Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Een Chromosoom Meer...

Een presentatie over het syndroom van Down.
by

Mithat Dogan

on 25 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Een Chromosoom Meer...

U i t e r l i j k e K e n m e r k e n O g e n H a n d e n V o e t e n T o n g O r e n T a n d e n A a n g e b o r e n h a r t a f w i j k i n g e n V e r b e t e r d e L e v e n s v e r w a c h t i n g M o t o r i e k S p r a a k & T a a l G e z o n d h e i d O n t w i k k e l i n g S o c i a a l B e j e g e n i n g O o r z a a k T o e k o m s t Levensloop... Een Chromosoom Meer... een 1e jaars MMZ presentatie over
S y n d r o o m v a n D o w n W a t i s d o w n s y n d r o o m Z w a n g e r s c h a p B a b y P e u t e r s c h o o l k i n d Zorgverlener... T i e n e r s V o l w a s s e n e n O r e n een aangeboren afwijking met
verstandelijke beperking
twee op de 1000
Trisomie 21 chromosomen bevatten onze erfelijke eigenschappen
23 paar = 46 chromosomen in elke menselijke cel.
"Trisomie 21" (->13="Patau" ->18="Edward")

96% = fout tijdens de celdeling.
4% = een bijzondere afwijking aan de chromosomen.
(waarvan 1/4 een erfelijke vorm betreft) in 1866 beschreef J. Langdon Down voor het eerst "mongolen".

1900 dacht men dat de oorzaak lag bij oudere moeders of veel kinderen krijgen (laatste kind) en/of tuberculose

in Amerika->"eugenetica"=gedwongen sterilisatie. tijdens de 2e wereld oorlog "Aktion T4"

in 1956, Lejeune ontdekt de "fout" in de chromosoom...

in 1972 veranderde voor het eerst een stichting het woord "Mongolide" in haar naam naar "Down". Geschiedenis amandelvormig,
epicanthusplooi,
vaak bijziend/verziend 50% vertraagde motorische ontwikkeling & reactie zintuigelijke prikkels
Ook slappere spieren en spierbanden... f y s i o t h e r a p e u t vroege instructie ouders... spraak < taal- en algemeen begrip logopedie, behandelen gehoor problemen,
ondersteunen spraak met gebaren
"leren lezen om te leren praten" verhoogd risico op:
hartafwijkingen, schildklierproblemen,
luchtweginfecties en gehoorverlies

40 > Alzheimer...


50 > Verlies van motorische, taal-
en alledaagse vaardigheden van nog geen 9 jaar in 1920 tot bijna 60 jaar nu... De omgeving is van grote invloed op de ontwikkeling.

Vroeger = ernstige verstandelijke beperking.
Tegenwoordig = matige verstandelijke beperking (IQ 35-50) en een aanzienlijk percentage zelfs een lichte verstandelijke beperking.

IQ = zegt niets over zelfredzaamheid, taal, sociale ontwikkeling de stereotype = altijd vriendelijk, sociaal, gezellig, aanhankelijk en clownesk
In werkelijkheid = eigen character & persoonlijkheid, misbruik van sociale vaardigheden
sociale en emotionele ontwikkeling = sterk, positief zelfbeeld. wees leeftijdadequaat =
geen kleutertoontje aanslaan wel eenvoudiger spreken,
iets kortere zinnen en
minder moeilijke woorden jaarlijks ong. 200 afgebroken zwangerschappen,
muismodellen om met medicijnen leerproblemen en hersenveroudering te verminderen.
de eerste klinische trials lopen reeds. Mithat door vaak gehoorverlies in 1 of beide oren Tanden wisselen niet of komen slecht door... Prenataal onderzoek en dan...
Zo'n test geeft geen garantie op een gezond kind. En stel dan dat je kind niet is zoals je dat hoopte.
Dan sta je voor de keuze.
Het kan zijn dat je je goed wilt voorbereiden op de geboorte van je kind. Maar, het kan ook zijn dat je eraan twijfelt of jouw gezin dit wel kan.
Belangrijk is om zelf een idee te krijgen wat Downsyndroom inhoudt en wat dat betekent voor het dagelijks leven.
Maar stel dat je kiest... borstvoeding is soms moeilijk -> flesvoeding
Groeicurve is anders
Hartproblemen -> 99% slagingskans Oogcontrole -> cataract (staar) ook operatief verhelpen vaccinaties -> voor verminderde afweer Early Intervention -> vroege hulp ontwikkelingsstimulering leren lezen om te leren praten gebarentaal meeste kinderen beginnen bij reguliere dagopvang.
60% -> basisschool
40% -> doorloopt basisschool
(met aangepast program) regulier of speciaal onderwijs leren fietsen slank en actief zindelijkheidstraining moeilijk gedrag Leergedrag Beroepsonderwijs->MBO Seksuele voorlichting www.welkezorghebiknodig.nl medische zorg werk en dagbesteding Liefde en vriendschap zelfstandig of begeleidt wonen? kind en gezin iedere cliënt is uniek! eigen persoonlijke keuze! eigen inzicht, mogelijkheden en identiteit kwaliteit van bestaan zelf zeggenschap over zorg en ondersteuning elk denkbare combinatie van
zorgaanbod luisteren naar wensen,
kijken naar mogelijkheden Missie Visie Kernwaarden Wij zijn deskundig en betrokken
Wij zijn inventief en resultaatgericht
Wij zijn betrouwbaar Ik ben uniek,
Jij bent uniek,
Wij zijn met elkaar meer dan de som van ons. Aanmelding huisbezoek wensen & behoeften zorgaanbod Optimaal! cliënt tevreden?
zorgarrangement! front office: Match4Care cliënt staat centraal!! Op maat! Logeren,
Thuisondersteuning &
Naschoolse opvang... Werk arbeidsbemiddeling -> arbeidsmarkt stage- of werkervaringsplaats "begeleidt werken" voor
behoud werkplek! Jobcoach ondersteund op werkplek Behandelen Samenwerken naar één doel Betrokken en gemotiveerd coachen en adviseren Artsen psychologen fysiotherapeuten logopedisten orthopedagogen dagbesteding... Belevingsgericht = horen, voelen en zien = ervaren vaardigheden stimuleren kleinschalige werkplaats groenvoorziening atelier postbezorgen restaurant een chromosoom meer... begint met... zindelijkheidstraining of zorgaanbieders & instellingen
Full transcript