Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

buğra gürses

on 6 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve
Halkla İlişkiler Etiği

Jacquie L'Etang Tartışılacak Konular 1-) Ahlak Teoriler
2-)Sorumluluk teriminin Tanımı
3-)Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Kökeni ve Gelisimi
4-)Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programları: Kamu Programları
5-) Kamu Iliskilerinde Sosyal Sorumluluk
6-) Sosyal Sorumluluk Olarak Halkla Iliskiler
7-)Halkla likiler ve Kamu Çıkarı
8-) Örgütün Vicdanı Olarak Halkla Iliskiler
9-) Kurumsal Kazalar ve Mesuliyet Ahlak Torileri Ahlak teorileri 2 sey yapar

1-) Neyin iyi oldugunun yanıtını verir
2-) Dogru eylemleri muhakeme eder Alternatif ahlak çerçevelerinden biri de, iyiligi bir iliskinin baglamı dahilindeki
bir eylem için hakikilik olarak gören deontolojik yaklasımdır

Bu yaklasımda Immanuel Kant'ın, kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili olan
çok sayıda anahtar noktayı kapsayan ahlak hakkında ki ifadelerinden türemistir. Kant'a Göre; Vazife dısı olarak yapılan eyleme ahlaki deger atfetmektedir, çünkü eylem rasyonel bir yöntemden , mecburiyet veya vazife anlayısını içermesinden ortaya çıkmıstır.

Kant'a göre, eger eylemin güdülenmesinde kisisel çıkarlar etkense bu eylem sagduyulu olarak kabul edilir fakat ahlaken dogru bir eylem olarak kabul edilmemektedir. Sorumluluk Nedir "Sorumluluk" teriminin is dünyasında çok fazla tanımı yapıldıgı için halkla iliskilerin rolü ve kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarında her ikisininde ahlakı üzerinde karısıklıklara yol açmaktadır.

En yaygın kullanılan tanımı; Is idaresinin bir bütün olarak ya da bir kurumun bütün
ekonomik fonksiyonlarının üzerinde ve ötesinde tanımlandıgı, takdir edici ve övücü tarzda
kullanılmaktadır. Kurumsal sosyal Sorumluluk: Kökenleri ve Gelişimi Kurumsal sosyal sorumlulugun 2 ana uygulaması vardır. Kökenİ Kurumsal sosyal sorumluluk Ingiltere'de hizmet olarak sunulmasına ragmen felsefi tartısmalarda kökeni 19. yüzyıl hayırsever faaliyetleri olarak gösterilmektedir.

Kurumsal Sosyal sorumluluk 20. yüzyılda öne çıkmasının sebebi Amerika’da uygulanmaya baslamasından kaynaklanmaktadır. Daha sonra Ingiltere ve Avrupa’da yaygınlamaya baslamıtır.

Bu uygulama; zengin sirketlerin toplumda durumu iyi olmayanlara yardım etmesi gerektigi görüsünden dogmutur. Yükümlüklük toplumsal eylemciler tarafından 1960 ve 1970’lerde gelistirilmitir. Kurumsal Sorumluluk Kavramı, stratejik faaliyet alanını genisleten bir fonksiyon olarak halkla iliskiler ile daha yakın ortaklıklar kurmaya baslamıtır. 1970’lerde Amerika’da sorun yönetiminin ortaya çıkısıyla aynı dönemdedir ve bunlar stratejik düzeyde birbirlerine baglılardır.

Sirketlerin sıklıkla yasanan sorunları öngörebilmelerini, sorunları savunan reklamlar ve halkla ilikiler çalısmaları veya kurumsal sosyal sorumluluk programlarıyla yanıt verebilmelerini saglamanın bir yolu olarak görülür. Kurumsal felaketlere yönelik Gönüllü ve kar amacı gütmeyen Mey İçkİ Örneği Gaziosmanpasa’daki bir restoranda yemek yiyen 2 kisi içtikleri rakıdan zehirlenmesi alkollü içkilerin en büyük üreticisi Mey içkinin bir kriz masası olusturup bunu da kurumsal sosyal sorumluluk çalısmaları ile desteklemitir.

 Yaptıgı basın açıklamasın da “sirketimiz toplumun saglıını korumak ve devlete yardım etmek amacıyla bazı kararlar almıs sektör lideri olarak üstlendiimiz görevler ve toplumsal sorumluluk anlaysı, insan saglıı açısından bu ürüne kuskuyla yaklasılmasına izin vermemektedir. Bu kapsamda piyasada görülebilecek sahte ürünler konusunda yönetime bilgi verilmesi ve satıs noktalarına duyuru asılması talimatı verilmitir. “ İş Dünyası ve Toplum - (Milton Friedman) Friedman’a göre; Kurumların hayır islerine ya da yerel topluluklara baskı yapması olarak tanımladıgı kurumsal sorumluluk kavramına tamamen karsıdır. Ona göre bu uygulama demokrasiye ve özgürlüge karsıdır, çünkü kurulusları her ne kadar halkın seçilmis temsilcileri olamasalar ya da onlara baglı degilseler de kamu politikalarının araçlarına dönüstürür.

Freidman için ne hükümet ne de is dünyası toplumun refahına yardımcı olmamalıdır, bu faaliyet tamamen bireysel hayırseverlerin girisimlerine bırakılmalıdır. Çünkü kurumsal sosyal sorumlulugun kabul edilebilir olmasının tek yolu olarak yapılan isin kisisel çıkarların dısında gerçeklesmesi ve bu gibi eylemlerin sirketin çıkarlarını arttırmayı basarabilecek bir zeminde mesruiyet kazanması oldugunu söyler. Toplumsal Sözleme:Özerk ve özgür vatandasların ve merkezilesmis, güçlü devletlerin haklarını, her iki tarafın karsılıklı çıkarlarını gözeterek uyumlastırmanın bir yoludur. (Turner-1986)

Kurumsal sosyal sorumlulugun sözlesmeye dayalı önemi vatandasların ve is dünyasının vazifelerini dengelemeye çalısır. Örnekle açıklamak gerekirse; çevre alanında yasalar tüketiciyi, çalısanları ve çevreyi riskten korumak için tasarlanır. Kurumsal sosyal sorumluluk için sözlesme teorisi tarihi bir sözlesme degil, bir ideal olmalıdır. Yani bunu herkes için faydalı bir uygulama olarak görüp, bir tür sözlesme tarafından kendini mesrulastırır. Kurumların bütün kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri örgütün ekonomik saglıgına dayanmaktadır.

Sirketlerin isleri iyi oldugu zaman tutundurma bütçelerinin bir parcası olarak kurumsal markalasmayı saglamak degil, yerel toplulukları da kapsayacak sekilde hissedarların çıkarlarına olacak biçimde belirli bagısları mesrulastırabilmeleridir. Sözlesmeye dayanan iliskiler, ekonomik iklime baglı olarak degismezler.. Kurumsal Sosyal sorumluluk Programları:
Kamu Programları Kurumsal sosyal Sorumluluk programları genelde kurumun ekonomik fonksiyonlarından uzak, genis bir dizi faaliyeti kapsar. Spor ya da sanat sponsorlugu, yardım derneklerine bagıs, mekan olanakları,profesyonel danısmanlık, egitim, teknoloji alanlarındaki faaliyetler örnek gösterilebilir.

Kurumsal sosyal sorumlulugun ve halkla iliskilerin birbirinden bagımsız olarak degerlendirinesi gereken iki ayrı fonksiyon oldugu tartısılır.

Kurumsal sosyal sorumlulugun çogu kez halkla iliskiler amaçları için PR uygulamacıları tarafından kullanılır ve bundan dolayı kurumsal sosyal sorumluluk halkla iliskiler vazifesi ve toplumadaki gruplara mesaj verme k olarak görülmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk halkla iliskiler için önemli hale gelmektedir çünkü; Kurumsal İmaj Kurumsal İtibar olası
Krize yatırım Kurumsal sosyal SorumluluĞa Kantçı yaklaşım Kant'a göre; programın ardındaki dürtü üzerine ve bagıs yapan ve bagısta bulunanlar arasındaki iliskinin dogası üzerine odaklanır.
Kurumsal sosyal sorumluluk programlarını, sadece yanlıs biçimde harekete geçirildikleri için degil, bagıstan faydalananlara bir sonuç gibi davrandıkları için ahlak dısı olarak gösterir.

Incelenen terminolojiye göre kurumsal sosyal sorumluluk genellikle dikkate alınmayan ahlaki söylemleri içermektedir. Genellikle araçsalcı ve öz-çıkarcı yaklasıma katkıda bulunan PR uygulamacıları için bu da "kamu çıkarı sorumlulugu" gibi soruları ortaya koyar Kamu İliskileri Literatüründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal sosyal sorumluluk sorunsalı, toplum programları ve kriz yönetimiyle ilgili tartısmanın baglamında ortaya çıkma egilimi gösteren halkla iliskiler literatüründe, sorunsuz ve takdire sayan bir kavram olarak sunulmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluk is dünyasına yönelik eletiriyi yok etmek için yaratılan ve stratejik hedefler vasıtasıyla önemli kamuların iyi niyetini kazanacak ya da satın alacak bir kavram olarak sunulur.
Grunig ve Hunt’a göre sosyal sorumluluk, hükümet sınırlamalarından kurtulup özgürlügü elde etmek için bir önkosul olarak sunulur,bir baska deyisle uygulama, örgütün çıkar salayacagı zeminler üzerinde mesrulatırılır.

Grunig van Hunt açıkça kurumsal sorumlulugu stratejik bir düzeyde halkla ilikiler uygulamasının merkezi olarak görürken,ayrıca örgütsel düzeyde sorumlulukların tanımlanmasında halkla ilikiler için ayrı bir rol olarak tanımlanmaktadır.

Grunig tarafından sosyal sorumluluk, aynı zamanda mükemmel örgütlerin özelliklerinden biri olarak tanımlnamaktadır. Ancak bu kurumsal sorumlulukla ilgili neyin önemli oldugunun, örgütün hedefleriyle bulumasına yardımcı olmasıyla ilgili örgüt için yapabilecekleri olasılıgının dısında bir kural degildir. Sosyal Sorumluluk Olarak Halkla İlişkiler Sosyal sorumluluk olarak kendi içinde halkla iliskiler düsüncesi, halkla ilisikiler literatürü içinde köklü bir gelenege sahiptir. Bu literatürün içinde iki ana tema vardır;
Bunlardan biri; halkla iliskiler fonksiyonu ve toplum ve kamu refahının arttırılmasına yardımcı olan rolünü tartısma arasındaki iliski üzerinde odaklanır

Ikincisi; örgüt içinde vicdan rolünü yerine getiren halkla iliskiler düsüncesi ile mesgul olur. Literatürdeki bu iki kol, örneklerinin mesruiyetler ve geçerliliklerine baglı olarak elestirel bir biçimde yeniden gözden geçirilecek ve analiz edilecektir. Halkla İliskiler ve kamu Çıkarı Halkla iliskilerin kamu çıkarına yardımı, bir meslek olarak halkla iliskiler düsüncesinin tutunmasını saglamak için biçimlendirimis retorik argümanlarla baglantılıdır.

Bu argümanlar günümüzde, halkla ilikilerin demokrasiyi destekleme ve onun ilerlemesine katkıda bulunması kadar, uzlastırıcı fonksiyonlarını içinde aslında etik oldugunu iddia eder. Kamu Çıkarı Kamu çıkarının tanımı bazı durumlardan dolayı daima açık olmamaktadır, kamu çıkarını bazı faydacı görüs türleriyle denk tutan bir tavır vardır. Bununla birlikte demokrasi ile kurulan baglantı, halkla iliskilere, örnegin sigara ya da silah üreten sirketler adına kamu çıkarı karsında davranma yetkisi verir.

Sigara üreticilerinde oldugu gibi sigaranın çesitli hastalıklara neden olduguna dair delillere sahibizdir. Bu durumda içmeyi seçmek ya da seçmemek ürünlerin tutunmasını saglamaya çalısan sirketlerin özgürlügü, reklamaların yasaklanması gibi önleyici tedbirlerden ziyade kamu çıkarına daha dazla yarar saglamak için dikkate alınmalıdır Örgütün Vicdanı Olarak Halkla İlişkiler Cutlip ve digerleri, halkla iliskilerin baslıca olumlu yanlarından birinin halkla iliskierin kamusal onay için olan ihtiyacı vurgulayarak “örgütlerin yönetimini gelistirmesi” oldugunu ileri sürer.

Grunig’e göre; halkla iliskiler yöneticileri nadiren örgütü kamuya sorumlu yapmanın gücüne sahiptirler. Grunig halkla iliskilerin rolünün, örgütün sorumlu ya da sorumsuz olarak ne yaptıgını ve sorumsuz herhangi bir eylemin etkilerini tamir etmek için ne yapıldııgnı kamulara iletmeyi kapsadıgını söyleyerek devam eder. Örgütün “vicdanı” olarak halkla ilikiler düsüncesi, belkide örgüt ve onun kamuları arasındaki engelleri yıkan, bir uzlastırıcı olarak davranan halkla iliskilerin idealist anlayısına basvurması yüzünden ahlaki ve çekici görünmektedir.
Halkla iliskiler dogal olarak çalısanlara ve kamuya degil, sadece kıdemli yöneticilere karsı sorumludur. Kurumsal Kazalar ve mesuliyet Kurumsal kazalar baglamında kamusal sorumlulugun olustugu farklı bir dizi konum vardır.

Bir kaza oldugunda kontrol dahilinde olanlara ya da orada olanlara sorumluluk yüklenmesiyle ilgili olarak, bütün bireylerin eylemlerinin birarada degerlendirilmesinden yana ve buna karsı olan argümanlar varken, bireysel maksat ya da pervasızlıgın karsıtı olarak neyin örgütsel sayılacagının tanımlanmasında önemli bir zorluk söz konusudur. Bir kurum toplumdaki pozisyonunda kaynaklanan belirli bir güce ve etkiye sahip olmasından ötürü ( güç, medyanın ilgisini çekme yetenegi ya da kamu isleri kampamyalarının yürütülmesi ve lobicilik yoluyla kazanılır) bunun kurumun ahlaki sorumlulugunun yasal bir kabulü yoluyla dengelenmesi gerektigi dogru görülmektedir.

Sirketlerin mevcut hataları para cezasına çarptırılabilirken bazı radikal ve hayalci yazarlar böyle sirketlerin üst düzey yöneticilerinin toptan kovulması ve “yok edilerek” mecburi bir biçimde milletin insafına terkedilerek imha edilmesi gerektigini ileri sürerler. Halkla iliskilerin rolü için yasal tartısmanın göndermeleri nelerdir?

Halkla ilikilerin rolü; yasal danısmanların önerisine baglı olarak yasal düsünceler ve örgüt sözcüsünün kısıtlanması yoluyla son derece sınırlı bir hale geliyor gibidir, özürler ve pismanlıklar dikkatli bir biçimde ifade edilmelidir. Böylece halkla iliskiler burada danısman bir rol degil, ikincil rol sergilemektedir

Ikincisi böyle bir durumda örgüt içinde çalısanların degil yönetsel pozisyonun müdafası için bir alan vardır.

Son olarak halkla iliskiler, pazar çıkarları için kurumsal kisilik yaratmak için örgüt yararına hareket eder. Sonuç Kurumsal sosyal sorumluluk uygulandıgında sözlesmeye ve deontolojik çerçevlerle desteklenen herhangi bir yükümlülük teorisine uygun gözükmemektedir çünkü uygulamacılar ve kurum duyuruları tarafından yararlanılan dil ve kavramlar yoluyla ifade edilir.

Kurumsal soyal sorumluluk büyük ölçüde bagısta bulunanlara yarar saglayan faydacı, vazife dısı faaliyet kavramına baglı oldugu görülmüstür. Kamu programları alanında, kurum topumdaki herkesin yararına iyi davranabilecek ahlaki bir kisi olarak daha çok sunulmaktadır.


Krizlerle ilgili tartısmalarda sözlesme fikri kamu iliskileriyle ilgili olarak gelistirilmemistir, çünkü sözlesmenin müzakere edilip karar baglamasıyla ilgili bir düsünce yoktur.


Kurumsal sosyal sorumluluk halkla iliskilerde itibarı arttırmak için yaygın olarak kullanılan bir teknik ya da araç olarak sunulmaktadır. Bu da KSS alanının etik ve politik konuları içeren oldukça karmasık bir sey olarak göstermektedir. Halkla iliskilerde temel önem tasıyan bir dizi etiksel politik konularda göndermede bulunulmasıdır. Halkla iliskiler aslında topluma yönelik güç kırıcı girisimlerle baglantılı görülebilir, bu nedenle esasen toplumdaki muhafazakar bir güçtür, halkla iliskilerin nötr oldugunu iliskin yaygın anlayıs adaletin üzeründe var olan bir düzene imtiyaz tanır. Dinlediğinizi için Teşekkürler
Full transcript