Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Achter de lijn def 1

promotiepraatje
by

lieve verheyden

on 14 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Achter de lijn def 1

aan de hand van schriftelijke navertellingen rijkdom woordenschat
zinsbouw: complexiteit
zinsbouw: correctheid
spelling: correctheid
verwijzingen naar hoofdpersonages: correctheid/adequaatheid
communicatieve effectiviteit
inhoud: volledigheid/correctheid Studie 2 zwakke starters:
jongens,
Turks en/of
laagSES
+ behorend tot niet-heterogene klasgroep -> TRADE-OFF of
GELIJKE LEERWINST? 3e leerjaar: communicatieve effectiviteit 4e leerjaar: communicatieve effectiviteit Studie 3 ->VERLOOPT GROEI
GELIJKMATIG OF GRILLIG? cf. Dynamic Systems Theory (Larsen-Freeman & Cameron, 2008) Studie 1 ? gemiddelde
prestatie individuele prestaties Ontluikende stelvaardigheid Vanaf 8 à 9 jaar Tekstkwaliteit stelproduct Studie 4 -> VERBAND TUSSEN GROEILIJNEN
VAN INDIVIDUELE LEERLINGEN &
ELEMENTEN VAN HET ONDERWIJSAANBOD? jong, kansarm, anderstalig, in concentratieklassen GEEN MONOLITISCH BLOK
GEEN ONDEELBARE VAARDIGHEID Voor schrijven kan
de leerkracht
het verschil maken! ! grotendeels
individueel variërende
patronen van trade-off -> GELIJK OP? GRILLIGHEID IS ESSENTIEEL 4 LLn in KLAS 1 juf Ena
4 LLn in KLAS 2 juf Trees
2 sterke starters per klas (KOP)
1 matige starter per klas (MIDDEN)
1 zwakke starter per klas (STAART)

GEVOLGD GEDURENDE 6 SCHRIJFSESSIES,
WAARVAN 4 BEGELEID DOOR KLASLEERKRACHT kwalitatieve analyse Communicatieve effectiviteit:
Lage scores = gevolg van
te weinig rekening houden met lezer KOP "Het is de bedoeling dat iemand die deze prenten niet ziet, en jij geeft het verhaal aan die mevrouw of aan die meneer en je laat dat lezen, dan is het de bedoeling dat die zich een beetje kan fantaseren, en dat die ziet: a ja, zo gaat dat verhaaltje." JUF TREES (2) JUF ENA (1) MIDDEN Lengte van de zin JUF ENA (1) JUF TREES (2) Liever korte en correcte zinnetjes dan lange zinnen vol fouten! "En het is zo gemakkelijk, zo korte zinnekes te maken." STAART Twee technieken:
vooraf: writing aloud : in interactie met LLn
zinnen hardop samenstellen en herhaald formuleren:
TALKING ONTO THE PAGE (Elbow)
aandacht voor 'mooie zinnen' Op en top schoolse vaardigheid (o.a. evaluatie). Stiefmoederlijk behandeld in onderwijs. Vooral problematisch voor kinderen/leerlingen die helemaal op onderwijs aangewezen zijn (kansarmoede). MAAR september juni DEEL 1. VAN RECHTE LIJN
NAAR GRILLIGHEID ... ?? ? Communicatieve effectiviteit Communicatieve effectiviteit LINEAIR MODEL DST-MODEL ??? DEEL 2. ...NAAR EEN ZICH OPDRINGENDE
LOGICA ACHTER DE GRILLIGHEID ! ! 4. processen zijn grillig, complex,
individueel verschillend zwakste LLn: Turks, kansarm, jongen en van niet-heterogene klasgroepen 1. Alle LLn zijn zoekend,
ook de meer taalvaardige! 3. Deze kinderen willen ook leren:
ze zijn ontvankelijk voor en afhankelijk van
de input van de leerkracht weinig houvast 25 leerlingen + individuele leerroute nog heel veel andere vakdomeinen moeilijke opdracht Wat is dat 'een opstelletje'? VOORAL efficiëntie?? billijkheid ?? DST
ontluikende-stelvaardigheidsverwerving
= complex geheel van deelprocessen
beïnvloed door leeder-endogene
en leerder-exogene factoren
de impact van die factoren is niet voorspelbaar
=>
individuele grilligheid: WAXING and WANING of patterns
die levert interessante informatie op
= messy little details;
cf. focus op variantie (i.p.v. enkel op gemiddelden) en op individuele leerroutes! Evenwicht tussen sturen
en responsief handelen heel veel andere bekommernissen the only way to find out
how children learn
is to study them closely
while they are learning
Siegler, 2006 van 217 LLn analyseerden we 2 verhalen:
106 LLn van LJ3 - 111 LLn van LJ4
van 62 LLn analyseerden we 6 (10) verhalen:
30 LLn van LJ3 en 32 LLn van LJ4 JUF ENA (1) Volgens mij is Saddedin
in de loop van het jaar
wel gebeterd, maar die veegt er
zijn voeten aan, eigenlijk. SCHRIJVEN GOK-scholen
Gelijke Onderwijskansenbeleid
BILLIJK & EFFICIËNT Communicatieve effectiviteit grote verschillen tussen LLn
op elk van de meetmomenten Frank Vandenbroucke
"GOED VOOR STERK, STERK VOOR ZWAK" Wie zijn de zwakke/sterke scoorders
op MM1, 2, 3, 4? Zijn het telkens dezelfde
leerlingen die laag/hoog scoren?
Verschillen tekstkenmerken op dat punt van elkaar? ? ->WIE BOEKT
DE MEESTE LEERWINST? Er wordt geen aandacht besteed aan het lezersperspectief.
Feedback is niet 'correct' -> taakpresentatie = verwarrend In de mondelinge ondersteuning (vooraf, tijdens, nadien) staan inhoud + zinsniveau centraal De complexiteit en variabiliteit van de ontwikkelingspaden krijgen betekenis als we de contexten waarin de producten tot stand zijn gekomen, blootleggen. Eerst handschrift, dan lay-out,
dan spelling, dan korte zinnetjes,
dan afwisseling en inhoud...
en toen stopte het! JUF TREES (2) Sessie 1 en 2: weinig betrokkenheid vanwege Sergen! LK: weinig aandacht behalve voor handschrift en lay-out + bevestiging van pogingen
Dan een intrigerend onderwerp: "Schrijf maar!", en nadien: "Prima". GOUDEN KANSEN "GEMISTE" KANSEN DEEL 3: ELEMENTEN VAN CONCLUSIE Hartelijk dank
voor uw aandacht! Wie zwak start,
boekt de meeste leerwinst! meer aandacht voor de ondersteuning
van leerkrachten met betrekking tot
het schrijfonderwijs meer aandacht voor het ontluikend
stelonderwijs, zeker aan kansarme
en/of allochtone kinderen geen angst voor de complexiteit en dynamiek van de vaardigheid, zoals we die achter de lijn aantroffen! een hefboom voor een meer gedegen streaming op 12 jaar, wat gelijke onderwijskansen zeker ten goede komt. -> Wat is doelstelling? GROTE IMPACT van INPUT CONSEQUENTE TAAKRESENTATIE WILLEN participeren is NIET voldoende! WILLEN participeren kan SPRINGPLANK zijn! 2. Deze kinderen zijn leerbaar! OP HET LEREN GERICHT
- niet op de inhoud
- niet op de leerling met aandacht voor de kern van schrijven:
communiceren!
rijke taal vs correcte taal
productive vs editorial instinct hefboom voor herdefiniëring van rol!
Full transcript