Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Нэг баг - Нэг малчдын хоршоо

No description
by

Ganzo Ts

on 5 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Нэг баг - Нэг малчдын хоршоо

Малчдын хоршоо
Мал аж ахуйн салбарт
тулгамдаж буй асуудлууд
Төрийн бодлого
155 мянган малчин өрх
1578 БАГ ( Монгол улсын хэмжээнд )

126 баг ( Аймгийн төвийн баг )

352 баг ( Сумын төвийн баг )

1100 баг ( Малчин өрхүүд )
БЭЛЧЭЭРИЙН УСАН ХАНГАМЖ
Анхаарал хандуулсан та бүхэнд
талархлаа.
http//:mofa.gov.mn
/ Нийт орлого 771,1 сая /
Хоршиж
ажилласнаар:
Нэг багийн малчдын жилийн орлого
МАА-н салбарын
орлого
84 тэрбум төгрөг
жилд
/Нийт орлого 848,2 сая/
1. Төрийн үйлчилгээ, дэмжлэгийг малчдад жигд хүртээх;

2. Малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх;

3. Мал аж ахуйн эрсдлийг бууруулах;

4. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын баталгаа бий болгох;

5. Малчдыг орон нутагтаа тав тухтай ажиллаж, амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх;
Малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх
Сааль сүүгээ ашиглан уламжлалт цагаан идээ үйлдвэрлэж зах зээлд нийлүүлнэ.
Малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг зах зээлд тогтвортой үнээр нийлүүлнэ.

Ноос, ноолуур, арьс ширэнд анхан шатны боловсруулалт хийж биржээр дамжуулан борлуулна.
Хоршооны гишүүдийн зах зээлд нийлүүлэх малыг тусгайлан ялгаж отроор таргалуулж махны үйлдвэрүүдэд нийлүүлнэ.

Хээлтүүлэгч малыг чиглэлтэй бойжуулж стандартын шаардлага хангасан үржлийн малыг сайжруулагчаар ашиглана.

Малын чанарыг сайжруулж нэгжээс авах бүтээгдэхүүний хэмжээг нэмэгдүүлнэ.
Мал аж ахуйн эрсдлийг
бууруулах
Бэлчээрээ зөв зохистой сэлгэж ашиглана.

Бэлчээрийн хөнөөлт хортон мэрэгчтэй тэмцэх ажлыг зохион байгуулна.

Хамтын хүчээр хадлан, тэжээл бэлтгэж аюулгүйн нөөцтэй болно.
Малын хашаа саравч засаж, дулаалж, шинээр барина.

Гар худаг гаргах, инженерийн хийцтэй худаг гаргуулж ашиглана.

Мал сүргээ даатгалд хамруулна.
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын баталгаа бий болгох
Хоршооны өнөөгийн байдал
Шинэчлэлийн засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
Малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг бэлтгэх, зах зээлд нийлүүлэх зорилго бүхий хөдөө аж ахуйн биржийг байгуулах ;

Мах махан бүтээгдэхүүний үнийг тогтвортой байлгах зорилгоор махны нийлүүлэлтийн шинэ тогтолцоо бүрдүүлэх ;

Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого болон Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх;

Мал эмнэлэг үржлийн үйлчилгээний албыг бүх сумдад бэхжүүлэх ;
ҮХААЯ-ны мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар
2012 он
МАЛ АЖ АХУЙН САЛБАР
ХАА-н салбар ДНБ-ийн
14,6%
Үүнээс: Мал аж ахуй салбар
81,2%
Малчин
289,7 мянга
, Малчин өрх
146 мянга

Малын тоо
40.9 сая

Үүнээс: Арвин ашиг шимт эрлийз мал нь
470 мян

Бэлчээрийн талбай
113 сая га
МАЛ АЖ АХУЙН САЛБАРТ ТӨРӨӨС БАРИМТАЛЖ БУЙ БОДЛОГО
Мал сүрэг бол үндэсний баялаг мөн бөгөөд төрийн хамгаалалтад байна.
Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого

Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого

Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого

"Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр
Хадлан, тариалангийн иж бүрдэл - 4600 ш
Ноосны үнэ 300 төг
Ноолуурийн үнэ 5000 төг
Арьс ширний үнэ 500-5000 төг нэмэгдэх боломжтой
Мал ангилалтын хашаа
Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ
330 сумын 850 малчид, МЭҮТ-ын мэргэжилтэнүүдийг хамарсан зөвлөгөөн зохион байгуулж "Малчдын хоршоо" байгуулах бодлого чиглэлээ тодорхойлсон
"Малчдын хоршоо"-г хөгжүүлэх Засгийн газрын шийдвэр гаргав.
Худгийн байршил
Худгийн ашиглалт
Тэнцвэргүй хуваарилалт
Хамтын хөдөлмөрөөр хийх ажил
Хөдөө аж ахуйн биржийн анхан шатны нэгж болгох;
Хоршооны гишүүд тодорхой хэмжээний хуримтлалтай болно.

Ажлын байр шинээр бий болж, хүмүүс орон нутагтаа ажиллах боломж бүрдэнэ.

Хоршооний гишүүдийн орлогоос нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх нөхцөл бүрдэнэ.

Малчдыг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулна.

Гишүүд хамтын хөдөлмөрийн давуу талыг мэдэрснээр хоршоогоо улам хөгжүүлэх эрмэлзэлтэй болно.

Нийгэм соёлын хэрэгцээг хамтдаа авах, нийтийн ахуйн үйлчилгээнүүдийг орон нутагтаа бий болгож үйлчлүүлэх боломж нээгдэнэ.
Full transcript