Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CYTOSKELETTET, med. 2.sem

No description
by

Frederik Vilhardt

on 5 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CYTOSKELETTET, med. 2.sem

Cytoskelettet
CYTOSKELETTET
Læringsmål:
Beskrive opbygning og lokalisation af aktin, mikrotubuli, samt intermediær filamenter….

Beskrive aktin og mikrotubuli dynamik

Polariseret vesikel transport/ motorproteiner

Cellemigration

Beskrive strukturelle funktioner af cytoskelet

Intermediær filamenter er vævsspecifikke !
cilier
Ved den kritiske koncentration Cc er aktin subunit addition lig med subunit dissociation
(treadmilling= dynamik uden vækst)
Overflade specialisering no.1:
mikrovilli
Opbygning
Funktion: dynamisk
Funktion: struktur/
overfladespecialisering

Aktin
Mikrotubuli
Intermediær filamenter
Aktin:
PM, stressfibre
Intermediær filamenter:
tonofilamenter, overalt i cellen.....

Mikrotubuli:
Perinukleært udspring, overalt i cytosol, men IKKE PM

Aktin-baseret kraftudvikling
Aktin polymerisering
Aktin-Myosin
Migration (cellevandring)
Små Rho GTPaser

Aktiveres ved GTP binding
GTP hydrolyse bruges til at aktivere enzymer
Cytokinese
Har klinisk betydning ved diagnostik af metastaser
Phalloidin er et giftstof fra grøn fluesvamp, der
kun
binder sig til F-aktin.
Klinisk relevans: forgiftning
Aktin stain i mikroglia (hjernemakrofager)
Aktins mange konfigurationer
Til aktin hører en stor gruppe accesoriske proteiner med forskellig funktion
Initiering (nukleéring) af F-aktin er hastighedsbestemmende for filament vækst, og er katalyseret.
Aktin dynamik (on-off rate) kan bestemmes ved FRAP
Mikrotubulis mange funktioner:
vesikel/organel transport
organel positionering
mitose
rER og Golgi 'holdes på plads' af mikrotubuli-associerede motorproteiner kinesin og dynein
rER mærket med fluorescens
Mikrotubuli i
RØD
, rER i
GRØN
Af samme årsag disintegrerer ER og Golgi under mitosen, hvor alle MT er bundet op i tentrådsapparatet !
vesikel transport
på mikrotubuli kræver
kinesin ell. dynein
motorprotein
-
+
Vesikel transport
kan reproduceres
in vitro
ved at tilsætte cytosol, ATP, og vesikler til polymeriserede mikrotubuli
Vesikel/organel transport varetages
også af aktin-myosin
transport.....
Mikrotubuli når ikke helt ud til plasmamembranen ! og vesikler som exocyteres transporteres det sidste stykke vej på F-aktin.
Overflade specialisering no.2:
Cilier
Pseudolagdelt cylinderepitel
(luftvejsepitel)
Cilier er
10 um
lange.
Optræder histologisk i små 'bundter'.
Funktion:
Overfladetransport
(e.g. slim )
Spermatocytters hale (flagel)
ondulerer vha. MT/dynein
Alle celletyper (næsten) har ét enkelt cilium med sensorisk og signalerende funktion
Laminer
Alle kerneholdige celler har en nukleær lamina....
..som nedbrydes under mitosen
Hud illustrerer betydning af intermediær filamenter for epitel integritet
Aktin
Intermediær
filamenter
Mikrotubuli
Plasmamembranen
er i konstant bevægelse og kommunikerer med intracellulære membraner.
Aktin cytoskelettet
kontrollerer endo/exocytose, migration, protrusioner, receptordistribution, etc....

Mesenchymale celler med
EGFR-GFP
udtryk
Fagocytose beror på F-aktin
ML-7 hæmmer (indirekte) myosin
Cytochalasin D (Cy D) bryder F-aktin

Newton's 3. lov:
"Et legeme der påvirker et andet legeme med en kraft, vil blive påvirket med en lige stor modsat rettet kraft."
Rac1
PAK1
LIMK
Cofilin
Rac1-RFP (red fluorescent protein) som kan foto-aktiveres (inden for den blå ramme) medfører PM dynamik og makropinocytose
Makropinocytose
..et eksempel på Rac1 kontrol af kortikal F-aktin
Myosin II (sic) og F-aktin danner en kontraktorisk aktomyosin ring, der afsnører dattercellerne
F-aktin polymerisering driver plasmamembran protrusioner
Plasmamembran protrusion er kun det første trin af cellemigration.....
Aktin dynamik: The basics
For de viderekomne:
Der er nu evidens for at mikrotubuli kan nukleéres fra andet end MTOC, bl.a. fra metafase kromosomer, og tentrådsapparatet
Legionella
er en intracellulær bakterie, som bruger aktin polymerisering til bevægelse inden
i cellen og infektion af nabocellen
Aktin-
GFP
i a10 celler
Kinesin
spadserer på mikrotubuli (plus-rettet) under forbug af ATP
Myosin (M) funktioner
Mikroglia/ aktin-
YFP
Aktin dynamik kan måles ved FRAP
Intermediær filamenter er opbygget af lineære subunits, der lejres antiparallelt:
INGEN polaritet !
Pemphigus vulgaris....
Auto-antistoffer mod desmosomer.....
SUMMARY
Klinisk relevans:
Flere af disse MT nedbrydende eller stabiliserende drugs anvends som kemoterapeutika
Signalering fra overfladereceptor til aktin cytoskelet
Dynamisk instabilitet:
Oprenset tubulin polymeriserer og depolymeriserer spontant
in vitro
Cofilin fragmenterer F-aktin
LIMK1-DN mutant
Cellemigration:
1. F-aktin medieret PM protrusion
2. Aktin-Myosin kontraktilitet i cellekrop
3. Repeat
1. Formgivende
2. Vægtstænger
3. Depot
'STATISK'
F-aktin er andet end stress-fibre !
MT dynamik
EBP1-(GFP) binder kun til MT plus ende.
Bemærk at langt de fleste MT starter fra MTOC (centrosom) !
Centrosome
(MTOC)
Regulering og signaleringsveje
Stressfibre
Lamellapodia/ruffles
Filopodia
Control
Take home message for dummies:

Aktin og mikrotubuli er dynamiske
Intermediær filamenter er strukturelle
Xenopus division
Tubulin-
RFP
LIMK1 vildtype protein
Full transcript