Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

No description
by

Galin Tzokov

on 2 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


Благодаря Ви за вниманието !


Евгения Костадинова
директор на дирекция
“Образователни политики и образователно съдържание” и
ръководител на проект “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”
  ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ
30 ТЕМАТИЧНИ ФИЛМИ
акцентират върху ключови проблеми при вземането на решение за избор на образование и кариера
средство за неформално обучение по кариерно ориентиране
излъчени по електронни медии и интегрирани в интернет платформата ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
СЪЗДАВАНЕ НА МЕТОДИЧЕСКИ РЕСУРСИ
ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

каталожни брошури на професиите

Наръчник на кариерния консултант ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ПРОГРАМИ ПО КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ


 
Общо 466 000 ученици от средното образование ще вземат участие в програми по кариерно ориентиране

Общо 280 000 ученици от средното образование ще завършат програми по кариерно ориентиране

  ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРОГРАМИ ПО КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Продължение (2)
РЕГИСТЪР НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И НА КАРИЕРНИТЕ КОНСУЛТАНТИ

средство за популяризиране на центровете за кариерно ориентиране
информира потребителите на услуги за достъпа до тях
възможност за избор на кариерен консултант ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Продължение (1)
ИНТЕРАКТИВНИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ
предназначени са за учениците от V до ХІІ клас
осъществяват тренинги за формиране на умения за вземане на решения
развиват отговорно отношение към избора на образование и професия
за педагогическите съветници и учителите упражненията ще имат функцията на методически инструментариум в работата им с учениците по кариерно ориентиране ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЪРСЕЩА СИСТЕМА
Психологически тестове за самодиагностика на интереси, нагласи и мотиви за избор на образование и/или професия
Информация за структурата и видовете подготовка в училищното образование
Информация за институциите в системата на средното и висшето образование
Информационни характеристики на профилите и професиите, които се изучават в училищната система ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
КАРИЕРНИТЕ КОНСУЛТАНТИ

Информират за профилите на обучение, професиите и специалностите, средните и висшите училища и университетите
Осъществяват диагностична и консултативна дейност с ученици за избор на образование и кариера
Оказват методическа подкрепа на педагогическите съветници и учителите за кариерното ориентиране на учениците
Координират дейности по кариерно ориентиране в училищата
Осъществяват връзка между училището и пазара на труда

 
 
  ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

разположени на достъпни места в центъра на всеки областен град
създадена привлекателна и функционална офис-среда
кариерни консултанти, квалифицирани и сертифицирани по международно признати стандарти
потребители на услугите на центровете са ученици, родители, училищата, представители на бизнеса

 
 
  ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ
НАЕМАНЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАРИЕРНИ КОНСУЛТАНТИ
СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ПО КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО ХІІ КЛАС
СЪЗДАВАНЕ НА МЕТОДИЧЕСКИ РЕСУРСИ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
Създаване на система за кариерно ориентиране в училищното образование за постигане на съответствие между националната и европейската политика в областта на ориентирането през целия живот ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Общ размер на безвъзмездната
финансова помощ 10 000 000 лв. ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КАДРОВИ РЕСУРСИ

НАЕТИ 150 КАРИЕРНИ КОНСУЛТАНТИ ф ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 28 центрове за кариерно ориентиране ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Благодаря Ви за вниманието !


Евгения Костадинова
директор на дирекция
“Образователни политики и образователно съдържание” и
ръководител на проект “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”
  ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ
30 ТЕМАТИЧНИ ФИЛМИ
акцентират върху ключови проблеми при вземането на решение за избор на образование и кариера
средство за неформално обучение по кариерно ориентиране
излъчени по електронни медии и интегрирани в интернет платформата ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
СЪЗДАВАНЕ НА МЕТОДИЧЕСКИ РЕСУРСИ
ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

каталожни брошури на професиите

Наръчник на кариерния консултант ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ПРОГРАМИ ПО КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ


 
Общо 466 000 ученици от средното образование ще вземат участие в програми по кариерно ориентиране

Общо 280 000 ученици от средното образование ще завършат програми по кариерно ориентиране

  ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРОГРАМИ ПО КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02

Продължение (2)
РЕГИСТЪР НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И НА КАРИЕРНИТЕ КОНСУЛТАНТИ

средство за популяризиране на центровете за кариерно ориентиране
информира потребителите на услуги за достъпа до тях
възможност за избор на кариерен консултант ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Продължение (1)
ИНТЕРАКТИВНИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ
предназначени са за учениците от V до ХІІ клас
осъществяват тренинги за формиране на умения за вземане на решения
развиват отговорно отношение към избора на образование и професия
за педагогическите съветници и учителите упражненията ще имат функцията на методически инструментариум в работата им с учениците по кариерно ориентиране ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЪРСЕЩА СИСТЕМА
Психологически тестове за самодиагностика на интереси, нагласи и мотиви за избор на образование и/или професия
Информация за структурата и видовете подготовка в училищното образование
Информация за институциите в системата на средното и висшето образование
Информационни характеристики на профилите и професиите, които се изучават в училищната система ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
КАРИЕРНИТЕ КОНСУЛТАНТИ

Информират за профилите на обучение, професиите и специалностите, средните и висшите училища и университетите
Осъществяват диагностична и консултативна дейност с ученици за избор на образование и кариера
Оказват методическа подкрепа на педагогическите съветници и учителите за кариерното ориентиране на учениците
Координират дейности по кариерно ориентиране в училищата
Осъществяват връзка между училището и пазара на труда

 
 
  ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

разположени на достъпни места в центъра на всеки областен град
създадена привлекателна и функционална офис-среда
кариерни консултанти, квалифицирани и сертифицирани по международно признати стандарти
потребители на услугите на центровете са ученици, родители, училищата, представители на бизнеса

 
 
  ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ
НАЕМАНЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАРИЕРНИ КОНСУЛТАНТИ
СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ПО КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО ХІІ КЛАС
СЪЗДАВАНЕ НА МЕТОДИЧЕСКИ РЕСУРСИ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
Създаване на система за кариерно ориентиране в училищното образование за постигане на съответствие между националната и европейската политика в областта на ориентирането през целия живот ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Общ размер на безвъзмездната
финансова помощ 10 000 000 лв. ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРОЕКТ КАДРОВИ РЕСУРСИ

НАЕТИ 150 КАРИЕРНИ КОНСУЛТАНТИ ф ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 28 центрове за кариерно ориентиране ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02
„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Full transcript