Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Тема 8. Приватні інвестиції

No description
by

Andrew Kotenok

on 7 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Тема 8. Приватні інвестиції

Інвестиції:сутність,роль та чинники попиту.
Інвестиції - витрати, які здійснюються економічними суб’єктами з метою нагромадження капіталу, що передбачає створення нового капіталу та відшкодування зношеного.
Валові інвестиції - сукупний обсяг інвестицій в економіку, який спрямовується на відновлення зношеного капіталу та приріст нового.
Чисті інвестиції - це витрати на створення нового капіталу.
Частина валових інвестицій, які спрямовуються на відновлення та заміну зношеного капіталу називаються амортизацією.


Вплив на економіку
Структурні напрямки:
зміна сукупного попиту - інвестиції як потік
зміна запасів та капіталу - інвестиції як запас

Часові особливості:
короткостроковий період - валові інвестиції
довгостроковий період - чисті інвестиції

Структура інвестицій
Основним джерелом інвестицій є заощадження.
Обсяг інвестиційного попиту залежить від відсоткової ставки, а заощадження є фінансовими обмеженнями інвестицій. Тому, рівновага між інвестиціями та заощадженнями не є обов’язковою умовою функціонування економіки, однак є законом-тенденцією.
Структура заощаджень
Інвестиційна функція
Тема 8. Приватні інвестиції
1. Інвестиції: сутність,роль та чинники попиту.
2. Інвестиційні функції та їх обґрунтування
3. Проста інвестиційна функція: математична та графічна інтерпретація
4. Структура заощаджень. Трансформація заощаджень в інвестиції за допомогою фінансових ринків та фінансових посередників.

Інвестиції в основний капітал
Інвестиції у житлове будівництво
Інвестиції у запаси
Інвестиції у запаси - зміна величини запасів.

Велична запасів залежить від запланованих обсягів виробництва.

Базовий чинник впиву - процентна ставка.
Інші чинники впливу:
орендні платежі
страхові виплати
процентні виплати
Інвестиції у нове житло
Пропозиція визначаєтсья попитом. У короткостроковому періоді є постійною величиною.

Попит визначається рівнем доходу, темпами приросту населення.

Загальним чинником впливу є відсоткова ставка. Її зростання призводить до скорочення попиту на житло, оскільки для його купівлі потрібні кредитні кошти.
З іншого боку - підвищення вартості будівництва .

Інвестиції у реконструкцію житла
Пропозиція обмежена і не може змінюватися.
чинники впливу - рівень доходу населення, темпи приросту населення, відсоткова ставка.
Чинники впливу
Ціновий чинник - процентна ставка

Нецінові чинники:
технічний прогрес
рівень забезпеченості основним капіталом
рівень оподаткування прибутку
ділові очікування
Математичний запис та графічне зображення
Зростання інвестицій призводить до зростання запасів. Разом з тим, збільшення інвестицій на одну одиницю не дає такої ж самої зміни запасів. Це пов’язано з процесами зношення капіталу.
Вплив приросту капіталу визначається граничною продуктивністю капіталу (граничним продуктом капіталу).
Кейнсіанський підхід
Передумови
інвестор орієнтується не на валовий, а на чистий прибуток.
інвестиції приносять результат не у поточному, а у майбутньому періоді
об’єкт інвестування - капітальне майно.

Метою інвестування є отримання прибутку.

Отже, для оцінки діяльності реалізації інвестиційного проекту необхідним є порівняння інвестиційний витрат та дисконтованої вартості очікуваних прибутків.


Неокласичний
Припущення:
попит на інвестиції залежить від бажання підприємців скоротити розрив між наявними обсягами основного капіталу та бажаними
неможливість миттєво скоротити (усунути) розрив між наявними та бажаними обсягами основного капіталу
Граничні витрати на капітал (вартість викоритсання у виробництві додаткової одиниці праці)
Залежить від :
процентної ставки (r)
норми амортизації (d)
податкового тиску (nt)
Очікуваний обсяг капіталу
Залежить від :
поточного обсягу виробництва
тенеденцій та очікувань
тенеденцій
та очікувань щодо майбутніх обсягів виробництва
Класичний
Інвестиції та заощадження є високоеластичним до коливань відсоткової ставки.
Рівність між інвестиціями та заощадженнями забезпечується коливаннями процентної ставки на ринку позичкових капіталів. Внаслідок зміни відсоткової стави відбуваєтсья зміна заощаджень, яка проявляєтсья через структурний перерозподіл доходу убік зміни витрат на споживання.
Кейнсіанський
Інвестиції є менш еластичними відносно відсоткової ставки, ніж у класиків.
Заощадження взагалі не залежать від відсоткової ставки. Обсяг заощаджень залежить від доходів споживачів, тому коливання відсоткової ставки призводить до зміни попиту інвестицій за незмінного обсягу заощаджень
Між заощадженнями та доходом існує пряма залежність. Оскільки інвестиції є компонентом сукупного попиту, то їх зменшення означає падіння сукупного попиту порівняно з потенційним ВВП і відповідно скорочення обсягів доходу, тобто фактичного ВВП.
Заощадження домогосподарств
Заощадження підприємств
Приватні заощадження — це структуризована система, яка складається з двох сегментів: заощадження домашніх господарств і заощадження підприємств.
Заощадження домашніх господарств — це та частина їхнього наявного доходу, яка залишається після здійснення витрат на споживання
Передтворення заощаджень у інвестиції
Місце - фінансовий ринок
Помічники - посередники - банки, страхові компанії та пенсійні фонди, інвестиційні посередники
Інструменти - цінні папери - облігації та акції
облігація - борговий інструмент, який зобовязує позичальника оплачувати власнику облігації фіксовану суму грошей через певні проміжки часу
акція - вимога акціонера на частку акціонерного капіталу підприємства і на відповідну частку в його прибутках у формі дивідендів.
Full transcript