Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PAGTATAHI NG

No description
by

Christine Camasura

on 23 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PAGTATAHI NG

Kahalagahan ng Shorts
PAGTATAHI NG
GARTERED SHORTS

By: Mrs. Joan G. Camasura
Teacher III
President Corazon C. Aquino Elementary School
Layunin sa Paggawa ng Gartered Shorts
Komportableng isuot sa bahay.
Simple, maluwang, at madaling labhan.
Iba't ibang disenyo at kulay ang makikita sa mga tindahan at maging sa pamilihan.
Babae o lalaki man ay nagsusuot ng shorts sa mga pangaraw-araw na gawain sa bahay at sa kapaligiran at maging sa pamamasyal.
Mainam ang shorts na yari sa telang cotton dahil malamig ito sa balat, madaling sumipsip ng pawis.

Makabuo ng padron sa pamamagitan ng pagsunod sa mga panuto.
Magamit ang mga panukat nang wasto at maayos.
Maipakita ang wastong paglalatag at paglalagay ng aspile ng padron sa tela.
Makatabas ng tela ng wasto at maayos.
Magamit ang kaalaman at kasanayan sa pananahi sa pagbubuo ng proyekto (Paggawa ng Gartered Shorts)
Makasunod sa mga panuto ng wasto at maayos
MGA HAKBANG SA PAGGAWA NG SHORTS
Pagkuha ng sukat ng katawan
Ang maayos na pagtatahi ng kasuotan
ay nakasalalay sa wastong pagsukat ng
bahagi ng katawan na kinakailangan. Kailangan din ang maayos na pagtatantiya ng lapad at haba ng telang kailangan. Ang mga sumusunod ay mga nagpapakita ng iba't ibang bahagi ng katawan na susukatan.
Gamitin ang medida sa pagsukat. Gamitin ang panukat na sentimetro kaysa pulgada upang mas eksakto ang makuhang sukat.

Sa pagsukat, dapat katamtaman ang higpit at luwang. Karaniwang ipinapasok ang dalawang daliri sa loob ng medida kapag nakapaikot na ito sa bahahi ng katawan na susukatan.
Balakang
Ipaikot ang medida sa pinakamalaking bahagi ng balakang. Tiyaking maginhawa ang sukat, hindi mahigpit at hindi maluwang.
Para matantiya, ipasok ang dalawang daliri sa pagitan ng balakang at medida upang makuha ang tamang luwang.
Ang pangalawang balakang ay pitong pulgada mula sa baywang. Sukatin ang una at pangalawang bahagi.
Pundilyo
Sa pagkuha ng sukat ng pundilyo o pundya, ilagay ang unang dulo ng medida sa may baywang.
Lagyan ng ruler ang ilalim ng pundilyo.
Basahin ang sukat ng medida mula baywang hanggang ruler.
Hita
Ipaikot ang medida sa bahagi ng hita na tumutugma sa tamang haba ng shorts. Karaniwan itong lima o higit pang pulgada mula sa tuhod.
Haba
Ilagay ang dulo ng medida mula sa baywang pababa hanggang sa bahagi ng hita na tumutugma sa haba ng shorts
Mga Kagamitan sa
Paggawa ng Padron
medida
papel na
padron
lapis
ruler
gunting
tela
Paraan ng Paggawa ng Padron
HARAP
A - ang itaas na sulok at starting point

Gumuhit ng pahalang

AB - haba ng shorts
AC – sukat ng pundilyo
CD – ¼ sukat ng balakang
D – gumuhit ng paitaas
DE – 3 sm. (5 sm.para sa malaki )

Kunin ang hugis ng pundilyo / tiro sa pamamagitan ng French curve

BF – kalahati ng sukat ng hita
BB1 - 3sm. para sa tupi
B1F1 - kalahati ng sukat ng hita + 1 sm.
EF – guhitan ng palihis na linya na nagdudugtong sa E F at F1.
 


LIKOD
A - ang itaas na sulok at starting point

Gumuhit ng pahalang

AB – haba ng shorts
AC – sukat ng pundilyo
CD – ¼ sukat ng balakang
D – gumuhit ng paitaas
DE – 3 sm. (6 sm.para sa malaki )

Kunin ang hugis ng pundilyo / tiro sa pamamagitan ng French curve

BF – kalahati ng sukat ng hita
BB1 - 3sm. para sa tupi
B1F1 - kalahati ng sukat ng hita + 2 sm.
EF – guhitan ng palihis na linya na nagdudugtong sa E F at F1.
 Paglapat ng Padron sa Tela
Ang wastong pagaaspile ay mahalaga upang mailipat ng maayos ang padron sa tela. Mahalaga na hindi gumalaw ang padron kung ito ay minamarkahan at ginugupit na.

Ang wastong paglalagay ng aspile ay malapit sa mga gilid ng padron. Mainam na maglagay muna ng aspile sa gitna ng padron upang maiwasan ang paggalaw at maging balanse ang lapat papunta sa lahat ng gilid.
Paglilipat ng Marka sa Tela
Sa paglilipat ng marka mula sa padron papunta sa tela, gumamit ng tailor's chalk o tracing wheel.
Sundan muna ang hugis ng padron.
Markahan palibot.
Tingnan kung ang lahat ng dapat markahan ay nagawa na.
Paggupit ng Tela
a. Gumamit ng matalim na paris ng gunting.

b. Ilatag ang tela kasama ng padron sa isang pantay na mesa upang madali ang paggupit. Mainam din na umikot sa mesa upang hindi na ginagalaw ang tela habang ginugupit.

c. Ilagay ang kamay malapit sa bahaging ginugupitan upang hindi gumalaw ang tela.

d. Sundan ng mabuti ang mga guhit o marka. Huwag lalagpas dito.
Pagtahi ng Shorts
Unang Hakbang:
Mga Hakbang sa Pananahi ng Shorts
Itupi ng kalahating sentimetro ang mga gilid at tahiin upang hindi maghimulmol.
Tandaan na ang tupi ay papasok sa kabaligtaran na tela.
Pangalawang Hakbang:
Tahiin ang lupi sa laylayan ng shorts.
Itupi ng dalawa't kalahating sentimetro.
Ihilbana at pagkatapos ay tahiin sa makina.
Pangatlong Hakbang:
Pagpalapatin ang pundilyo o tiro ng harap at likod.
Lagyan ng aspile at ihilbana.
Tingnan kung maayos ang pagkalapat bago tahiin sa makina
Pang-apat na Hakbang
Tahiin sa makina ang pundilyo.
Sundan ang hilbana.
Alisin ito pagkatapos ng tahi sa makina.
Panlimang
Hakbang
Tahiin ang lupi sa baywang.
Ilupi ng tatlong sentimetro ang gilid.
Ihilbana.
Tahiin ang gilid sa makina.
Mag-iwan ng dalawa at kalahating sentimetro para sa pasukan ng garter.
Pang-anim
na Hakbang
Isuksok ang garter sa baywang.
Sukatin ang garter na kasing haba ng sukat ng baywang o maiksi ng dalawa o apat na sentimetro.
Iipit sa hairpin o safety pin ang isang dulo ng garter at pagkatapos ay ipasok sa puwang ng baywang hanggang sa makarating sa puwang na pinasukan.
Tahiin sa makina ang dalawang dulo ng garter.
Tahiin ang puwang na pinagpasukan ng garter.
Full transcript