Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Architektura 20. století

No description
by

Gabriela Pokorná

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Architektura 20. století

- 2. desetiletí 20. století je v architektuře dobou různých směrů a forem
- cíle architektury se pohybovaly od výtvarných vizí jednotlivců až ke složitým sociálním úkolům
- acrhitektura je ovlivněna kubismem (u nás Josef Gočár, Josef Chochol, Pavel Janák) a expresionismem (v Německu Erich Mendelsohn)
- doba meziválečná (20. a 30. léta) je naplněna optimismem, vírou v budoucnost, převládají racionální tendence
- zdrojem rozvoje moderní architektury bylo kolektivní úsilí architektů
o reformu prostoru, účelnost tvaru a konstrukce
- hlavní role zde hrála Francie (Le Corbusiér), Německo (Bauhaus) a ruský konstruktivismus FUNKCIONALISMUS
- ve 20. letech 20. století se všechny proudy v architektuře (futuristické, kubistické, expresionistické,...) sjednocují pod programem funkcionalismu = forma následuje funkci
- důležité je k čemu budova slouží, jakou má funkci
- podstatu funkcionalismu definoval Le Corbusier
1. piloty, vyzdvihující dům nad terén
2. obytná střecha se zahradou
3. volný, funkčně uzpůsobitelný půdorys
4. horizontální okno
5. volné průčelí bez nosných konstrukčních prvků
- německá avantgardní umělecká a uměleckoprůmyslová škola, ve své koncepci propojuje všechny obory výtvarného umění ke vzniku dokonalého celku (vzorem je středověká huť, Bauhaus sní o katedrále moderní doby)
- působí ve Výmaru a Dessau, řediteli jsou Walter Gropius (architekt, autor funkcionalistické školní budovyv Dessau), Hannes Mayer, Ludvig Mies van der Rohe
- působily zde významné osobnosti moderního umění (malíři Paul Klee, Vasilij Kandinskij, sochař Oskar Schlemmer, malíř a fotograf Laszlo Moholy_nagy)
- pod politickým tlakem nakonec škola uzavřena, většina umělců emigrovala
- výrazné středisko moderní architektury a avantgardního umění, výrazně ovlivnil koncepci uměleckoprůmyslového školství v Evropě ARCHITEKTURA 20. století - po historizujících slozích v 19. století, přichází secese, další proudy ovlivněné futurismem, kubismem a dalšími
- moderní architektura vystupuje proti zdobnosti, ornamentu a tradici
- do popředí vstupují komerční požadavky, sociální a hygienická hlediska, technologické prvky a jiné mimoestetické faktory
- základními směry v architektuře v 1. pol. 20. stol. jsou individualistická moderna, funkcionalismus, konstruktivismus - mezi koncepcemi architektů jsou rozdíly, pracují samostatně (nejedná se o kolektivní hnutí, jako je například funkcionalismus)
- společným znakem je zdůrazňovaná funkčnost staveb, užití nových technologií a konstrukcí, rozchod s historismem a secesním dekorem
- Adolf Loos – architekturu staví mimo oblast umění, sám se považuje spíše za řemeslníka nebo stavitele, zavrhuje ornament (Ornament a zločin) INDIVIDUALISTICKÁ MODERNA 1905-1914 Adolf Loos - obchodní a obytný dům Goldman a Salatsch ve Vídni Adolf Loos - Müllerova vila v Praze Jan Kotěra - Městské muzeum v Hradci Králové Frank Loyd Wright
- americký architekt, jedna z nejvýraznějších osobností 20.st.
- inspirován jednoduchými domy prvních osadníků Ameriky a japonskou architekturou vytváří tzv. domy
prérie-jednoduché, funkční, využívá tradiční materiály dané oblasti, stavby dokonale komponuje do krajiny
- díla projektoval ve vztahu k okolí, vhodným půdorysem je L či T, budovy zvýrazňoval širokopřesahující
střechou, interiér a exteriér spojoval terasami, pergolami, balkóny, galeriemi a altány
- počátkem 20. let používal prefabrikát-továrně předem vyrobený dílec
- zasáhl i do urbanismu a výstavby mrakodrapů
• hotel Imperial v Tokiu-přesahujícími střechami dokonale zapadal do architektury města, vynikající i
konstrukčně (jako jedna z mála staveb přestál zemětřesení v roce 1923), později stržen
• Guggenheimovo muzeum v New Yorku-dostaveno 1959, stavba řešena jako dokonalý kužel, jehož
menší základna je dole, kolem se ovíjí spirála
• dům nad vodopádem v Pensylvánii F. L. Wright - Hotel Imperial Tokio F. L. Wright - Guggenheimovo muzeum v New Yorku F. L. Wright - dům nad vodopádem v Pensylvánii Le Corbusiér

- v umělecké škole ve Švýcarsku se vyučil rytcem hodinkových pouzder, odešel do Paříže, kde pracoval u Perreta a následně u Petra Behrense
- mimořádný osobitý architekt
- vůdčí osobnost funkcionalismu, organizátor a zakladatel mezinárodních organizací, autor řady teoretických prací v oblasti architektury i urbanismu
- zajímal se hlavně o kolektivní bydlení a urbanismus, chtěl naplnit humanistické zásady v architektuře (člověk jednotlivec, člen rodiny a většího kolektivu)=>modulor-nový kánon proporcí obytný dům v Marseille Steinova vila v Garches vila Savoye v Poissy kaple v Ronchamp BAUHAUS 1919-1933 EXPRESIVNÍ ARCHITEKTURA
- současně s bauhausem Erich MENDELSON
- německého původu, emigroval do USA, z počátku se věnoval malbě a dekoratérství
- využíval moderní konstrukční metody
• Einsteinova věž v Postupimi-observatoř aerodynamického tvaru - roku 1917 založili nizozemští umělci tvůrčí skupinu De Stijl (Piet Mondrian, Theo van Doesburg)
- rozvíjí neoplasticismus, který definoval v malířství Mondrian
- vytváří jakýsi plastický systém a používají jen omezené množství barev (červená, modrá, žlutá, bílá, černá, šedá)
- Gerrite Thomas Rietveld - Schrödrův dům v Utrechtu-stal se skutečným manifestem hnutí De Stijl; interiér domu se dá přeměňovat, vyznačuje se mobilními, barevně od sebe odlišenými plochami RUSKÝ KONSTRUKTIVISMUS 1917-1932 - v letech 1917-1921 oficiální umění sovětského Ruska
- odráží nadšenou porevoluční atmosféru sovětského Ruska, v architektuře má často utopický a agitační ráz,
mnoho staveb nebylo realizováno
- důraz je kladen na konstrukci staveb, mnohdy vyjadřují revoluční myšlenky

Vladimír Tatlin
• návrh pomníku třetí internacionály-spojení architektonického a sochařského díla, sešikmená spirálovitá věž otočená kolem vlastní vertikální osy - po roce 1945 existuje souběžně řada tendencí využívajících mezinárodního stylu nebo jej naopak negují,
- směry či proudy se vzájemně proplítají a dostávají se do rozporu NOVÝ BRUTALISMUS - od poloviny 50. let styl odvozený z pozdních děl Le Corbusiéra a Miese van der Rohe
- tvrdá, odosobněná, přidává jen několik nových prvků
- neoplastické kompozice, kombinuje režné a cihlové stěny s pohledovým betonem, svislé členění průčelí,
malá okna, přiznává konstrukční a technologické postupy, zdůrazňuje styčné body, spoje a spáry
- ocel, sklo, beton James Stirling - historická knihovna v Cambrige
Alison a Peter Smithsonovi
- administrativní budovy v Londýně James Gowan a J. Stirling
- budova univerzity Leicester TECHNOKRATICKÁ ARCHITEKTURA
- ovlivněna technikou, novými konstrukcemi a technologiemi,
- technicistní vzhled staveb, strojové formy
- hlavně mrakodrapy Philip Johnson - Yale univerzita v New Haven Burgee a P. Johnson - budova A.T. and T. v New Yorku DEKONSTRUKTIVNÍ ARCHITEKTURA - tendence přelomu 70. a 80. let v Evropě a USA
- ze směrů odmítajících neoklasicistní formy a rozvíjejících formy ranné moderní architektury
- orientace na ruský konstruktivismus, geometrické deformace (trhliny, naklánění, rotace, posunování částí, prostupy)
- různé výtvarné, konceptuální a technické přístupy, využívají počítačovou techniku Frank O. Gehry - Muzeum Vitra-Weil am Rhein Frank O. Gehry - Tančící dům v Praze Frank O. Gehry - dům v Santa Monica HIGH TECH - architektura pokročilé technologie, dnes samostatná větev architektonické tvorby - zasahuje i do průmyslu, designu a módy
- začátek koncem 70. let 20. stol.
- inspirace v letectví a kosmonautice (ultralehké a pevné konstrukce)
-maximální uvolnění vnitřního prostoru, vysouvání služebních a konstrukčních prvků na povrch, objemné stavby jednoduchých elementárních (základních) forem, živá barevnost, zrcadlová skla, plech z nerez oceli, lesklé kovy se zvlněnými či perforovanými povrchy, tvarované spojovací články a výstužná lanka Norman Foster - leštiště Stansted Richard Rogers - Lloydova banka v Londýně Renzo Piano a Richard Rogers - Centre Pompidou Paříž Jan Kaplický - Selfridge v Birmingham Eva Jiřičná - Kongresové centrum Zlín POSTMODERNÍ ARCHITEKTURA
- od roku 1975
- chybí tradiční harmonie, vyjadřuje myšlenku života ve složitém světě (zachycuje pomocí minulosti, přítomnosti, techniky a společenské reality)
- architektura není jeden celek, různé části-citace různých historický slohů
- návrat k ulici, náměstí a veřejné budově
- koncem 80. let 20. st. se vyvíjí až ke klasickému modernismu
- nosné konstrukce z oceli a betonu jen rámují, nezájem o vyváženost proporcí a eleganci, různé i protichůdné prvky, cihla, sklo, uvnitř ocelové konstrukce s žebrováním a větvením, dekorace, ornament, spousta různých materiálů, řemesel a řemeslných detailů, řada citací, postupů a odkazů (ale ne napodobení) italského futurismu, ruského konstruktivismu, funkcionalismu, návrat k tradici 19. st. (klasicismus v různých modifikacích) Robert Venturi - Muzeum umění v Oberlinu Michael Graves - tiskové středisko v Portlandu Frank O. Gehry - Guggenheim muzeum v Bilbao (Španělsko) Frank O. Gehry - Koncertní hala Walta Disneyho Robert Venturi - Mother´s house Ricardo Bofill - Corso Karlín v Praze James Stirling - Galerie ve Stuttgartu Funkcionalismus a moderní architektura v Brně

Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 se Brno stalo druhým největším městem republiky a zároveň sídlem četných úřadů a vysokých škol. Ve městě se začali prosazovat mladí čeští architekti a funkcionalismus, stavební sloh, v němž technický záměr a účel kráčel ruku v ruce s uměním. Nový styl s rovnými střechami, čistými liniemi a prosvětlenými interiéry nalezl v Brně neobyčejně široké uplatnění v budovách všech typů a velikostí, od škol, městských lázní, úřadů, obchodních domů a pasáží, nemocnic a sanatorií přes nájemní domy a rodinné vily až po areál výstaviště.

Stavby jsou jednoduché a strohé, přitom však úsporné a pohodlné, otevřené novým myšlenkám, komunikující s okolím,
přizpůsobují se terénu a jsou pokorné k přírodě, podporují lidskou tvořivost a inspirují. Vila Tugendhat
Rodinná vila manželů Tugendhatových, stěžejní dílo světové funkcionalistické architektury, byla postavena
v letech 1929 až 1930 ve svahu pod Černopolní ulici. Nejvýznamnější evropská stavba německého architekta
Ludwiga Miese van der Rohe je o to cennější, že se jedná o jediné dílo tohoto tvůrce z předválečného období,
dochované téměř v původním stavu. Stavba, která vyniká originálním prostorovým řešením, jedinečným technologickým zařízením a elegantními interiéry s detailně propracovaným nábytkem, byla roku 2001 zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Hotel Avion
Hotel na pěší zóně v samém centru města patří mezi nejužší hotely v Evropě. Architekt B. Fuchs měl k dispozici extrémně úzkou a přitom dlouhou stavební parcelu, kdy přední fasáda hotelu měřila pouhých sedm metrů. Způsob, jak se Fuchs vypořádal s tak omezeným prostorem, představuje světový unikát. Využil princip kontinuálního prostoru, kdy se jednotlivé místnosti kolem ústředního jádra v prvním a druhém poschodí neuzavírají a v pěti různých úrovních kompozičně navazují jedna na druhou. Osvětlení ze stropu i ze stran obstarávají skleněné cihly společně se zrcadlovými stěnami. Hotel byl dokončen v roce 1928 a dodnes slouží původnímu účelu. Bohuslav Fuchs - Nádražní poštovní úřad B. Fuchs - Zemanova kavárna
Full transcript