Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pilkutus

No description
by

Meeri Savolainen

on 23 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pilkutus

Pilkutus perustuu lauseoppiin

virke = kirjoitetun kielen isolla alkukirjaimella alkava ja pisteeseen, huuto- tai kysymysmerkkiin päättyvä yksikkö, joka voi muodostua yhdestä tai useammasta lauseesta

• lause = tunnistaa siitä, että siinä on tai siihen voidaan kuvitella persoonamuodossa tai passiivimuodossa oleva verbi, lauseen predikaatti


Sivulauseiden lajit (pilkkua käytetään aina)
1.) Konjunktiolause (alkaa alistuskonjunktiolla että, niin että, jotta, koska, kun, kunnes, ennen kuin, jos, vaikka, joskin, kuin, niin kuin, ikään kuin, joten)

2.) Relatiivilause (alkaa relatiivipronominilla joka, mikä tai jokin niiden taivutusmuodoista)

3.) Epäsuora kysymyslause / kysyvä sivulause (alkaa kysymyssanalla tai sanalla, jossa on -ko- tai -kö-liite)Pilkku päälauseiden välissä
Päälauseiden väliin ei tule pilkkua, jos niitä yhdistää rinnastuskonjunktio ja jos niillä on yhteinen lauseen osa.

Rinnastuskonjunktioita ovat ja, sekä, sekä–että, -kä, eli, tai, joko–tai, vai, mutta, vaan, sillä

Huom. Yhteisen lauseen osan pitää olla sama kummassakin päälauseessa. Ei riitä, että tarkoitetaan samaa, jos toisessa lauseessa käytetään pronominia.

Esim. Bussi lähtee heti, ja se kiertää aseman kautta.

Muista myös!


- Kuin-konjunktion edellä on pilkku vain, jos se aloittaa lauseen

- Seuraavien sanaparien yhteydessä käytetään pilkkua: mitä–sitä, milloin–milloin ja jotkut–jotkut

- Sekä–että-rinnastuskonjunktioparin että-sanan edellä ei käytetä pilkkua

- Irralliset lisähuomautukset, joiden alussa on esimerkiksi, kuten tai toisin sanoen erotetaan pilkulla


Pilkkua käytetään suomen kirjakielessä
1.) erottamaan virkkeen eri lauseet,

2.) erottamaan lauseen osia toisistaan ja

3.) erottamaan irralliset lisähuomautukset muusta lauseesta.
Full transcript