Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den katolske og ortodokse kirke

No description
by

Ane Nekstad

on 3 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den katolske og ortodokse kirke

Den katolske og ortodokse kirke
Den katolske kirke
Den katolske kirke har Paven som øverste leder, han blir sett på som apostelen Peters etterfølger og holder til i Roma i Peterskirken.
Paven er politisk leder for Vatikanstaten.
Paven utnevner kardinalene.
Paven er ufeilbarlig.
Den katolske kirke er verdens største kirkesamfunn, det er over en milliard katolikker i verden. "Universell, for alle mennesker".
Rommer store forskjeller
Felles for alle katolikker: Bibelen som troen på den treenige Gud.
Den stramme oppbyggingen av kirken (paven)
De sju sakramenter
Messen
Den katolske kirke er en stramt oppbygd organisasjon som følger kirkeretten.
Mange lever i sølibat
Kvinner er ikke ønsket i styret i den katolske kirke.
De sju sakramentene
Dåpen-fellesskap i kirken
Konfirmasjon-bekreftelse på dåpen
Nattverden-uttrykkelse av vårt fellesskap med Gud
Skriftemål-fortelle dine synder for tilgivelse av Gud
Ekteskap-Løftet om kjærligheten til hverandre, kirken, og Gud
Presteinnvielse- Innvielse av nye prester
Salvingen av syke-Bønn for de alvorlig syke.
Messen
Messe er veldig viktig for katolikker, det er en måte å vise troen til Gud. I messen gjennomføres alltid nattverd. Messen er katolikkenes gudstjeneste og holdes hver søndag morgen
Helgenene
Hellige menn og kvinner står sentralt i den katolske kirke. Jomfru Maria og apostlene er blant de fremste helgenene. Helgener er forbilder fordi de gjennom liv og død har har fremhevet Kristus på en positiv måte.
Jomfru Maria blir sett på som Guds mor og kirkens mor.
Munk og nonner
Munker og nonner vier sitt liv til kirken. De må følge disse tre punktene.
leve i fattigdom, uten inntekt.
leve i sølibat
leve i lydighet over klosterets regler.
Munker og nonner legger vekt på stillhet og ro. De driver med bønn og arbeid for å opprettholde klosteret og hedre Gud.
Fornyelse av kirken
Fornyelsen av kirken handlet om å få en mer moderne kirke i forhold til tiden de levde i.
Alle skulle kunne være en del av kirken, og kirken skulle bli mer vennelig mot andre religioner.
Den ortodokse kirke
Den ortodokse kirken har ingen felles ledelse, i stedet har de 4 gamle patriarkater. Konstantinopel, Jerusalem, Antiokia og Alexandria.
Biskopen er leder for kirken, og under dem står diakonene.
De ortodokse kristne har samme troen på Gud som andre kristne, men bruker gamle trosbekjennelser. De tre hovedpunkter i ortodoks kristendom lyder som følger:
Gud ble menneske for at menneske skulle bli guddommelig
Kristus har gitt menneskene seier over døden.
Helgene kan hjelpe de troende.
Jomfru Maria står i særstilling blant helgener, og den store ortodokse høytiden er påske.
Det viktigste i den ortodokse kirken er gudstjenesten, som de kaller liturgien, der de troende får et møte med den himmelske verden og gjenopplever historien om menneskets frelse.
De ortodokse har de samme sju sakramenter som de katolske.
Kirkerommet symboliserer forholdet mellom Gud og verden.
Ikonostasen er en stor bildevegg med ikoner, den symboliserer en grense foran alteret.
Hellige bilder
I den ortodokse kirke er de hellige bildene en viktig del av religionen. For de troende eret innviet ikon fylt av guddommelig energi. De ber ved ikonene og ærer dem med lys og røkelse. Det var munkene som utviklet dette.
Full transcript