Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Reglament consell de joves

No description
by

Esteve Martí Soteras

on 6 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Reglament consell de joves

Comissió de treball del consell de Joves
El Consell Municipal de Joventut
Com és i com veiem aquest òrgan?
Un consell amb molts anys i per tant amb experiència
un òrgan d'interlocució

PERÒ:
Òrgan molt burocratitzat i feixuc
Poc dinàmic
Poc resolutiu
Sense capacitat executiva
Revisió de què tenim
Amb la Comissió de treball es crea la Setmana Jove d'Igualada, un projecte on es prova una nova manera de treballar.
La Comissió és l'encarregada de gestionar el projecte directament coordinant-se entitats i grups de joves.
Primer pas
Redefinició del reglament del Consell Municipal de Joventut
CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ DE TREBALL
PORTAR EL NOU REGLAMENT AL PLE DEL CONSELL
CONSENSUAR-LO I VOTAR-LO
REVISIÓ JURÍDICA FINAL
EL REGIDOR L'ELEVA AL PLE MUNICIPAL
Què es va plantejar?
CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE TREBALL COM A PRIMER PAS PER AL TREBALL
ES DUU A TERME LA SETMANA JOVE COM A PROVA D'UNA POSSIBLE MANERA DE TREBALLAR
IDEES CLAU
• Representatiu, plural
• Obert a tothom i conegut pels joves
• Espai de referència
• D’interlocució i relació
• Proposar, debatre i decidir (primant el consens)
• Informació bidireccional
• Lobby jove
• Amb garanties
• Participació presencial + TIC
• Informació accessible, oberta.
• No burocratitzat

QUIN CONSELL VOLEM A PARTIR D'ARA?
Què s'ha modificat?
Supressió d'elements que puguin caducar a curt termini:
Incorporació de llenguatge no sexista
Article 1.- Definició i naturalesa
S'ha modificat l'article, introduint una nova finalitat:
dinamització d'activitats i programes
Article 7.- Composició
Preàmbul
Fòrums joves
Referències al Pla Integral de Joventut
Introducció als objectius
Article 15.- Quòrum
En les sessions es podrà convidar aquelles persones que puguin ser d’interès atès el tema a tractar
i aquelles que ho sol·licitin
. Aquestes persones tindran veu però no vot.
Article 13.- Règim de sessions del plenari
Continua establert que hi haurà dues sessions anuals.
Al nou text s'hi incorpora la finalitat d'aquestes:
El Plenari es reunirà dues vegades cada any;
generalment, en la primera reunió es marcaran les directrius de l’anualitat i en la segona s’avaluarà la tasca portada a terme
Article 14.- Convocatòries
un/a representant de cadascun dels col•lectius de joves no associats que ho sol•licitin formalment (pendent de revisió jurídica)
Les convocatòries de les sessions es lliuraran per escrit a tots els membres del Plenari amb un mínim de cinc dies naturals anteriors a la data de la sessió.
Els membres podran indicar la forma en què volen ser notificats.
Full transcript