Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Projekti lõpetamine

No description
by

Kerlin Kalda

on 5 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Projekti lõpetamine

Mis on lõpetamine?
Lõpetamine – on lahutamatu osa projektist.

Lõpetamine annab ülvaate tehtud tööst, näitab nõrkusi ja tugevusi.

✳✱*
Mis tuleks läbi vaadata?
1. Projekti eelarve – üle vaadata, kas ja kuidas oli planeeritud raha planeerimine, mis oli õigesti ja valesti tehtud, mida saab edaspidi teismoodi teha;

2. Vajalike andmete kogumine – hoolega tuleb üle vaadata kogu dokumentatsioon, et saaks jälgida kus olid nõrgad/ tugevad kohad;

3. Fookusgrupi/ õpetajate hinnang – antakse hinnang kogu projektile.

Miks seda teha vaja on?

-Projekti tulemusi saab kasutada teistes projektides;

-Saab võrrelda teiste projektidega – tugevused, nõrkused jne;

-Annab põhjaliku ülevaade tehtud tööst;

-Iga samm on läbi vaadanud ja mõelnud, iga sammu tulemused on üles märgitud;

-See on lõpp-punkt: kõik näevad tulemust ja see on lõplik variant.

Projekti lõpetamine
Kerlin Kalda ja Sandra Rovbut
Mida tehtud projekti puhul hinnata ja üle vaadata?

-Kas projekt lõppes ettenähtud tähtajal, lõpetati varem või läks ajakavast üle?
-Põhjused. Miks? Mis tuleks edaspidi teha teisiti, et tekkinud olukorda vältida?
Küsi endalt!
3. Projekti lõptamisega hakatakse tegutsema alles siis, kui projekti tähtaeg läheneb;

4. Aja puudus – pole välja arvatud kui palju kulub aega projekti ellu viimise jaoks.
Projekti lõpetamise ohud!!
1. Enne projekti hakkavad täitjad tegutsema teiste projektidega;

2. Projekti tellija ei oska kirjeldada projekti lõpptulemust, ehk seda milline on projekt ja mida sellega saavutada soovitakse;


-Kas projekti eesmärgid saavutati? Kuidas? Nii positiivsed kui ka negatiivsed näited!

-Projekti kulud – kas kulud olid suuremad kui esialgu planeeriti? Miks? Kas seda oleks saanud vältida? Kuidas?

-Mida õpiti tegevuste eesmärgistamisel, ajakava koostamisel, tegevuste planeerimisel ja jagamisel?

-Mida tuleks järgmiste projektide puhul teha teisiti? Mida tuleks korrata, üle võtta?

-Kuidas hindame enda ja teiste panust – töö efektiivsus?!

Projekti lõpetamise ohud!!
Projekti lõpetamine on oluline nii projekti täitja kui tellija seisukohalt, mistõttu seda tuleb ka
vääriliselt ära märkida: olenevalt projekti sisust teha kas avalik esitlus, pidulik üleandmisvastuvõtuakti
allakirjutus, pressiteade jmt.
Miks on projekti lõpetamine oluline?
Projekti lõpetamise fikseerimine
AEG
MAKSUMUS
SKOOP
Ideaalsel juhul on projekti lõpus need kolm komponenti kooskõlas:
projekti täitmiseks kavandatud aja jooksul on projekti täitmiseks kavandatud vahendid ära
kulunud ning soovitud eesmärgid saavutatud.
Projekti lõpetamise järgne tegevus
1. Projekti tulemustest võimalikult laialdane informeerimine.
2. Projekti tulemuste laialdane rakendamine.
3. Jätkuprojektide ettevalmistamine ja läbiviimne.
Ajapuudus: vahendeid antud projekti eesmärkide saavutamiseks on piisavalt, kuid selleks
antud ajaraamid on liiga kitsad.
Vahendite puudus: antud aja jooksul on projekti eesmärgid saavutatavad, kuid selleks
eraldatud vahendid on ebapiisavad.
Skoobi ülepaisutatus: antud ajaraamides ning vahenditega pole skoop saavutatav.
Full transcript