Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga Elemento ng Estado Maglaro tayo

No description
by

Cedric De Guzman

on 9 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga Elemento ng Estado Maglaro tayo

Ang EstadoAng estado ay isang malayang lupon ng
mga tao na permanenteng sumasakop sa isang
tiyak na teritoryo, may panloob at panlabas
na soberanya, at may matatag na pamahalaang
namamahala sa mga naninirahan dito.
INYONG KAALAMAN, SUBUKIN NATIN ..
1. Hahatiin sa apat na pangkat ang klase (mamamayan, teritoryo, pamahalaan at soberanya).
2. Magbibigay ng mga katanungan ang guro para sa bawat pangkat.
3. Ang bawat pangkat ay maghahanda ng maikling pagpapakilala bago ibigay ang kasagutan sa mga tanong.
4. Pangungunahan ng dalawang representante ang pagprepresenta ng mga kasagutan.
5. Magkakaroon ng limang minuto para sa paghahanda.

Maglaro tayo!
Hanap-Buo,
"PILIPINAS" Sigaw Ko!
Ano ang inyong nabuo?
ANG Estado o
State
Mga Elemento ng Estado
Mamamayan
Teritoryo
Pamahalaan
Soberanya
Ano nga ba ang mamamayan?
Ano naman ang teritoryo?
Ang mga mamamayan ay tumutukoy sa mga taong namamahala at nagsasagawa ng mga gawain ng estado. Kung walang mga mamamayan, hindi maaaring magkaroon ng isang estado.
Ito ay tumutukoy sa lupang tinitirhan ng mga tao, kabilang ang mga katubigang kanunog o nasa pagitan ng mga ito at ang lupa sa ilalim nito kasama rin ang hangin o himpapawid sa ibabaw.
Ano ang tinutukoy ng pamahalaan?
Ang pamahalaan ay ang organisasyong panlipunan na nagpapahayag ng mga hangarin ng estado at nagpapatupad sa mga layunin at patakaran nito.
Ano naman ang kahulugan ng soberanya?
Ito ay tumutukoy sa likas at lubos na karapatan at kakayahan ng estado na magpairal ng sariling mga layunin at naisin nito sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga batas nito sa kanyang nasasakupan na malaya sa kontrol o panghihimasok ng ibang estado.
1. Paanong naging pinakamahalagang elemento ng estado ang mamamayan?
2. Kung walang mamamayan, ano kaya ang magiging kalagayan ng isang bansa tulad ng Pilipinas?
3. Magbigay ng tatlong halimbawa ng tungkulin ng isang mamamayan sa estado.
1. Ano ang kahalagahan ng teritoryo sa isang estado?
2. Maaari bang maging estado ang isang bansa kung wala itong teritoryo?
3. Magbigay ng tatlong kahalagahan ng teritoryo para sa isang estado.
1. Maituturing bang estado ang isang bansa kung wala itong pamahalaan?
2. Lahat ba ng bansang may pamahalaan ay matatawag na estado?
3. Matatawag bang estado ang isang bansa kung ito ay nasa ilalim ng pananakop ng iba pang bansa?
1. Sa iyong palagay, ano ang kalagayan ng isang bansa kung wala itong batas na pinapairal?
2. Mayroon bang tinatawag na soberanya ang isang bansang nasasakop ng iba pang bansa?
3. Magbigay ng tatlong halimbawa ng kahalagahan ng batas para sa isang bansa.
Tunghayan ...
Batay sa ating tinalakay, matatawag ba nating isang estado ang ating
pinakamamahal na bansa
?

A. Ibigay ang tinutukoy ng bawat pangungusap. (5 puntos)

1. Ito ay isang malayang lupon ng mga tao na permanenteng sumasakop sa isang tiyak na teritoryo, may panloob at panlabas na soberanya, at may matatag na pamahalaang namamahala sa mga naninirahan dito.
2. Ito ay tumutukoy sa organisasyong panlipunan na nagpapahayag ng mga hangarin ng estado at nagpapatupad sa mga layunin at patakaran nito.
3. Ito ay tumutukoy sa likas at lubos na karapatan at kakayahan ng estado na magpairal ng sariling mga layunin at naisin nito sa pamamagitan ng batas na malaya sa kontrol o panghihimasok ng ibang estado.
4. Ito ay tumutukoy sa elemento ng estado na siyang namamahala at nagsasagawa ng mga gawain ng estado.
5. Ito ay tumutukoy sa lupang tinitirhan ng mga tao.

B. Ipaliwanag ang pagkakaugnay-ugnay ng bawat elemento na bumubuo sa isang estado sa loob ng lima o higit pang pangungusap. (5 puntos)
Maghanda para sa maikling pagsusulit :)
Takdang-aralin
Sagutin ang mga sumusunod na katanungan:
1. Ano ang ibig sabihin ng Saligang Batas?
2. Anu-ano ang mga napagtibay na Saligang Batas sa Pilipinas simula noong 1897 hanggang 1987?
3. Bakit mahalaga ang Saligang Batas sa isang malayang bansa tulad ng Pilipinas?
_ s _ a _ o(tagalog)

s_ _t_(english)
Full transcript