Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OR Jaarverslag

No description
by

OR Gemeente Veghel

on 17 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OR Jaarverslag

JAARVERSLAG 2012
Samenstelling OR 2012:
In 2012 is afscheid genomen van Claudia Merkx. Zij heeft de organisatie verlaten. Saskia van der Veen heeft haar plaats in de OR ingenomen.
Werkwijze OR 2012:
Indeling in werkgroepen OR-leden:
Scholing:
De OR volgde in mei 2012 een tweedaagse cursus waarin verschillende onderwerpen aan bod kwamen. De in 2011 opgestelde missie en visie van de OR werd geëvalueerd en verder uitgewerkt. Ook is de effectiviteit van de OR tijdens vergaderingen besproken en is HNW aan bod gekomen. Belangrijkste punt tijdens de cursus was het gesprek met het GO over de instemming met HR-21.

In november heeft er een training plaatsgevonden waarin de kwaliteiten van de OR-leden aan bod kwamen. Bedoeling van de cursus was inzicht te krijgen in de aanwezige kwaliteiten zodat deze in de praktijk ingezet kunnen worden.
COMMUNICATIE
Highlights OR
OR-pagina op huisnet
Yammer
Jaarvergadering OR
OR-vergaderingen
Overlegvergaderingen
Inloopmomenten HR-21
De OR in cijfers:
Tijdsbesteding:
Jos:
234 uren
Bas:
177 uren
Theo:
100 uren
Marion:
85,25 uren
Luc:
100 uren
Antoine:
88,50 uren
Christian:
119,50 uren
Bianca:
107 uren
Saskia:
102,50 uren
Lisette:
471,50 uren
OR-vergaderingen:
29
Overlegvergaderingen:
7
Onderwerpen advies en instemming 2012:
HR-21
Gratificatieregeling
Beleidsregels klachtrecht
Track- en tracesysteem voertuigen BOR
Mandaatregeling
Vastgoed
Onderwerpen informatie 2012:
Organisatieontwikkeling
"HNW"
Sociaal Jaarverslag 2011
Werving tweede interne vertrouwenspersoon
Samenwerking Uden - Veghel
Omgevingsdienst
MTO
Opleidingsplan
Evaluatie introductiebeleid
Procesoptimalisatie
Werkkostenregeling
Begroting
BSOB
Speerpunten 2013
De OR zal zich in 2013 onder andere bezig houden met:
Functiematrix HR-21
Samenwerking Uden - Veghel
Omgevingsdienst
Mandaatregeling 2013
Evaluatie medewerkerstevredenheids-onderzoek
Evaluatie BSOB
Evaluatie Jaargesprek
Werkkostenregeling
Werktijdenregeling
Talentmanagement
Regeling werken op afspraak
Sociaal Jaarverslag
Begroting
Jos Bongers (voorzitter)
Bas van der Aa
(vicevoorzitter)
Theo Bockting (secretaris)
Marion Verbruggen
(Penningmeester)
Antoine van der Velden (Lid)
Luc van Heijst (Lid)
Christian van den Bogert
(Lid)
Bianca Feenstra
(Lid)
Saskia van der Veen
(Lid)
Lisette van Haandel
(Ambtelijk secretaris)
Wat is een ondernemingsraad (OR)?
Een ondernemingsraad (OR) is een gekozen groep werknemers die de belangen behartigt van alle werknemers in de organisatie. Namens het personeel voert de OR overleg met de WOR-bestuurder (Marijke Wilms) over alle zaken in de onderneming die van belang zijn voor het personeel. De OR komt op voor het collectieve belang van de medewerkers maar heeft ook invloed op zaken die het belang van de organisatie dienen. De OR heeft een aantal belangrijke rechten. Deze rechten vloeien voort uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR).
Rechten OR:
Informatierecht:
Adviesrecht:
De OR wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit tot (beknopte samenvatting):
Overdracht van de zeggenschap
Wijziging van organisatie of samenwerking met een andere onderneming;
Belangrijke wijziging van (deel van) werkzaamheden van de onderneming;
Belangrijke wijziging in de organisatie dan wel in de verdeling van bevoegdheden;
Wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent;
Het groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten;
Het doen van een belangrijke investering ten behoeve van de onderneming;
Zie artikel 25 WOR
Instemmingsrecht:
De ondernemer behoeft de instemming van de OR voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van (beknopte samenvatting):
Regeling m.b.t. pensioenverzekering
Arbeids- en rusttijdenregeling of vakantieregeling
Belonings- of functiewaarderingssysteem
Regeling op gebied van arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim
Regeling m.b.t. aanstelling- ontslag- of bevorderingsbeleid
Regeling op gebied van personeelsopleiding, personeelsbeoordeling, bedrijfsmaatschappelijkwerk, werkoverleg
Regeling op gebied van behandeling van klachten
Regeling omtrent verwerken en bescherming van persoonsgegevens
Regeling inzake personeelsvolgsystemen
Zie artikel 27 WOR
Laat het ons weten: OR@veghel.nl. Kijk ook eens op Yammer.com.
Meedenken, meepraten...
De OR heeft het recht om alle inlichtingen en gegevens te vragen die voor de vervulling van zijn taak nodig is.
Het betreft informatie over beleidszaken en niet over personen
O.a. zaken over samenwerkingen, sociale zaken, vacature overzichten etc.
Full transcript