Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Naturvidenskab

No description
by

Lotte Jensen

on 18 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Naturvidenskab

Naturvidenskab
Samfundsvidenskab
SC4-model
- Oxytocins helbredende virkning
- Susan Hart - neurale forbindelser
- Jean Ayres - sanseintegration- Sundhedsdefinition - WHO
- Hvorfor er SKB et betydningsfuldt fag?
- Det er et kropsligt fag - via SKB har vi forudsætningerne for at fremme et sundere grundfundament for vores brugere

- Sigte efter et bredere holistisk perspektiv
- mindske risiko for blinde pletter
- Antonovsky - Salutogenetisk/patogenetisk perspektiv

- Hvilken inflydelse har den 4. dimension haft på forløbet med Ea?
Afsæt i individet
I WHO's sundhedsdefinition
Afsæt i de fysiologiske apekter

- Når vi har kendskab til alle videnskaber, skaber det et overblik, så vi kan sigte efter et bredere perspektiv når vi skal gøre os nogle didaktiske overvejlser

Den 4. dimension
Aaron Antonovsky
Maurice Merleau-Ponty

"Sundhed er et fuldstændigt stadium af fysisk, mentalt og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom og svaghed"

- World Health Organization
Kroppen er leddet mellem os som mennesker (det indre) og verden (det ydre)

Sansning er vores primære tilgang til verden

Kroppen har i en enhver situation allerede sanset og skabt mening før bevidst tænkning finder sted


Hvorfor er massagen betydningsfuld i denne sammenhæng?Styringsteknologi, Cirkler, 4. dimension
"På stuen er Lotte i gang med ansigtsmaling. Ea står som en af de bagerste i køen, og venter på at det bliver hendes tur. Pludselig opstår der tumult og Ea begynder at skubbe til dem, der står foran hende i køen"
Hvad er sanseintegration?
- Organisering af sanser
- Sætter gang i neurale processer
- Når flere sanser er i spil

Hvad er mangelfuld sanseintegration?
- Trafikkaos
Hvorfor bliver Ea vred set i lyset af Ayres' teori?


Tak for opmærksomheden!

Nadja & Lotte
Sundhed, krop og bevægelse
Eksamen i linjefaget d. 20. oktober 2015

Pædagogisk massage
fysiske og psykiske processer

Nadja & Lotte
SMTTE-MODEL
Sammenhæng: Pædagoger på stuen udviste en bekymring for Ea

Mål: Fremme Eas trivslen

Tiltag: Udføre massage i ca. et kvater dagligt

Tegn: Ea efterspøger massage, slår mindre, de andre søger Ea

Evaluering: Anja Kastrup Jensens reflektionsskema, sparring med kollegaer og i høj grad med Ea selv

”Det er formiddag på stuen. Sofie og Maja leger restaurant i dukkekrogen da Ea kommer forbi. Sofie tager fat i Eas arm, hvor hun siger ”Kom Ea, du kan være gæst i min restaurant” Ea skubber med begge hænder på Sofies brystkasse, så hun er ved at vælte bagover.”
Hvorfor er SC4-modellen anvendelig i denne sammenhæng?

- SC4-modellen kan ikke stå alene i de didaktiske overvejlser

- Sikrer os faglige overvejlerser

- Begrunde ud fra et fagligt niveau
- Et barn fødes med 100 mio hjerneceller - bygget om som et kæme netværk

- Hvorfor er dette en betydningsfuld viden?
Hjernen udvikles via al form for stimulering
Samspillet med omgivelserne --> Indvirkning i hende neurale netværk

- Hvorfor har massagen indflydelse på Eas neurale netværk?
Objektive sammenligninger
kvantitative metoder
Den fagdidaktiske trekant
Massagens indhold
Ea
Lotte
Kritik af SMTTE-model
- Risiko for synsningsniveau
Humanvidenskab
Subjektive sammenligninger
kvalitative metode
Full transcript