki i liryki
sonet
romantyczna epopeja narodowa

Polski Romantyzm
Polska znajdowała się pod zaborami trzech państw: Rosji, Austrii, i Prus.

Odzyskanie wolności stało się sprawą najwyższej wagi dla Polaków. Walczyli o nią u boku Napoleona, a także samodzielnie organizując spiski i powstania: listopadowe (1830-1831), krakowskie (1846), wielkopolskie (1848) i styczniowe (1863-1864). Wszystkie zakończyły sie klęską.

Do głosu doszli mieszczanie, ponieważ feudalizm upadł, a ziemianie stracili na znaczeniu.

To mieszkańcy miast stali się główną siłą ekonomiczną i kulturową zniewolonego narodu.

Koniec Romantyzmu w Polsce zbiega się z upadkiem powstania styczniowego w roku 1864.
Polscy romantycy to:

twórcy emigracyjni -
Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasinski, Cyprian Kamil Norwid i Fryderyk Chopin,
twórcy krajowi -
Aleksander Fredro, Józef Ignacy Kraszewski i Stanisław Moniuszko.

Tematyka utworów emigracyjnych skoncentrowana jest głównie na przeżywaniu niewoli i sytuacji narodu polskiego.

Tym czasem literatura krajowa dotyczy głównie tematów społecznych i obyczajowych.

Najsłynniejszym i największym romantykiem polskim był
Adam Mickiewicz.
Życiorys Adama Mickiewicza
Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka, na Litwie.

Jego rodzina wywodziła się z drobnej szlachty.

W 1807 roku rozpoczął naukę w prowadzonej przez Dominikanów powiatowej szkole w Nowogródku.

W 1815 roku Adam udał się do Wilna, gdzie na tamtejszym uniwersytecie rozpoczął studia.
Herb Poraj
W latach 1819-1823, pracował jako nauczyciel w Kownie.

Był jednym z założycieli tajnego towarzystwa Filomatów (1817).

Pisał także swoje pierwsze utwory poetyckie, takie jak: „Oda do Młodości” czy „Pieśn Filaretów”.

W tym czasie poznał również Maryle Wereszczakowne, do której milość wpłynęła na jego twórczość.
W 1822 roku w Wilnie ukazuję się, dedykowany przyjaciołom, pierwszy tom poezji („Ballady i romanse”).

Rok pózniej Mickiewicz wydaje drugi tom Poezji, w jego skład weszły: Grażyna, II i IV cz. Dziadów.

W tym celu korzystał z bogatej tradycji ballad i podań litewskich.
W 1823 roku organizacja Filomatów, do której przynależał Mickiewicz została zdekonspirowana.

W wyniku postępowania sądowego Mickiewicza skazano na zesłanie do Rosji.
Podczas pobytu w Rosji przyjażnił się z tamtejszymi romantykami oraz dużo podróżował - na Krym, do Moskwy, Petersburga czy Odessy.

W Rosji powstały jego słynne Sonety Krzymskie oraz Konrad Wallenrod.

W maju 1829 roku opuścił Rosje.
Adam Mickiewicz podróżował dużo po Europie (Niemcy, Czechy, Szwajcaria, Włochy).

W Rzymie doszła go wieść o wybuchu powstania listopadowego. Nie wział w nim udziału, choć z fałszywym paszportem wyruszył do kraju (dotarł do Wielkopolski).
Również w 1832 roku przyjechał do Paryża, gdzie postanowił pozostać na dlużej.

Początkowo włączył się w prace emigracji. Pisał artykuły i pisma publicystyczne.

W 1834 roku wydaje „Pana Tadeusza”.
Zawiedziony w nadziejach na bliski przewrót polityczny w Europie zniechęcony ciągłymi kłótniami Emigracji, odsuwa się od życia publicznego.
Przeżywa wówczas okres pogłębienia życia religijnego.

Od listopada 1839 roku, wykładał literature łacinską na Uniwersytecie w Lozannie (Szwajcaria), potem w College de France w Paryżu.
College de France
Uniwersytet w Lozannie
We wrześniu 1855 roku, podczas wojny krymskiej wyjechał do Konstantynopola, aby tworzyć oddziały polskie (Legion Polski) do walki z carską Rosją.

Zmarł nagle podczas epidemii cholery.

Pochowany w tymczasowym grobie w Stambule.

Następnie ciało Mickiewicza zostało przewiezione do Paryża i w roku 1855 pochowane na cmentarzu Les Champeaux w Montmorency, a w roku 1890 przeniesione na Wawel.
Grób Adama Mickiewicza na Wawelu
Dzieła Mickiewicza
"Pan Tadeusz"

"Dziady"

"Ballady i Romanse"

"Konrad Wallenrod"

"Oda do Młodości"

"Grażyna"
Jaką rolę odegrały osiągnęcia Mickiewicza dla Polski (dla Polaków)?
Adam Mickiewicz swoimi utworami umiał budzić serca Polaków. Dzięki jego dziełom naród w trudnych chwilach się zjednoczył i podejmował działania, aby poprawić swoją sytuację.

Wskrzeszał wiarę w narodzie, pozwalał zrozumieć wiele spraw, wiedział jak dotrzec do czytelnika, by ten odnalazł w sobie uczucia patriotyczne (Pan Tadeusz - epopeja narodowa).

Romantyzm przedlistopadowy wykształcił się dzięki Adamowi Mickiewiczowi. Jego „Oda do młodosci” stała się najsłynniejszym polskim manifestem młodych. Drugim utworem był „Konrad Wallenrod” w którym głowny bohater stawia wyżej dobro narodu, od własnego szczęścia. Poświęca swoje zycie dla ojczyzny walcząć podstępem.
W czasach „Wielkiej Emigracji” Adam Mickiewicz będąc we Francji, pisze utwory „zagrzewające do walki, oraz głoszące prometeizm”. Jest to np. w III częsci „Dziadów”.

Poeta podjął próbę odzyskania „Ojczyzny” nie tylko mieczem, ale i słowem. Dawał nadzieję, ze silna duchem Polska stanie się też niepodległą politycznie.

Jego utwory przekazują nam ważne wartości, ponadczasowe, takie jak honor, sprawiedliwość, wolność, godność i milość do Ojczyzny.

Od roku 1918 (odzyskanie niepodleglości), aż po dzień dzisiejszy jego utwory są lekturami szkolnymi i wychowują się na nich pokolenia Polaków.
Jak Mickiewicz wsławił imię Polski na świecie?
Mickiewicz należy do największych poetów całego świata. Zasługą poety jest, że całemu światu pokazał, jakie to doskonale dzieła, jakie piękne poematy dadzą się układać w polskim języku. On wsławił nasz język, przydał zaszczytu polskiemu imieniu. Pokazał, jak wysoko wźnieść się potrafi u nas poezja.

Dzięki Mickiewiczowi nie potrzebujemy się wstydzić naszej narodowej literatury. Stanął poezjami swymi na wyżynie Goethego i Byrona.

Mickiewicz to najdoskonalszy przedstawiciel polskiego charakteru i narodowego ducha.
Gdzie i w jaki sposób został uhonorowany Mickiewicz?
Pomnik A. Mickiewicza w Warszawie
Gimnazjum A. Mickiewicza w Łodzi
Pomnik A. Mickiewicza w Krakowie
Muzeum A. Mickiewicza w Nowogródku
Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu
Muzeum A. Mickiewicza w Wilnie
Full transcript