Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Masterplan for Skovbrynet læringscenter

No description
by

lisbeth gade

on 18 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Masterplan for Skovbrynet læringscenter

Skovbrynet skoles læringscenter vil
opfylde skolereformens mål
http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Lovgrundlag

udfolde skolens nye profil - International, digital profil

understøtte kommunens og skolens udviklingsområder, værdigrundlag og målformulering - fx synlig læring

kvalificere læreres undervisning og elevers læring

leve op til den nye bekendtgørelse for læringscenteret
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163930


Hvorfor lige uddannede læringsvejledere?
Uddannede læringsvejledere med en diplom i Medier og kommunikation - har ny viden og indsigt om digital kompetence

Lang og bred undervisningserfaring, kan vejlede i praksis

Digitalt orienterede, kender til børn og unges medievaner

Har et godt og solidt kendskab til skolens lærere, elever og øvrige personale

Blev Årets læringscenter 2014 (Kommunernes skolebiblioteksforening)
Den ny bekendtgørelse har fire formål:
1.Understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen

2. Formidle kulturtilbud til børn

3.Sætte forskningsbaaseret viden om læring i spil på skolen

4.Understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner
Understøtte udviklingsinitiativer i samspil med ledelsen
understøtte aktuel skoleudvikling med fx videndelingsinitiativer
Understøtte aktuelle indsatsområder, fx styrket social indsats i samarbejde med øvrige biblioteket
Understøtte skolens nye profiler i praksis for lærere og elever, fx digitale workshops, fagdage m.m.
Understøtte pædagogisk praksis og læring - vejledning på flere planer
formaliserede møder med ledelsen om pædagogiske linjer
Sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen
månedlige fagdage, med fokus på lærernes og pædagogernes undervisning, fx digitale læremidler, vurdering af materialer, undervisningforløb, mål, evaluering eller indsatsområder

lave undervisning for lærere og pædagoger og elever i informationssøgning, web-etik, kritisk vurdering af fx hjemmesider m.m.

understøtte elevernes læring og læreres og pædagogers undervisningSkovbrynet skoles læringscenter
Vi skal give eleven, læreren, pædagogen og lederen det de har brug for, men også det de ikke ved de har brug for
Understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner
De bedste læringscentre redefinerer hele tiden sig selv...
lave blogs med links og læremidler, samt udfolde disse til praksis
Skabe overblik over og formidle tilgængelige læringsressourcer.
samarbejde med eksterne parter og samle en base af kontakter
opbygge et formaliseret teamsamarbejde mellem it-, læringscenter- og andre ressourcepersoner
fungere som hub for læring og vejlede alle skolens personalegrupper
læringcenteret er
en del af skolen

skolens leder
træffer valg om mål, indhold og organisering

skal
udvikle og understøtte læringsrelaterede
aktiviteter

alle materialer og samarbejdspartnere er
læringsressoucer

2.
Formidle kulturtilbud til børn og unge
1.
3.
4.
Opgaver læringscenteret fortsætter med:
Vedligeholde, vurdere og holde sig ajour med mange typer læringsressourcer - kræver refleksionsrum - er en tidskrævende opgave

Drive lokalerne fra mikroplan til metaplan for at understøtte læringsmiljø, nysgerrighed og læring

Forvalte økonomien, indkøbe

Kontakt til øvrige skoler i netværk, med små og store opgaver

Akutvejledning og brandslukning
Omdeling af post, tilbud udefra til personale, elever, forældre
Blogs og intra
Udstillinger
Samarbejde med kommunens biblioteker og Bibliografen
Samarbejde med eksterne parter om læring, udvikling og trivsel
§ 2. Følgende opgaver varetages af det pædagogiske læringscenter:
1) Skabe overblik over og formidle tilgængelige læringsressourcer.
2) På baggrund af Fælles Mål at understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i navnlig:
a) aktuelle indsatsområder på skolen,
b) digitale medier,
c) pædagogisk praksis og læring,
d) samarbejdet med eksterne parter om læring, udvikling og trivsel og
e) nyeste viden om målstyret undervisning, læringsaktiviteter og evaluering.
Skal vedblive at holde os opdaterede på den nyeste viden om målstyret undervisning, læringsaktiviteter og evaluering

ved at deltage i kurser, seminarer, uddannelse
ved at læse faglitteratur om området
ved at omsætte vores viden til handling
Stk. 2. Inden for lovgivningens bestemmelser, kommunalbestyrelsens mål og rammer og skolebestyrelsens principper træffer skolens leder beslutning om, i hvilket omfang følgende opgaver varetages som en del af læringscentrets opgaver:
1) Understøtte organisering og tilrettelæggelse af en længere og mere varieret skoledag.
2) Understøtte samarbejdet med idræts-, kultur- og foreningslivet.
3) Koordinere og samle dokumentation om læringsresultater og evaluering.
Derudover......
Indsamle årsplaner til årshjul
Indsamle resultater på læring
Organisere evaluering - elevplaner
Justere åbningstid til den nye reform
Justere aktiviteter til den nye reform
m.m

Opgaver
Følgende fire slides bekriver hvordan vi vil effektuere de to foregående slides, bekendtgørelsen
Tovholder, koordinator, vejleder
Overblik, vide hvor hvad rører sig.
Lærer, didaktiker, organisator.
HUB
Full transcript