Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Els adjectius

No description
by

Aida Ralda

on 28 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Els adjectius

L'adjectiu
L'adjectiu sempre ha de
concordar
en
gènere
i
nombre

amb el substantiu
.
Exemple: un amic italià / una amiga italiana/uns amics italians / unes amigues italianes.

Índex del treball
1.Què són els adjectius?
8.Conclusió
Tots coneixem l’adjectiu, però acabem oblidant les parts més tècniques o formes d’explicar-ho.

Per entendre bé un concepte són necessaris exemples adients al que s’explica i que sobretot assenyalin allò del que estem parlant.
9. Webgrafia i bibliografia
GRAMÀTICA. (2016). Ub.edu. Visitat el 17 d’octubre del 2016, de http://www.ub.edu/slc/ffll/apren/gram.htm

Adject. (2016). Xtec.cat. Visitat el 19 d’octubre del 2016, de http://www.xtec.cat/~fmota/primer%20batx/adject.htm

Agrega.educacion.es. Visitat el 19 d’octubre del 2016, de http://agrega.educacion.es/repositorio/31052014/d0/es_2014053112_9115040/mapaconceptualadjetivo.jpg

Oracions Subordinades Adjectives. Slideshare.net. Visitat el 26 d’octubre del 2016, de http://www.slideshare.net/aalmodis/oracions-subordinades-adjectives

Curs de Català. (2016). Cursdecatala.com. Visitat el 16 de novembre del 2016, de http://www.cursdecatala.com/ca/els-adjectius/

Aula virtual dels cursos de català del CNL d'Osona. Visitat el 23 de novembre del 2016, de http://blogs.cpnl.cat/aula-virtual-osona/2013/10/18/els-adjectius-duna-terminacio/

2.Tipus d’adjecius:
5. L’adjectiu i els seus graus
Adjectius
acompanyen
Noms
Gènere i nombre
Atorguen qualitats o característiques
En general, l
’adjectiu
va
després
del
nom
.


De vegades
es posa
davant
per motius estètics, per exigències de significat o per emfatitzar.


Ex:
la dona pobra, la pobra dona

Qualificatius
Determinatius


EXEMPLES
:

una egua bonica, una taula gran, un full blanc...

Limiten la característica o qualitat del substantiu.


Qualificatius
Determinatius
Limiten
Qualitat
Els adjectius qualificatius poden actuar també com a determinatius
Tipus de determinatius
3. Formació amb masculí i femení

Els adjectius
acabats
en
-aç, -iç, -oç
tenen una sola terminació en singular, però dues en plural.

Adjectius demostratius i possessius

Adjectius numerals

Indefinits: Invariables i variables

Interrogatius
Segons el significat que dona al sustantiu
Segons el nom que acompanya

Especificatius
Explicatius
1. Què són els adjectius?
2. Tipus d'adjectius
3. Formació amb masculí i femení
4. Gènere i nombre
5. Els graus de l'adjectiu
6. Sintaxis: les funcions
7. Errades comunes
8. Conclusió
9. Webgrafia i bibliografia
Mònica Moratalla
Aïda Ralda
Francesc Sanz
Maria Tofan

Universitat Rovira i Virgili

Data d'entrega: 28/11/16

4.Gènere i nombre, una o dues terminacions
L’ adjectiu
Modifica el nom i indica QUALITATS

Variable
: dues terminacions per al singular (-a)

Prim / prim
a
Bonic / bonic
a
Net / net
a
Invariable
: una sola terminació, no canvia l’estat.

Amable, feliç, igual, rebel, difícil, major

Gènere
El grau d’un adjectiu indica la
intensitat
en què l’ésser o l’objecte a què es
refereix l’adjectiu
posseeix una qualitat.

Grau normal de l’adjectiu

Exemples: bonic, vermell, llest.
GRAU POSITIU
GRAU COMPARATIU
S’estableix una comparació entre 2 termes:

Inferioritat:
menys… que

Igualtat:
tan…com, igual...com

Superioritat:
més...que

COMPTE!
millor, pitjor, menor, major, superior, inferior, anterior, posterior.

S’incrementa la qualitat que expressa l’adjectiu.
GRAU SUPERLATIU
Relatius
: el/la … més, el/la … menys: el més baix, el menys.
Absoluts
:
Regulars
: s’afegeix -íssim/a: divertidíssim, maquíssima
Irregulars
: òptim (molt bo), paupèrrim (molt pobre), mínim (molt petit), ínfim (molt baix)
Col·loquials
: “supernou”, “megaràpid”.

Es forma el plural afegint -s o -es/ -os a l’adjectiu en singular

coix / coix
os
/ coix
es
vermell / vermell
s
/ vermell
es
poma / pom
es
amable / amabl
es

Nombre
6. Sintaxis: les funcions
El noi
gran.
CN

Els nois són
grans.
ATB

La festa va resultar
divertida
Predicatiu

Equivalents a l’adjectiu (sub.adj)
El noi
(que havia quedat amb Laia)
l’ha deixat plantada.
Oració subordinada adj. (CN)

El noi
(del qual parlo)
es va casar la setmana passada.
CRV
O. Sub. Adj. (CN)

Pronom relatiu → del qual
1) Funció: CRV ( parlar de)
El noi
(que m’he creuat pel carrer)
sembla agradable.
CD
O. Sub. Adj. CN)

Pronom relatiu → que
1) Funció: CD
Equivalents a l’adjectiu (sub.adj)
Els nois,
(que juguen a futbol),
han estat sancionats.
O. Sub. Adj. Explicativa

Els nois que juguen a futbol han estat sancionats.
O. Sub. Adj. Especificatives

Només els que juguen a futbol, no tots els que estan al pavelló.

7. Errades comunes
Convertir els adjectius invariables en variables pel que fa al gènere:
amable / amabla amable / amable
igual /iguala igual / igual
menor / menora menor / menor
jove / jova jove / jove

S’usa l’adjectiu especificatiu per limitar o restringir el significat.

EXEMPLES:

Els turistes marejats van baixar de l’autobús. (Només els que estaven marejats)

Els vehicles aturats obstruïen la circulació. (Només els que s’havien aturat)

Determinen una qualitat del substantiu que acompanyen.
L’adjectiu explicatiu té valor descriptiu. Amplia la informació. Sempre va entre comes.

EXEMPLES:

Els turistes, marejats, van baixar de l’autobús. (Tots els turistes)
Els vehicles, aturats, obstruïen la circulació. (Tots els vehicles)Pronom relatiu → que
1) Funció: CN
Full transcript