Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Czym jest coaching?

Korzyści dla osób indywidualnych i organizacji
by

Piotr Miernik

on 24 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Czym jest coaching?

Czym jest coaching?
Definicje...
„… jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. (...) dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności" -
ICF Polska
”… proces doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać Klient.(…) celem tego procesu jest wzmacnianie Klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (w oparciu o własne wnioski i zasoby)” -
ICC Polska
W praktyce więc coaching to zaplanowana, rozłożona w czasie oraz ustrukturyzowana rozmowa dwóch (lub w przypadku coachingu relacji 3 lub więcej) osób. Coach zadaje pytania, aktywnie słucha, udziela informacji zwrotnej oraz używa różnorodnych narzędzi w celu osiągnięcia pozytywnej i oczekiwanej zmiany przez Klienta.

Siła coachingu wynika m.in. z rodzaju relacji między coachem a Klientem, bazowania na jego zasobach, odwoływaniu się do jego doświadczenia oraz współodpowiedzialności Klienta za efekty procesu. Mówiąc kolokwialnie:

„ Coach jest kimś, kto mówi ci, czego nie chcesz usłyszeć, który widzi to, czego nie chcesz widzieć – po to, żebyś był kimś, kim zawsze chciałeś być”
"Coaching jest partnerską współpracą z klientem w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie,który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału..." -
ICF Polska
Coaching to ,,... odblokowanie potencjału osoby w celu maksymalizacji jej czy jego dokonań i działań. Jest raczej pomaganiem w uczeniu się niż uczeniem"

sir J.Whitmore – Coaching for Performance
Czym coaching nie jest (a często bywa mylony...)?
...nie jest psychoterapią i poradnictwem psychologicznym:
coaching skupia się na realizacji celów oraz teraźniejszości i przyszłości
z założenia z cochingu korzystają ludzie zdrowi - nie leczy on zaburzeń
...nie jest szkoleniem:
kierunek przekazu podczas szkolenia: głównie od trenera do uczestnika (w coachingu odwrotnie)
Trener jest ekspertem w danej dziedzinie; coach jest ekspertem w dziedzinie coachingu - nie przekazuje wiedzy lecz wspiera Klienta w procesie zmiany i rozwoju. Klient jest natomist ekspertem w zakresie swojej sytuacji życiowej oraz pożądango kierunku zmiany
W coachingu nie ma ustalonego "z góry" planu działania - agenda pochodzi od Klienta
... nie jest konsultingiem:
w coachingu to Klient w oparciu o własne zasoby i cele wypracowuje rozwiązania najbardziej adekwatne do swojej sytuacji
Coach w przeciwieństwie do konsultanta nie doradza - odpowiedzialność za zmianę spoczywa na Kliencie
Kiedy warto skorzystać z usług coacha i co to daje...?
Jak przebiega proces i pojedyńcza sesja coachingowa?
ą,
Kiedy stosować?
gdy mamy do podjęcia ważną
decyzję
gdy chemy osiągnąć ważne i trudne
cele
(zdobycie pracy, awans, rozwój biznesu, poprawa zdrowia, relacji, odbycie wymażonej podróży,...)
gdy mamy do odegrania nowe
role
(właściciel firmy, partner, matka, przełożony,...)
gdy chcemy rozwijać nasze
kompetencje
(np. asertywność, budowanie relacji, umiejętości prezentacyjne, motywacja, postawa proaktywna,...)
gdy chcemy być bardziej
efektywni
w wybranym obszarze życia (kariera, własny biznes, przywództwo, sprawy finansowe, zdrowie,...)
gdy chcemy odblokować tkwiący w nas
potencjał
- usunąć wew. i zew. bariery stojące na drodze do realizacji wyznaczonych celów
gdy chcemy określić własną
misję życiową
i strategię jej realizacji w oparciu o własny system wartości i swoje silne strony
gdy chcemy od
życia więcej
- więcej spokoju, radości, spełnienia, równowagi, efektywności lub gdy chcemy od
życia mniej
- mniej stresu, niepewności, frustracji,...
Korzyści z coachingu:
Przebieg procesu coachingowego
Sesja kontraktowa - ustalenie kontekstu coachingu
Identyfikacja celów i potrzeb rozwojowych Klienta
Planowanie strategiczne realizacji wyznaczonych celów
Sesje pośrednie - osiągnięcie zrozumienia, rozwój celów, określenie opcji, działanie i utrzymanie kierunku zmiany
Ewaluacja pośrednia
Ewaluacja końcowa i potwierdzenie/utrwalenie rezultatu
8-12 sesji coachingowych w procesie
ok 1,5 godz. czas trwania sesji
2-5 miesięczny proces coachingowy
praca pomiędzy sesjami - realizacja postawionych celów, zadań, ćwiczeń itd.
wsparcie telefoniczne i mailowe pomiędzy sesjami
raporty podsumowujace poszczególne sesje
... a coaching uwzględnia wszystkie te elementy i czerpie z nich w celu maksymalizacji ludzkiego potencjału. Coaching od początku do końca koncentruje się na tym, czego chcą Klienci...
Dlaczego więc coaching działa i jest jedną z najbardziej efektywnych form rozwoju?
Przebieg pojedyńczej sesji coachingowej - model GROW
Ponieważ nasza efektywność oraz realizacja celów zawodowych i osobistych zależą od wielu czynników, takich jak:
umiejętność zarządzanie
emocjami
poziom i rodzaj
motywacji
bariery - dialog wewnętrzny
wyznawane wartości
wizja i misja
życiowa
utrwalone schematy
działania - nawyki
zakres posiadanej
wiedzy
rodzaj nabytych umiejętności
struktury
wiedzy o świecie
postawy jawne i ukryte
poczucie wartości - struktury "ja" i
obrazy siebie
...efektywność coachingu potwierdzaja liczne badania:
podleganie wpływowi
innych
Biznesowe - Klienci biznesowi wskazali poprawę jakości funkcjonowania w następujących obszarach:

wydajność w pracy (70%),
zarządzanie firmą (61%),
zarządzanie czasem (57%),
efektywność zespołów (51%),
kompetencje komunikacyjne (72%),
kompetencje interpersonalne (71%),
równowaga życia zawodowego i osobistego (67%),

96% klientów wskazuje, że ze względu na wysoką skuteczność, podjęliby ponownie decyzję o skorzystaniu z coachingu.

(źródło: badanie PricewaterhouseCoopers wykonane na zlecenie International Coach Federation, 2009)
... i dla Klientów prywatnych:

Wyniki badań przeprowadzonych przez Development Dimensions International wskazują, że 91% osób korzystających z coachingu wskazało, że proces ten miał znaczący wpływ na ich życie, w tym:

46% respondentów stwierdziło, że coaching ma wspaniały wpływ
45% respondentów stwierdziło, że coaching ma umiarkowany wpływ
8% respondentów, stwierdziła, że coaching ma mały wpływ
1% respondentów, stwierdziła, że coaching ma niewielki wpływ

(źródło: badania Development Dimensions International, 2010)
Pięć zasad coachingu wg Erickson International:
Ludzie są w porządku tacy, jakimi są
Każdy dysponuje wszystkimi zasobami, jakich potrzebuje, aby osiągnąć obrane cele
Ludzie podejmują najlepsze decyzje ze wszystkich możliwych w danym momencie
W każdym zachowaniu zawarta jest pozytywna intencja
Zmiana jest nieunikniona
Coaching Compass:
coaching - wsparcie osób, zespołów i organizacji
szkolenia - coaching w zarządzaniu
Diagnoza kompetencji i potrzeb rozwojowych

Dziękuję za uwagę!
Piotr Miernik, ACC ICF Coach
Coś więcej...
Coaching to jednak coś więcej niż profesja oraz skuteczne narzędzie rozwoju. Jest to
nowy

styl i sposób komunikowania się
, budowania relacji między ludźmi w oparciu o zbiór wartości i zasad takich jak: wzajemny szacunek, otwartość, zaufanie, odpowiedzialność, nastawienie na współpracę oraz wzajemne stymulowanie kreatywności i wydobywanie tkwiącego w ludziach potencjału.
Coaching to także
nowy styl przywództwa
oraz
budowania efektywnej kultury organizacyjnej
, który wydobywa z ludzi to, co w nich najlepsze - motywację, samodzielność, zaangażowanie, efektywność,...
dynamika procesów w grupach, do których należymy
Full transcript