Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Begreppet Revolution och introduktion Franska och Industriella revolutionen

Defination av begreppet revolution och en kortare introduktion om franska - och industriella revolutionen
by

Mikael Larsson

on 5 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Begreppet Revolution och introduktion Franska och Industriella revolutionen

Revolutionerna 1700-1800-tal
Vad är en Revolution?
Revolution är en snabb och genomgripande förändring då något nytt skapas.
Ofta talar man om en politisk revolution där de som gör revolution tvingar personerna som har makten att lämna sina positioner.
Exempel på politiska revolutioner är franska revolutionen 1789 och ryska revolutionen 1917.

revolution. http://www.ne.se/enkel/revolution, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-03-04.
Revolution
Alltså är en revolution en betydelsefull händelse som förändrar tex ett land eller samhälle på ett omfattande sätt.

I detta tema fokuseras innehållet på franska och industriella revolutionen. Två betydelsefulla revolutioner men som skiljer sig väldigt mycket från varandra.
Moderna revolutioner
Revoltutioner är inte bara historiska händelser, revolutioner pågår och sker i nutid.

De senaste tio åren har vi sett flera revolutioner, just nu 2014 pågår en revolution i Ukraina som håller på att utveckla sig till en internationell kris.

Andra revolutioner som nyligen ägt rum är dem i Libyen och Egypten 2011.
Franska revolutionen
Franska revolutionen var en våldsam revolution som ledde både till krig och att tusentals människor mördades.
Den startade 1789
Franska revolutionen
Orsakerna till den franska revolutionen var många. Men till stor del handlade det om orättvisor och olika villkor för olika människor.

Frankrike hade i många hundra år styrts av enväldiga kungar med en rik adel kring sig medan det vanliga folket varken hade makt eller pengar.
Franska revolutionen
Franska revolutionen fick många följder som har hjälp till med utvecklingen av dagens samhälle.

Tex bestämdes att alla lagar skulle gälla alla människor i Frankrike och att man skulle ha samma mått och vikt enheter.

En annan sak som växte fram under revolutionen var den nationalistiska tanken.
Industriella revolutionen
Industriella revolutionen är inte en blodig revolution på samma sätt som franska utan en stor process som förändrar hela samhället och världen.
Industriella revolutionen
Den industriella revolutionen börjar att utvecklas i Storbritannien mycket på grund av de rikedomar som det brittiska imperiet har förskaffat sig genom hundratals år som imperium med kolonier jorden runt.

Mycket pengar investerades i att utveckla uppfinningar och maskiner.
Industriella revolutionen
Det denna revolution handlar om förenklat är att samhället ändras från att vara jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle där människorna flyttade till städerna och arbetade i fabrikerna.

När folk flyttar från landsbygden in till städerna kallas det urbanisering.
Industriella revolutionen
Förutom att hela samhället förändras i Västeuropa så får den insustriella massor av konsekvenser.

Mängder av uppfinningar skapas som är grunden till dagens bilar, tåg, maskiner osv.

Rättigheter för arbetare så som försäkring och semester "uppfinns".
Många politiska ideér "uppfinns" och flera av våra politiska partier grundas i och med den insutriella revolutionen.
Full transcript