Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ургал мэдрэлийн тогтолцоо

No description
by

on 10 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ургал мэдрэлийн тогтолцоо

Ургал мэдрэлийн тогтолцоо
Тодорхойлолт:
Дотор эрхтэний үйл ажиллагааг тохируулдаг мэдэрлийн бүтэц.
УМТ-ын бүтцүүд тархи нугасанд байрлана.
УМТ нь захын ба төвийн гэсэн 2 хэсгээс тогтдог.
Захын хэсгийг:
Симпатик
Парасимпатик
Метасимпатик

Метасимпатик мэдрэлийн тогтолцоо:
Дотоод эрхтнүүдийн хананд байрлах, түүний хөдөлгөөний идэвхийг тохируулдаг бичил зангилаа.
афферент
эфферент
холбогч
Симпатик синапс:
мэдрэлийн төвүүд цээж, бүсэлхийн нугасны бор бодисын хажуугийн эвэрт байрлана. Ургал мэдрэлийн симпатик хэсэг нь үйл ажиллагаа явуулж байхад парасимпатик нь сааталд орно.
Вегетатив мэдрэлийн етатив тонус, вегетатив рефлексүүд:
Хэвийн үед вегетатив мэдрэлийн тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь тасралтгүй сэрэлд орж, ядрахгүйгээр үйл ажиллагаагаа хадгалах чадварыг вегетатив тонус гэнэ.
Вегетатив мэдрэл ТМТ-ээс ялгагдах онцлог:
УМ-ын голомтот хэлбэрээр ТМТ-ны янз бүрийн хэсэгт байрлана
Вегетатив зохицуулагтай эрхтэнүүд хүний оюун санаанд захирагдахгүй
Вегетатив мэдрэлийн ширхэг мэдрэлжүүлж буй эрхтэндээ очих замдаа зангилаа үүсэгдэг
Сэрэх чанар бага,хронакси ихтэй
Автомат шинжтэй
Дээд тв нь гипоталамусд байрлана

УМТ-ны тохируулгыг шатлалаар нь:
Интермураль сүлжээ /метасимпатик мэдрэл/
Паравертебраль зангилаа /вегетативын анхны төв/
Нугас болон тархины баганын хэсэгт байрлах симпатик, парасимпатик мэдрэлийн төвүүд
Вегетатив үйл ажиллагааны дээд төв
Парасимпатик синапс:
Парасимпатик мэдрэлийн төвүүд дунд тархи, уртавтар тархи, нугасны ууцны хэсэгт байрлана.
Симпатик болон парасимпатикийн харилцан үйлчлэл:
Симпатик :
Нүд- Хүүхэн харааг өргөсгөх
Сормослог булчин - Холын юм харах (сулрах)
Зүрх- Агшилтын тоог нэмэгдүүлэх
Шүлс- Шүлс ялгаралтыг ихэсгэх
Давсаг- Ханыг сулруулах
Ходооны шүүрэл- Саатуулах
Умай-Агшаах

төвийн нөлөөллийг мэдрэлжүүлж буй эрхтэнд дамжуулах үүрэгтэй.
зангилааны өмнөх синапс-АХ-зангилааны дараах синапс-НА
зангилааны өмнөх синапс-АХ-зангилааны дараах синапс-АХ
парасимпатик:
нүд- Хүүхэн харааг нарийсгах
сормослог булчин- Ойрын юм харах (агших)
зүрх- Цөөрүүлэх
шүлс- Багасгах
давсаг- Агшаах
ходоодны шүүрэл- Ихэсгэх
умай- Сулруулах
хүнд вегетатив тонусын аль
хэлбэр нь давамгайлж
байгаагаас нь хамааруулж
-ваготоник
-симпатоник
-нормотоник
Вегетатив рефлексийг 4 ангилна:
1. Висцеро-висцераль

2. Висцеро-соматик

3. Висцеро-сенсор

4. Сомато-висцеро

НАСС-104
Full transcript