Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Az ország három részre szakadása

No description
by

Dombovári Lászlóné

on 16 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Az ország három részre szakadása

Szulejmán

Szapolyai János

Az ország három részre szakadása

Habsburg Ferdinánd

1526: II. Lajos halála --> nincs uralkodó
megosztott az ország


Habsburg Szapolyai
Ferdinánd János
nyugati rész keleti rész+Erdély
Habsburgok török támogatja
támogatják

György barát

Izabella

János Zsigmond

Erdély
Királyi Magyarország
Habsburgok
Pozsony központtal
Ferdinánd támadást indít -->
megjelenik a török is (Szulejmán)
1541: Buda elfoglalása
Az ország három részre szakad
Erdélyi Fejedelemség
Szapolyai János,
fia János Zsigmond
Gyulafehérvár központtal
Erdély + Keleti országrész
Északi és Nyugati országrész
Török Hódoltság
Szultán
Az ország középső és déli része
Buda központtal
János Zsigmond helyett anyja,
Izabella uralkodik,
valójában György barát (Martinuzzi György)
egyesíteni akarja
a két területet
a törökkel
szemben
titkos
megállapodás
Ferdinánddal
az akció nem
jár sikerrel
török hadjárat
János Zsigmond lemond a
királyi címről
első Erdélyi Fejedelem
Báthory István
erdélyi fejedelem: 1571-1586
szövetségest keres a
törökkel szemben
Lengyelország:
házassága révén
lengyel király lesz
korán meghal,
terve nem sikerül
lengyelek
nagyon
tisztelték
jelentős udvar Gyula-fehérváron
Erdély török fennhatóság
alá kerül
belső
ügyeiben
önálló
adót fizet a
töröknek
fejedelmi
címhez a
török
beleegyezése
kell
Királyi Magyarország
Irányítása:
Az uralkodó: a
Habsburg-ház
tagja

Bécsben él
A legfőbb tisztség:
a nádor

a király helyettese Magyarországon

Pozsonyban van a székhelye
Országgyűlés
Pozsonyban működik:
adók megszavazása
katonák toborzásának a megszavazása
Gazdasági élet
Mezőgazdaság:
A földesurak a termény
adót
egyre gyakrabban
pénzben
követelték
Megnövelték a majorság területét
Nagyobb területet kellett
robot
munkával megművelni
Egyre nagyobb hatalom a jobbágyok fölött (törvények)
Városok fejlődése
Az ipar nem fejlődött úgy, mint Ny-Eu-ban
Maradt a
céhes ipar
Bányavárosok
fejlődése
(pl Körmöcbánya -> pénzverés: aranyforint)
Török Hódoltság
Irányítása:
Vezetője:
szultán
Vilájet
ekre osztva
élén:
pasák
Gazdasága:
Kettős adóztatás
:
az elmenekült urak
a török urak (szpáhik)
Gyerekadó
(devsirme rendszer)
Elnéptelenedés
Török kultúra Magyarországon
fürdők
mecsetek
minaret
Mezővárosok
Hatalmasra nőtt mezővárosok
--> palánkkal körülvéve
Állattartás: marhacsordák
hajdúk
hajdúvárosok
Debrecen
Kecskemét
Full transcript