Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Specialpedagogiska aktiviteter

No description
by

Mats Lodén

on 2 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Specialpedagogiska aktiviteter

Biståndsbedömning
Socialtjänstlagen (SoL)
1. Levnadsförhållanden
Familjesituation

2. Inventering - Resurser och funktionsnedsättning
Personal
3. Planering
Hur ska vi genomföra aktiviteten?
Specialpedagogiska stödområden
Stöd i vardagliga sysslor (ADL)
Planering och genomförande av aktivitet
1. Levnadsförhållanden
Specialpedagogiska aktiviteter
Lagen om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS)
Mål
Utveckling och lärande på bästa sätt
Självständighet
Inflytande över sin vardag och sitt liv
Bygga upp relationer
Upprätthålla relationer
Arbetsträning
Lärande och utveckling
2. Inventering av resurser och funktionsnedsättningar
3. Planering
4. Genomförande av aktivitet
5. Utvärdering
Levnadshistoria
Sociala sammanhang
Följa bestämmelser och lagar (sekretess)
Beskriva:
Övrig information av betydelse
Material
Hjälpmedel
Vilka funktionsnedsättningar
Transport
När ska vi genomföra aktiviteten?
Rimliga krav och förväntningar
Hur länge ska aktiviteten pågå?
Typ av aktivitet - syftet
Vem ska genomföra aktiviteten?
Informera - när och på vilket sätt?
Genomföra aktivitet enligt planeringen
4. Genomförande
5. Utvärdering
Hälso- och sjukvårdslagen
Blev aktiviteten som vi tänkte den?
Vad gick bra - mindre bra?
Fungerade allt som vi tänkt det eller behöver något förändras/förbättras?
Är brukaren nöjd med aktiviteten?
Vilka hjälpmedel behövs?
Kommunikation
Interaktion -
Interagera -
Likvärdighet -
Tillgänglighet -
Delaktighet -
Samspel, samverkan, arbeta tillsammans
Påverka varandra, samspela mellan människor
Jämlikt och jämställt
Anpassning av aktivitet, miljö och resurser
så att de passar personen med funktionsnedsättningar
Brukarens möjlighet att vara med, kunna påverka, bidra, medbestämma
Ska vi göra annorlunda nästa gång eller likadant igen?
Har kommunikationen fungerat? T.ex. mellan personal, till brukaren, till anhöriga?
AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation
Naturliga AKK-former
Kroppsspråk
Gester
Specifika AKK-former
Tecken
Bilder
Blissymboler
Ord
TEACCH
Samarbete personal-föräldrar
ADL-träning
Utveckla färdigheter, styrkor och intressen
Individuella utvecklingsprogram
Visuella hjälpmedel
Miljön tydlig och förutsägbar
Stötta meningsfull och spontan kommunikation
Stärka självständighet
Slut
Lycka till med uppgiften att planera och genomföra en utflykt!
Full transcript