Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Onderzoeksvaardigheden SB&RM Saxion

No description
by

dian van erp

on 9 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Onderzoeksvaardigheden SB&RM Saxion

Gebruik hiervoor analysekaders de achtergrond/aanleiding van het onderzoek;
de aard van het bedrijf;
het probleem dat onderzocht gaat worden. Actoren model / Matrix Mindmap •Welke organisaties, groepen, individuen binnen en buiten de organisatie zijn belangrijk bij het realiseren dan wel hinderen van de gestelde doelstelling?
•Voor welke organisaties, groepen, individuen binnen en buiten de organisatie heeft het realiseren van het doel positieve of negatieve gevolgen? 1. Probleemstelling Sleutel woorden op papier zetten
Deze woorden groeperen en onderlinge verbanden aanbrengen Causaal veldmodel Groep 1 Dani Levy Kasper Ritsema Richard Van Wittmarschen Lynn Marissink
Groep 2 Joey Reimert Joris Kroeske Rene van Gemert Thijs van de Pol
Groep 3 Matthijs Zandvoort Dion Eggink Remco Aarnink Camillo Boon
Groep 4 Wesley Bruinier Egbert Neinders Koen Leemans Daan Schrooten
Groep 5 Koen Kasteel Ilse Wust Sanne Schippers Stephan Halsema Organisatie Antwoord op de 4 W's
Voor Wie
Wat is het resultaat
Waarom doe je het onderzoek
Wanneer moet het af zijn 2. Doelstelling verschil in rol 3. Onderzoeksvraag SMART Antwoord op het wat van de doelstelling in vragende vorm, geeft richting voor je conclusie en vormt de rode draad 4. Deelvragen 5. Inhoudelijke
Oriëntatie 1. Desk research: bestaande info

Zoekstrategie > and, or, in literatuurlijsten, thesaurussen
Zoektermen > NL / Engels, synoniemen
Bronnen! > internetsites, google, google scholar,
bibliotheek

2. Pilot onderzoek: kwantitatief / kwalitatief 6. Onderzoeksstrategie 7. Data verzamelen 8. Analyse 9.Rapportage Soort vraag: explorerend,
toetsend,
beschrijvend Casus: splitsing van banken

zoektermen?
Media
Bronnen Hulpmiddelen:
Wie,wat,waar,wanneer
Constructie methode
Conceptueel model Eenheden / Kenmerken rond
blauw
middelgroot Haalbaarheid 2. Onderzoeksontwerp 3. Onderzoeksmethode random, selectief, hoeveel survey: kwalitatief/kwantitatief, mix, observatie
experiment: zuiver, quasi, kwalitatief manier van dataverzameling 4. Selectie eenheden Survey
kwantitatief: enquete, desk research, verkennend onderzoek
Kwalitatief: case study, etnografisch
onderzoek, groepsgesprek; delphi setting/focusgroep, mixed method, observatie
Experiment
quasi of zuiver momenten van dataverzameling eenmalig, longitudinaal,
na interventie, voor interventie Inhoudelijke oriëntatie
Hoe pak je dit aan? Hoe formuleer je zoektermen
1.Wat hoort er allemaal bij je onderwerp, zie mindmap!
2.Welke partijen spelen een rol, zie actoren model!
3.Wat is je hoofdvraag, welke elementen zijn belangrijk? Eenheden, kenmerken
4.Denk breder? Andere context, iets wat erop lijkt Soort verband:
Causaliteit
of Correlatie Soort:
Eenheden &
Kenmerken Let op 3 voorwaarden voor causaliteit:
> Oorzaak voor gevolg
> Verband tussen oorzaak - gevolg
> Verband niet veroorzaakt door derde variabele zie ook je causale veld model... Validiteit Betrouwbaarheid Representativiteit 1. Operationaliseren causele relaties, oorzaak gevolg begrippen uit je hoofdvraag omzetten in 'meetbare termen' meet je wat je wil weten? meet je iedere keer hetzelfde? zijn je respondenten een afspiegeling van je populatie
Full transcript