Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Adobe PHOTOSHOP

No description
by

Mi Yeong

on 4 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Adobe PHOTOSHOP

Хичээлийн агуулга
Adobe Photoshop программын товч танилцуулга
Adobe photoshop программыг ашиглах боломжууд
Adobe photoshop – ийн цэс,хэрэгслүүд
Layer – ийн тухай
Layer – ийн өнгийг өөрчлөхAdobe photoshop программыг ашиглах боломжууд
Зураг зурах
Бүх төрлийн зураг гаднаас оруулах
Зураг эвлүүлэн зохиомжлох
Зураг засах
Зурагт эффект оруулах бүрэн боломжуудтай.

ҮНдсэн цонх
Photoshop программын цэсүүд


File – Уг цэсэнд файлтай ажиллах командууд байдаг
Edit – Тухайн объект дээр хийж болох үйлдлүүдийг удирдах боломжууд хамаарагддаг.Жишээ нь: үйлдэл буцах,объект хуулах гэх мэт
Image – Зурагтай ажиллах
Layer - Давхаргатай ажиллах
Select – Сонгож тэмдэглэх командуудыг агуулсан цэс
Filter – Шүүлтүүр
View – Цэсэнд харагдах байдлыг удирдах командууд багтдаг.
Window – Цэсэнд цонхтой ажиллах болон цонхыг удирдах командууд багтдаг
Help – Цэсэнд тусламжийн командууд багтдаг


File цэстэй ажиллах
New  -Шинээр файл үүсгэх
Open-хадгалсан зургаа нээх
Open as-засвар хийж хадгалсан зургаа нээх
Close -файлаа хаах
Save -хадгалах
Save as-нэрийг нь өөрчилж хадгалах
Save a copy -хуулж хадгалах
Save for Web- интернэтийн хуудас хэлбэртэй хадгалах
Revert  -сүүлд хадгалсан хэлбэрээ сэргээх
Place -гаднаас зураг текст оруулах
Import -скайнераас зураг оруулах


Photoshop – ийн товч танилцуулга
AdobePhotoshop програм нь зургийн файлтай ажилладаг программ юм.Өөрөөр хэлбэл аливаа фото зургийг бодитой харагдуулдаг.
Adobe фирмээс гарсан олон төрлийн програмуудаас Adobephotoshopнь хамгийн шилдэг графикийн програмд тооцогддог байна.


Adobe PHOTOSHOP
Image -зураг
Mode                      өнгөний орчин
Adjust                               өөрчлөж тогтоох
Duplicate                          хуулбар үүсгэх
Apply Image                      зурагтай ажиллах
Calculations                       зурагт тооцоо хийх
Image Size                        зургын хэмжээ
Canvas Size                       дэвсгэрийн хэмжээ
Crop                                зургыг тайрах
Rotate Convas                             дэвсгэрийг эргүүлэх

Export                     зургаа экспортлох
Automate                автоматаар тодорхойлолт хийх
File info                   файлын мэдээлэл
Page set up              хуудасны тохиргоо
Print                       хэвлэх
Jump to                  Хуудас руу шууд орох
Prefrences               үндсэн тохиргоо
Exit                        программаас гарах


Edit -засвар хийх
Undo                      Сүүлд хийсэн үйлдлээ буцаах
Cut                        зөөх
Copy                       хуулах
Copy merged            нэгтгэж хуулах
Paste                      буулгах
Paste into                дотор нь буулгах
Clear                       устгах
Fill                         обьектийн дүүргэх хэлбэрийг сонгох
Stroke                     шугамны хэлбэр тогтоох
Free Transform        дурын өнцгөөр эргүүлэх
Transform               тогтоосон өнцгөөр эргүүлэх
Define Pattem           дүүргэх хэлбэрийг тогтоох
Purge                     түр санах ойд байгаа хэсгийг харах
Layer -Давхрага
New                                 шинээр давхрага үүсгэх
Duplicate Layer                  хуулбар давхрага үүсгэх
Delete Layer                      давхрагаа устгах
Layer Options                    тохиргоо
Adjustment Options             өөрчлөх тохиргоо
Add Layer Mask                 давхаргын маск хийх
Enable Layer Mask              давхаргын маск харах
Group with Previous             давхарга нэгтгэх
Ungroup                           задлах
Arrange                            давхрагын дараалал үүсгэх
Align Linke                        давхрагын эгнээ үүсгэх
Merge Layers                     бүх давхрагыг нэгтгэх
Merge Visible                     харагдаж байгаа давхрагыг нэгтгэх
Flatten Image                    зураг ,давхрагыг нэгтгэх


Select  - Идэвхжүүлэх
All                                   зургыг бүхэлд нь идвэхжүүлэх
Deselect                           эсрэг үйлдэл
Reselect                           дахиж идэвхжүүлэх
Inverse                            идэвхжүүлсэнээс бусдыг нь идэвхжүүлэх
Similar
Color Range                      идэвхжүүлэх
Feather
Modify
Grow
Transform Selection
Load Selection                             идвэхжүүлж хадгалсан  хэсгээ сонгох
Save Selection                             идэвхжүүлсэн хэсгээ хадгалах


View- харах
New View                         шинээр хуулбар үүсгэх
Preview                            өмнөх хэсгээ харах
Gamut Warning
Zoom in                            томруулах
Zoom out                          багасгах
Fit on Screen                      хуудасны хэмжээгээр харах
Actual Pixels                       хамгийн том хэмжээгээр харах
Print Size                          хэвлэх хэмжээ
Hide Edges                        ирмэгийг нуух
Hide path                          хүрээг нуух
Show Rulers                       хэмжилтийн шугамыг харах
Hide Guides                       туслах шугамыг нуух
Snap to Guides                   туслах шугамыг хэрэглэх
Lock Guides                       туслах шугамын байрлалыг түгжих
Clear Guides                      туслах шугамаа устгах
Show Grid                          хүснэгтийг харах
Snap to Grid                       хүснэгтийг хэрэглэх


Window
Cascade                            бүх цонхоо давхарлан харах
Tile                                  бух цонхоо зэрэг харах
Arrange Icons                    цонхоо харах
Close All                            бүх цонхоо хаах
Hide Tools                         хэрэгслийн цонхыг нуух
Show Navigator
Show Info                          мэдээллийн цонхыг харах
Show Options                     тохиргооны цонх харах
Show color                         өнгөний цонх харах
Show Swaches
Hide Brushes                      багсны хэлбэрийн цонхыг нуух
Show Layers                      давхрагын цонхыг харах
Show Channels                   өнгний сувгийг харах
Show Paths
Hide History                       зургын  өөрчлөлтын түүхийг харах
Show Actions                     зургын бичлэгийг үзэх
Hide Status Bar                  тэнхлэгийн шугамыг нуух


Help  
Help Topics                        сэдвийн тайлбар
How to use Help                 хэр өргөн хүрээтэй тайлбар харах
About Photoshop                 Фото шопын тухай
About Plug in                      нэмэлт хэсгийн тухай
Color Menegement              өнгөний хувиарлалтын тайлбар
Export Transparent Image    зургыг экспортлох тухай
Resize Image                     зургын хэмжээ  -  энэ  талаар


Багаж хэрэглүүрүүд
Зургийн өнгийг өөрчлөх
Зургийн өнгийг өөрчлөх
Улаан фонттой болгож зассан зургаа фон болгон ашиглах зургийн хамт нээнэ.(File-> open…./өөр зургаар ч орлуулж болно.) Улаан фонттой болгосон зургаа - ээр улаан фоноо тэмдэглээд select -> Inverse команд өгөөд layer -> new -> Layer via copy гээд зургаа салгаж авна.Фон болгон ашиглах зургийнхаа хэрэгтэй хэсгээ аар тэмдэглээд Edit -> Copy.Ингээд улаан фонттой болгосон зургийнхаа Backround гэсэн layer – ээ идэвхжүүлээд edit -> paste

Layer түүний тухай
Layer түүний тухай
Layer гэдэг нь давхарга
гэж ойлгож болох ба ямар нэг зургийг Backround болгон түүн дээр өөр нэг зурагны хэсгийг таслан авч Backround зураг дээрээ байрлуулах гэх мэт photoshop дээр засварлах бүх нөхцөлд ашиглагдана.

Layer түүний тухай
зургийн давхарга
Full transcript