Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lean Recovery

Presentatie Lean 28-10-2014
by

Hanneke Pullens

on 29 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lean Recovery

Verbeterbord
Binnen 30 dagen op te lossen
Binnen de invloed van het team
Houd het probleem klein en bij jezelf
Per verbeterpunt wordt 1 memo opgehangen
Periodiek samen voor het bord bespreken voortgang & ervaringen
Vier de successen!
Spelregels verbeterbord:
Ongebruikte kennis van mensen
Om problemen op te lossen
Om te zorgen dat verspilling wordt opgelost.
8e verspilling:
toolbox

Lean leidt tot duurzame en vergaande verbeteringen in de zorg...
... maar bouwt voort op het bestaande.
Duurzame verandering in kleine stappen ipv 'alles moet anders'.

Uit recente lean-projecten in de zorg is bovendien gebleken dat het werkplezier aanmerkelijk verbetert!
Recovery, 28 oktober 2014
Let's lean!
Bijvoorbeeld:
Voorraden in de Medimath
OK-patiënten die wachten op hun OK
Stapels statussen
Alle werk, materialen en voorraden die
bij de hand zijn maar niet direct nodig.
Het voorraadsysteem dient te zijn afgestemd
op gebruik.
Voorraad
Bijvoorbeeld:
Afgezegde OK’s
Gegevens op meerdere plaatsen vastleggen
Gegevens verzamelen die niet worden gebruikt
Controles
% afgezegde OK’s 2006: 3,3%
Dingen opnieuw doen, onhandig doen of dubbel doen.
Inspanning die geen waarde toevoegt voor de klant.
Procesverspilling
Meer maken of meer doen dan nodig is om aan de directe klantbehoefte te voldoen.
Bijvoorbeeld:
onnodige diagnostische onderzoeken uitvoeren
gegevens vastleggen die niet gebruikt worden
medicatie voor een patiënt leveren die al met ontslag is
Overproductie
Bijvoorbeeld:
Verplaatsen van patiënten voor test of behandelingen
verplaatsen van papierwerk tussen bureaus
verplaatsen van apparatuur naar kamer patiënt of van/naar OK
Het verplaatsen van alles
in het proces dat geen waarde
toevoegt voor de klant.
Transport
Bijvoorbeeld:
wachten op uitslag
patiënten in wachtkamers
vertraagde aanvang van een OK
wachten tot patiënt terug is van onderzoek
wachten op antwoord op een vraag
Wachten op behandeling,
wachten op voorraad...
....tijd is geld.
Wachten
7 vormen van verspilling
Beginselen
Waarde
Waste
(Verspilling)
Variatie
Tools
Hoe
verder?

Een activiteit heeft waarde als:
De patiënt het
waardevol
vindt, het zijn/haar toestand in positieve zin
verandert
en het in
één keer goed
gedaan wordt.
Alle overige zaken zijn verspilling (waste).
Waste is er in twee smaken:
1. noodzakelijke activiteiten, bijv t.b.v. wettelijke verplichtingen
2. overbodige activiteiten
To do list
Lean management werd ontwikkeld door Toyota.
Door toepassing van lean management principes is
Toyota uitgegroeid tot de top 10 van grootste
bedrijven in de wereld.

Het succes van Toyota komt neer op twee pijlers:
respect voor mensen
en voortdurende verbetering.
Toyota
Sakichi Toyoda
(1867 - 1930)
De fundamenten van lean:
Focus op het leveren van
klantwaarde
Japanse autofabrikanten bouwden hun produkten:
in de helft van de
tijd
,
met de helft minder
voorraad,

de helft minder
ruimte

en de helft minder
fouten

dan hun westerse concurrenten.

Ook bleken ze dubbel zo flexibel:
ze bouwden alles door elkaar.

Kortom: ze leverden betere kwaliteit
tegen lagere kosten.
Wat is lean management
Lean denken
Henri Ford:
Standaardiseer werk
Productielijn
'You can buy any color, as long as it is black'
Alfred Sloan (GM):
'Het management zal denken,
de arbeiders zullen arbeiden'.
Taichi Ohno
Klant centraal
Produceer alleen wat verkocht is, nadat het verkocht is
Continu verwijderen van verspillingen
De auto-industrie
Bijv:
verwisseling
kweken met het verkeerde etiket
incomplete dossiers of missende informatie
medicatie over de datum
verkeerde informatie over voorbereiding patiënt
Fouten, opnieuw doen, vergissingen
of het ontbreken van belangrijke onderdelen.
Fouten & defecten
Bijvoorbeeld:
Zoeken naar een rolstoel
Verzamelen van benodigdheden
Bukken om medicijnen uit een laag kastje te pakken
Transfer van stoel naar bed (zonder goede hulpmiddelen)
Alle handelingen
die geen waarde toevoegen voor de klant.
Beweging
Doel Lean
in ons ziekenhuis
Probleemoplossend vermogen vergroten
Processen verbeteren door verspilling te verwijderen:
voor de patiënt
voor de medewerker

De verbeterstructuur is de basis voor dagelijks verbeteren in ieder team.
Variatie is grote bron van verspilling
Variatie:
van kwaliteit: fouten, controles en correcties
in planning: pieken en dalen
in verbruik: voorraden
in werkwijze: zoeken en vragen, onduidelijkheid
in doorlooptijden: wachten
Enzovoort

Hoe minder variatie, hoe minder verspilling en hoe rustiger het proces of de dag verloopt.
-> flow

Dus: streven naar vermindering van verspilling en vermindering van variatie.
NB. De wens van de klant staat voorop!
Japans voor de 5 aspecten van een goede huishouding:
Seiri - sort - scheiden
Seiton - set- schikken
Seiso - shine - schoonmaken
Seiketsu - standardize - standaardiseren
Shitsuke - sustain - volhouden
Seiton – Set - Schikken
Seiso – Shine - Schoonmaken
Standaardiseer en visualiseer
Één methode: samen doen.
Iedereen begrijpt het.
Seiketsu – Standardize - Standaardiseren
Voorbeeld van visualiseren bij onze afdeling
Maar dat was toch té eenvoudig…
en nu begrijpt niemand het meer…
Shitsuke – Sustain - volhouden
Plezierige werkplek
Werkplek is altijd schoon
Verspilling is direct zichtbaar
Afwijkingen zijn direct zichtbaar
Administratie is minimaal
Alles gevonden binnen 30 sec.
Procedures eenvoudig en overzichtelijk
Alleen frequent gebruikte spullen aanwezig
Resultaat 5-S
Voor en na Dagbehandeling kinderafdeling
5S
Seiri - sort - scheiden
Overbodige zaken weg
Alles heeft zijn eigen plek
Regelmatig opruimen en inspecteren of alles nog goed is
Allemaal samen
Voorraadruimte Antonius ziekenhuis
Gereedschapsbord
Medicijnkar VUmc
Bloeddrukmeter VUmc
Infuusbak KVB & DV
Archief georganiseerd
Voldoende voorraad in kast
Benodigde aanvulling voorraad
Resultaat opruimactie Elisabeth Ziekenhuis
Resultatenbord
Resultatenbord Kortverblijf & Dagverpleging
Activiteitenbord poli Elisabeth ziekenhuis
Activiteitenbord verpleegafdeling St. Antonius ziekenhuis
Visualiseren
Waardestroom-analyse
There is nothing so useless

as doing efficiently

that which should not be done at all.
Peter F. Drucker
Dagstart en
dagevaluatie
A3
.
Houdt de bespreking kort en krachtig.
Wissel het Lean-kwartier af, zodat iedereen wel eens bij het bord staat.
Betrek zoveel mogelijk mensen van de afdeling bij het verbeterbord, bijv ook voedingsassistenten, secretaresses en facilitaire medewerkers.
Zorg ervoor dat de afgesproken besprekingen doorgaan. Vooral in de eerste maanden is dit essentieel voor het slagen.
Visualiseer hoeveel onderwerpen er op komen en hoeveel binnen een maand opgelost zijn. Vier de successen!
Tips
Wanneer een verbeteractie is uitgevoerd, bespreekt de medewerker dit voor het bord.

De memo met het verbetervoorstel erop wordt verplaatst naar het vak ‘Wij ervaren’.

Nu wordt in de praktijk ervaren of het punt voldoende is opgelost.

Zorg ervoor dat de medewerkers die niet bij de bijeenkomst aanwezig waren ook op de hoogte gebracht worden van de nieuwe manier van werken/de uitkomst van de verbetering.
3) Wij ervaren
Weet je de (vermoedelijke) oorzaak al, schrijf dat dan ook op.
Blijft het probleem of knelpunt aanwezig? Plaats de memo terug in het vak Wij gaan. Spreek een nieuwe verbeteractie af.

Is het knelpunt opgelost in de praktijk: verplaats de memo naar Ons succes!

Vier successen met elkaar!

Noteer alle behaalde successen in een overzicht, bijv Excel.
Wie gaan dit doen
Wanneer is het klaar
Wat gaan we doen
om het knelpunt
op te lossen.
Wekelijks worden alle memo’s besproken, staand voor het bord.
Op elke memo (Ik merk) wordt een verbetervoorstel geplakt.

Kennen en begrijpen we de oorzaak van het probleem?
Ja: benoem met het team het verbetervoorstel.
Nee: spreek af om de oorzaak uit te zoeken en noteer dit op de memo
2) Wij gaan
Denken jullie mee?
Eigen medewerkers werken dagelijks met zowel de klant als het proces en kennen beiden dus het best.
Verbeterideeën komen vanuit:
behoefte van de
klant
signalen van de
werkvloer
Continu in stapjes verbeteren levert vaak op lange termijn meer op dan een groots traject met zeer hoge ambities in korte tijd.
Pull vs push
: niet de agenda van het ziekenhuis is bepalend maar de situatie/vraag van de patiënt
'First time right':
in één keer goed
Verminder de variatie:
elimineer verstoringen
en standaardiseer
Resultatenbord

Ons succes

Dagevaluatie

Wij ervaren

Verbeterbord

Ik merk

Dagstart

Wij gaan

Dagelijks verbeteren: de basis
Full transcript