Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

damla gulce

on 2 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Zihin Engellilere Matematik Öğretimi Zihin Engellilik Nedir?

Zihin Engellilere Eğitim Öğretim Faaliyetleri Nelerdir? Nerelerde Yapılmaktadır?

Matematik Nedir?

Matematiğin Yasamımızdaki Yeri ve Önemi

Zihin Engellilere Matematik Öğretiminde Öğrencilere Kazandırılacak Temel Beceriler ve Öğrenme Alanları

Zihin Engellilere Matematik Öğretiminde Karsılasılan Engeller Zihin Engellilere Eğitim Öğretim Faaliyetleri Nelerdir?
Nerelerde Yapılmaktadır? Matematik nedir? Özel Eğitim Nedir? Zihinsel engelli çocukların eğitimlerinde ilk sistematik girişimler Damla Gülce Özgenler
Ekin Simge Erdem
Nilüfer Kurtkapan
Fatma Berna Senocak
Dilek Burkay
Salih Nar ITARD Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitime "özel eğitim" denir. Özel eğitime ihtiyacı olan birey:


Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından yaşıtlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey Zedelenme ya da bazı sapmalar sonucu, bir insan için normal bir etkinliğin ya da yapının önlenmesi, sınırlandırılması hali Yetersizlik Bireyin yetersizliği nedeniyle, yaşadığı sürece, yaş, cins, sosyal ve kültürel farklılıklara bağlı olarak oynaması gereken rolleri gereği gibi oynayamama durumu Engel Zihinsel yetersizliğin tanısı için zekâ testinden alınan puanın 70’den düşük olması gerekir. Hafif derecede zihinsel yetersizlik: zekâ puanı= 55-69

Orta derecede zihinsel yetersizlik: zekâ puanı =40-54

Ağır derecede zihinsel yetersizlik: zekâ puanı = 25-39

Çok ağır derecede zihinsel yetersizlik: zekâ puanı 25’den düşük

Zekâ puanının yanında belirlenen 10 uyumsal davranış alanından ( iletişim, öz bakım, ev yaşamı, sosyal beceriler, toplumsal becerilerden yararlanma, kendini yönlendirme, sağlık ve emniyet işlevsel akademik, boş zamanını değerlendirme ve iş) en az ikisinde göstereceği anlamlı yetersizlik tanının ikinci ölçütüdür. Zekâ puanı zihinsel yetersizlik tanısının tek ölçütü değildir! ZİHİN YETERSİZLİĞİNİN NEDENLERİ Doğum öncesi
Doğum sırası
Doğum sonrası Doğum öncesi nedenler:
Kromozomal bozukluklar, kalıtsal nedenler, metabolizma bozuklukları, beynin gelişimiyle ilgili bozukluklar... Doğum sırasında gelişebilecek kafa travmaları, göbek kordonu problemleri veya uzun süren doğum... Doğum sırasında gelişen nedenler: Enfeksiyonlar, hastalıklar, tümörler, çocuk istismarı, fiziksel şiddet uygulanması ve yoğun derecede toksik maddelere maruz kalınması... Doğum sonrasında gelişen nedenler: YAYGINLIK

Zihinsel yetersizliği olan çocuklar normal gelişim gösteren akranlarının %97sinden bilişsel işlevlerde geri kalmaktadır. Bazı kaynaklar öğrenci nüfusu içinde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin oranını yaklaşık %3 olarak kabul etmektedir. Zihin engelli çocukların engel dereceleri
onların eğitim gereksinimlerini farklılaştırmaktadır. Hafif Derecede Zihin Engellilerin Eğitim Öğretim Faaliyetleri

Bu çocuklara kazandırılması planlanan eğitim amaçları:

•Temel akademik beceriler

•Temel sağlık, temizlik alışkanlıkları

•Sosyal beceriler

•Uygun benlik kavramı

•İş becerileri

•Vatandaşlık görevleri

Eğitimleri normal sınıflarda ve özel eğitim sınıflarında yapılmaktadır.

Akademik becerilere daha az önem verilmektedir.

Günlük yaşamını kolaylaştıracak,

Sosyal çevresine uyumunu kolaylaştıracak
özbakım becerilerinin öğretimi ön plandadır.

Kavram oluşumu sınırlıdır. Orta Derecede Zihin Engellilerin Eğitim Öğretim Faaliyetleri Eğitimleri özel eğitim sınıfları ve özel eğitim okullarında yapılmaktadır. Ağır Derecede Zihin Engellilerin Eğitim Öğretim Faaliyetleri
Basit bağımsız yaşam becerileri öğretilebilir. Akademik becerileri öğrenmede güçlük çekerler. Dikkat, bellekte tutma, hatırlama gibi becerileri eksiktir. Zihin engellilerin eğitimleri nerelerde yapılmaktadır?

Öğrencinin sınıf içindeki tüm gereksinimlerini karşılamak sınıf öğretmeninin sorumluluğundadır.

Öğrenciye bireysel gereksinimleri doğrultusunda destek ve/veya ek hizmetler sağlanır.

Temel amaç; özel gereksinimli çocukları olabildiğince akranlarından ayırmadan eğitim gereksinimlerini karşılamaktır. Tam zamanlı kaynaştırma
Bu tür kaynaştırma uygulamalarında, özel gereksinimli öğrencinin kaydı genel eğitim sınıfındadır ancak; öğrenci desteğe gereksinim duyduğu derslerde kaynak odada özel eğitim öğretmeninden eğitim alır.

Amaç: Öğrencinin eksik olduğu konular kuvvetlendirilerek, akranlarından geri kalmamasıdır. Kaynak oda destekli kaynaştırma Yarım zamanlı kaynaştırma
Özel gereksinimli öğrencinin kaydı genel eğitim kurumundaki özel eğitim sınıfındadır. Ancak, başarılı olabileceği derslerde öğrenci genel eğitim sınıfına katılır.

Amaç: Öğrencinin hem akademik hem de sosyal becerilerinin geliştirilmesidir.

Danışman Desteği
Özel Eğitim Öğretmeni Desteği
Gezici özel eğitim öğretmeni Kaynaştırma Destek Eğitim Hizmetleri

• Öğrencinin sınıfta sosyal kabul görmesi

• Sınıftaki diğer öğrencilerin kaynaştırma öğrencisi hakkında önceden bilgilendirilmesi

• Etkili sınıf yönetimin sağlanması

• Özel eğitimcilerle iş birliği sağlanması gereklidir. Kaynaştırmanın başarılı olabilmesi için

Özel gereksinimli öğrencinin kaydı özel eğitim sınıfındadır ve tüm gün boyunca burada eğitim görür.

Öğrencinin gereksinim duyduğu hallerde, okul saatleri dışında da öğrenciye destek hizmetleri verilir.

Bu uygulamada özel gereksinimli öğrenciler yalnızca ders dışı saatlerde, okul binasında ve bahçesinde akranlarıyla birlikte olabilirler. Özel eğitim sınıfı
Öğrencinin kaydı özel eğitim okulundadır ve öğrenci aynı engel grubundan öğrencilerle birlikte eğitim alır.

Öğrencilere gereksinimlerine göre ek destek ve/veya hizmetler sağlanır. Gündüzlü özel eğitim okulu
Özel gereksinimli öğrencinin kaydı özel eğitim okulundadır ve öğrenci aynı engel grubundan öğrencilerle birlikte eğitim almaktadır.

Öğrenci geceleri de okulun yatakhanesinde kalmaktadır. Yatılı özel eğitim okulu  Matematiğin Yaşamımızdaki Yeri ve Önemi  Matematik, yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin açıklanması, denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır.  Matematik bizim her günümüzde vardır. Şimdi herhangi bir günü ele alalım ve buradaki matematiğe bakalım: Matematiği dinlenirken bile kullanırız. Örneğin: Fazla matematik çalıştıktan sonra biraz rahatlamak için Matematik bizim her günümüzde vardır. Şimdi herhangi bir günü ele alalım ve buradaki matematiğe bakalım: mola verdik ve bu molada müzik aletimizle küçük bir şarkı çalıp, ardından da sudoku çözdük. Aslında bu mo Zihin Engellilere Matematik Öğretiminde Öğrencilere Kazandırılacak Temel Beceriler ve Öğrenme Alanlarıladaki hedefimiz matematikten kaçmaktı fakat yine başaramadık. Müzik çalarken notaların ölçülerini anlamak için tam sayıları kullandık ve sonra sudoku çözmek için tamamen matematik kullandık. Yani hayatımızda matematikten kaçmak imkânsızdır. Güncel hayatımızda çoğu zaman matematiğin işe yaramayacağını düşünürüz fakat hayatımızdaki matematik bizimle birlikte doğar. Matematik bizim genlerimizde vardır, DNA’larımızın dizilişi bile matematiksel kurallara göredir. Matematik tüm meslek alanlarında da işimize yarar. Örneğin: terziler dikim yaparken ölçüleri kullanırlar, mimarlar evimizi oluştururken açılardan yararlanır. Matematik; mekanik, fizik, astronomi bilimlerinin temelini teşkil eder. Bunların dışında, sosyal bilimler, tıp, jeoloji, jeofizik, psikoloji gibi alanlarda da, matematiğe geniş bir şekilde ihtiyaç duyulur ve yaygın bir şekilde kullanılır. Tüm dünyada bilgisayar oyunları, eğlence oyunları, satranç gibi, dama gibi oyun ve sporlar dahi matematiğe dayanmaktadır. Örneğin futbol da çoğu şey matematiğe dayanır: Gollerin sayılması, Sahanın ölçüleri vb. Matematik bizim her günümüzde vardır. Şimdi herhangi bir günü ele alalım ve buradaki matematiğe bakalım: ‘’Sabah çalar saatimizi saat 6.30’a kurduk (zaman ölçüsü).

Bu saatte uyandıktan sonra kahvaltımızı yapıp evden dışarı çıktık. Dışarıda dolmuş bekledik ve dolmuş geldi. Dolmuşa 1 TL verdik o da bize 25 KR geri verdi(Dört İşlem).

Okula geldiğimizde okulun yanındaki kırtasiyeden bir kalem aldık(dört işlem).Okulda derse girdik. Derste teneffüse kalan süreyi hesapladık(zaman ölçüleri).

Teneffüste okulumuzun kantininden herhangi bir şey aldık ve fiyatını dışarıyla karşılaştırdık (dört işlem, tam sayılar).

Tekrar derse girdik ve ders teknoloji tasarım dersiydi. Bu derste bir proje yapmamız gerekiyordu ve projeyi yaparken metreyi kullandık(uzunluk ölçüleri).

Öğlen de dersler bittiğinde evimize gittik. Evde öğle yemeği olarak omlet yaptık. Omleti yaparken tuzu omlete göre oranladık(oran orantı).Daha sonra basketbol oynamaya gittik ve maçta 5 faul yaptığımız için oyun dışı kaldık(tam sayılar).

Evde akşam yemeğini yemek üzereyken sadece yarım ekmek olduğunu, diğer yarısını öğlede yediğimi hatırladık(rasyonel sayılar)

ve markete gidip bir ekmek daha aldık. Marketçiye 1 TL verip 36 KR geri aldık(dört işlem).
Akşam yemeğinden sonra ders çalıştık, biraz bilgisayar oynadık ve yattık.’’ Zihin Engellilere Matematik Öğretiminde Öğrencilere Kazandırılacak Temel Beceriler ve Öğrenme Alanları Aritmetik, cebir, geometri
gibi ilimlerin ortak adı Matematiğin öğeleri

mantık
sezgi
çözümleme
yapı kurma
genellik
bireysellik
estetik Matematik, yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin açıklanması, denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır. Matematiğin Özellikleri 1- Matematik bir yaşam biçimidir.
2- Matematik bir disiplindir.
3- Matematik bir bilgi alanıdır.
4- Matematik, bir iletişim aracıdır. Çünkü kendine özgü bir dili vardır.
5- Matematik, ardışık ve yığmalıdır, birbiri üzerine kurulur.
6- Matematik, varlıkların kendileriyle değil, aralarındaki ilişkilerle ilgilenir.
7- Matematik, bir çok bilim dalının kullandığı bir araçtır.
8- Matematik, insan yapısı ve insan beyninin yarattığı bir soyutlamadır.
9- Matematik, bir düşünce biçimidir.
10- Matematik, mantıksal bir sistemdir. Matematik en bariz olanı en az bariz olan yolla kanıtlama işidir.
GEORGE POLYA Matematikçi, karanlık bir odada, orada olmayan siyah bir kediyi arayan kör bir insana benzer.
CHARLES DARWIN Matematik farklı şeylere aynı ismi verme sanatıdır.
Jules henri poincaré Hayat iki şey için güzel matematiği keşfetme ve öğretme.
simeon poisson 11- Matematik, matematikçilerin oynadığı bir oyundur.

12- Matematik, bir anahtardır.

13- Matematik, bir değerdir.

14- Matematik, bir cevizdir. Nasıl cevizi yemek için kırmak gerekiyorsa, matematiği anlamak için de içine girmek gerekir.

15- Matematik, insan aklının yarattığı en büyük ortak değerdir. Evrenselliği onun gücüdür. Çağları aşarak bize ulaşmıştır. Çağları aşarak, yeni kuşaklara ulaşacaktır. Büyüyerek, gelişerek, insanlığa hizmet edecek; her zaman taptaze ve doğru kalacaktır. Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Engeller Ögrencilerin matematik dersinde başarısız olma nedenleri çesitlilik göstermektedir.Ögrencilerin engel türü ve derecesi önemli olmakla birlikte asıl sorun uygun egitim verilmemesidir. Etkili Olmayan Öğretim Matematik dersinde bir beceri diger bir becerinin üstüne kaydedildiğinden, önceki bilgi ve becerilerde eksikliği olan ögrenciler yeni kavramları tam olarak ögrenemezler. Sözel Dil Sorunları Özel gereksinimli bireyler matematiğin dilini kullanmada, düzenlemede ve anlamada çogunlukla güçlük yaşarlar. Bilişsel Etmenler Özel gereksinimli bazı ögrencilerin bilissel ya da algısal problemleri matematigi ögrenmesine ve performans göstermesine engel olabilir. Zayıf Okuma Becerileri Okuma yeteneğindeki yetersizlik ögrencilerin matematik işlem ve problemlerin çözümünde güçlükle karşılasmasına neden olabilir. Duyuşsal Etmenler Matematige karşı geliştirilen tavırlar gibi bir çok duyuşsal etken akademik performansı etkiler. Görsel Algıda Yetersizlik Dikkatsizlik Kısa süreli dikkat ve düzensizlik ögrencilerin matematik becerilerinin ögrenilmesini engelleyebilir. Yararlanılan Kaynaklar Erken Çocukluk Egitimi-Doç. Dr. Ibrahim H. Diken
Özel Egitim-Doç. Dr. Ibrahim H. Diken
ilkögretimde Kaynastırma - Doç. Dr. Ibrahim H. Diken
Zihin Engelliler ve Egitimleri - Prof. Dr. Bülbin Sucuoglu

www.psikorehberim.com
www.tohumotizm.org.tr
www.zihinengelliler.com
www.rehabilitasyon.com
www.ozelegitimsitesi.com
okulgunlugum1894.blogcu.com
matematik.nedir.com/
www.matokulu.com
www.matematiktutkusu.com
www1.gantep.edu.tr/~acikgoz/v.s/matematik.htm
www.webhatti.com/soru-cevap/792404-matematigin-gunluk-hayatimizdaki-onemi.html
Full transcript