Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vertikálna štruktúra Francúzskeho politického systému

No description
by

Vlastimil Vanco

on 24 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vertikálna štruktúra Francúzskeho politického systému

Vertikálna štruktúra Francúzskeho politického systému
Charakteristika jednotlivých úrovní
Otázky?
Departementy
Prefekt
zastupuje v D. predsedu vlády + je menovaný vládou
dohliada na prácu a výkon kompetencií podprefekta
zabezpečuje výkon politických a štáto-správnych funkcií
Obvody (Arrondissement)
342
Na čele stojí podprefekt kontrolovaný prefektom
Podprefekt býva s pravidla menovaný francúzskym prezidentom
Obvody nemajú samostatný právny status a nemajú žiadny volený orgán
V minulosti tieto obvody slúžili ako volebné okrsky
V súčasnosti ich funkcia spočíva v kontrole výkonu štátnej správy na úrovni obcí nachádzajúcich sa v obvode
Väčšina departmentov má spravidla 3-4 obvody (Paríž 1, Moselle 9, Mayotte 0)
Región
Regionálna rada
je volená na 6 rokov
volí si spomedzi seba prezidenta RR
pri výkone funkcie jej asistujú komisie (hosp., soc....)
Kantóny
2054
Jednotka administratívneho členenia bez žiadneho priameho voleného alebo menovaného zástupcu
V súčasnosti slúži ako volebný obvod pre voľby do Generálnej rady Departementu
V minulosti slúžili ako centrá kantonálnych súdov
1 kantón = 1 volebný obvod (rozdiel od Švajčiarska)
Sú menené na základe demografického rozloženia
Obce
Obecná rada
Najvyšší rozhodovací orgán
Schvaľuje dokumenty týkajúce sa regionálnej politiky a dokumenty vnútroorganizačného charakteru
Paríž, Marseille, Lyon - Obce majú vlastné obvody s vlastnými radami
Zámorské územia
Zámorský departement a región - DOM-ROM
plne integrovaná súčasť Francúzska
Reunion, Martinique, Fr.Guyana, Guadeloupe, Mayotte
Vlastimil Vančo
MV5

Právomoci
Vyberanie vlastných miestnych daní
Výstavba a vybavenie stredných škôl
Právomoci v oblasti verejnej dopravy
Právomoci v oblasti vzdelávacej a vývojovej infraštruktúry
Právomoci v oblasti regionálneho plánovania a rozvoja
nemá legislatívnu právomoc
Hlavná rada (Generálna rada)
je volená dvojkolovým systémom a predstavuje v rámci departmentu hlavný rozhodovací orgán
rozhoduje o vybraných kompetenciách v oblasti zdravotníctva, všeobecnej správy, sociálnej starostlivosti a zamestnanosti.
rozhoduje tiež o majetku, ktorý je zverený departmentu, o vlastnom rozpočte, ako aj o normatívnych právnych aktov, ktoré sú záväzné v rámci hraníc departmentu.
101
36658
Starosta
Najvyšší predstaviteľ samosprávy aj štátnej správy
Má v právomoci vydávať nariadenia starostu (VPN)
Predsedá komisiám (ak sú - napr. školská, finančná...)
Zámorské spoločenstvo - COM
vyššia autonómia, silné vzťahy s FR, zvláštny štatút k EÚ
Saint Pierre a Miquelon, Fr. Polynézia, Wallis a Futuna, Sv. Martin, Sv. Bartolomej

Spoločenstvo sui generis
ešte vyššia autonómia, voľnejší vzťah k FR, len Nová Kaledónia
Zámorské teritórium
Francúzske južné a antarktické územia
Súkromné vlastníctvo štátu
neobývané, Clippertonov ostrov
Bibliografia
Klimovský, D. 2011. Samospráva vo Francúzsku: časť 1 a časť 2. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2011. 11 s.
Administration territoriale de la France.
[cit. 21.2.2016] Dostupné na internete: http://www.tostat.fr/UserFiles/File/03-ADMINISTRATION%20TERRITORIALE/administration-territoriale-de-la-france.pdf
L' ORGANISATION TERRITORIALE DE LA FRANCE
. [cit. 22.2.2016] Dostupné na internete: http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/motsculture/connaissances/orgaTerritoire/orgaTerritoire.htm
Full transcript