Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Spoleczenstwo konsumpcyjne

prezentacja nt spoleczenstwa konsumpcyjnego - geneza, charakterystyka i analiza
by

Artur Skorczewski

on 10 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Spoleczenstwo konsumpcyjne

w stosunku do wiekszości obywateli zaspokojeniu ulegaja podstawowe potrzeby życiowe (wyżywienie, akomodacja, ubiór) oraz społeczne (dostep do edukacji, służby zdrowia czy obiektów kultury)
dobra poczytywane za konsumpcyjne sa wzglednie tanie i ogólnodostepne (np. karte do telefonu komórkowego można kupić niemal wszedzie, natomiast z bandażem może być już gorzej)
tworzenie sie gustów, nurtów czy mody wobec popularnych dóbr konsumpcyjnych i sposobów ich użytkowania, służace upowszechnianiu sie nowości
kupno prestiżu wraz z towarem jest raczej pożadane, niż wstydliwe (np. kupno samochodu ze wzgledu na modny kolor, wysoka cene, czy opinie „biegłych” z magazynów motoryzacyjnych, a nie ze wzgledu na wydajność, faktyczna potrzebe, czy korzystna cene - rozwija gospodarke)
powstanie zjawiska zwanego w j. angielskim „endorsement”, czyli reklamowanie produktów twarzami znanych osób, dajac im jeszcze wieksza rozpoznawalność
zwiekszenie globalnej konsumpcji implikuje globalna poprawe warunków życia
wypieranie starych produktów z powodu ich niskiej trwałości badź zmiany trendów w modzie
obniżanie kosztów produkcji nowych produktów
kupno wiekszej ilości samochodów, zabawek, ubrań powoduje ruch pieniadza
eksport i import, rozwój globalnych przedsiebiorstw, sprzyjaja tworzeniu nowych miejsc pracy
konsumpcja dotyka także kraje ubogie, co dodatkowo napedza ich rozwój
dostepność produktów pochodzacych z odległych krajów
upadki reżimów i gospodarek hermetycznych Konsumpcja Konsumpcjonizm Potrzeba Społeczeństwo
konsumpcyjne Analiza postawa polegajaca na nieusprawiedliwionej (rzeczywistymi potrzebami oraz kosztami ekologicznymi, społecznymi czy indywidualnymi) konsumpcji dóbr materialnych i usług.
Poglad polegajacy na uznawaniu konsumpcji za wyznacznik jakości i wartości życia (lub za najważniejsza, wzglednie jedyna wartość). Przekonanie, że możliwe jest osiagniecie osobistego szcześcia poprzez konsumpcje dóbr i podniesienie statusu poprzez zakup produktów; Krytyke konsumpcjonizmu zauważa sie już w czasach św. Franciszka z Asyżu, jednak jest ona nieodłacznym elementem rozwijajacej sie cywilizacji i społeczeństwa

Konsumpcjonizm rozpatruje sie na 3 poziomach:
na poziomie społeczno-psychologicznym, konsumpcjonizm można pojmować jako nastawienie światopogladowe i odpowiednie do niego zachowanie społeczne konkretnej osoby. W tym ujeciu konsumpcjonizm jest po prostu cecha charakteru czowieka, jego osobistym systemem wartości, w którym posiadanie dóbr i konsumpcja zajmuja czołowe miejsce.

na poziomie historyczno-socjologicznym, czyli cywilizacyjnym, konsumpcjonizm pojmuje sie już ponad osobowo i jest on traktowany jako cecha typologiczna i tendencja rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W tym przypadku konsumpcjonizm staje sie pewnym cywilizacyjnym modelem funkcjonowania społeczeństwa.

na poziomie filozoficzno-antropologicznym, czyli gatunkowym. W tym najszerszym rozumieniu konsumpcjonizm może być pojety jako ogólna typologiczna cecha ewolucyjna człowieka jako gatunku. Chodzi o to, że cała ewolucja naszego gatunku to ruch do wiekszego posiadania i zaspokojenia potrzeb kosztem wysiłku egzystencjalnego i twórczości. poczucie braku czynnika niezbednego człowiekowi dla dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego. zbiorowość wyznajaca i kultywujaca wartości i styl życia zwiazany z konsumpcja, objawiajacy sie w różnych jej przejawach. Społeczeństwo stawiajace wartość wolnego czasu ponad wartość produkcji.
W społeczeństwie konsumpcyjnym istniejace potrzeby, które uznawane sa za podstawowe, odnosza sie nie do jednostek, a do wiekszej cześci ludzkości. Dobra materialne i konsumpcyjne, bedace przedmiotem zaspokajania tych potrzeb, sa w społeczeństwie konsumpcyjnym dobrami ogólnodostepnymi.
duża rola reklamy i marketingu
duża zależność gospodarstw domowych od rynku Plusy KONSUMPCJA:
zaspokojenie ludzkich potrzeb  - w tym ujęciu konsumpcją nazwiemy zarówno zjedzenie pierwszego śniadania jak i zakup samochodu, wizytę u kosmetyczki oraz wszelkie zabiegi mające na celu podniesienie jakości życia.

W mikroekonomii to zużywanie posiadanych dóbr w celu bezpośredniego zaspokojenia ludzkich potrzeb.

W makroekonomii konsumpcja to wydatki gospodarstw domowych na zakup dóbr. W tym znaczeniu wyróżniamy konsumpcję autonomiczną i dodatkową.

Konsumpcja autonomiczna jest niezależna od dochodów, stanowi ona - oczywiście według subiektywnej oceny danego konsumenta - niezbędne minimum, zapewniające egzystencję.

Konsumpcja dodatkowa jest natomiast uwarunkowana wysokością dochodów, oznacza wydatki na dobra, które nie są niezbędne do życia.


Alternatywą dla konsumpcji dodatkowej jest oszczędzanie, czyli przeznaczanie pieniędzy na konsumpcję w przyszłości. Potrzeby ludzkie- potrzeba to pewien stan psychofizyczny człowieka, pojawiajacy sie w subiektywnym poczuciu braku lub w pożadaniu jakiegoś dobra lub stanu.

Potrzeba konsumpcyjna – wyzwalajacy aktywność gospodarcza, stan konieczności posiadania/użytkowania produktów, wynikajacy z osiagnietego poziomu rozwoju środowiska człowieka oraz jego wymogów, jako struktury biopsychicznej Ujęcie w mikrogospodarce - PL Wydarzenia, które zaszły w Polsce na pocztku lat osiemdziesiatych XX w., rozpoczeły w naszym kraju proces masowych zmian. Otwarcie na zachód spowodowało przenoszenie gotowych wytworów zachodniej kultury i gospodarki na grunt polski. Dzieki różnym przekazom medialnym (filmy, reklamy, seriale, czasopisma), docierały do nas wzory nowych stylów życia, opartych na konsumpcji. Wszelkiego rodzaju produkty, jak fastfoody, hipermarkety, bardzo szybko zdobyły popularność w naszym kraju.
Ponieważ wyznacznikiem pozycji stała sie dobra praca i wysokie zarobki, rozpoczeła sie pogoń za sukcesem. Przymus zarabiania pieniedzy stał sie ważny nie tylko dlatego, że ich potrzebujemy, ale dlatego, że to one i dobra, które możemy za nie kupić – świadcza dziś o naszej społecznej pozycji.
Na wzrost konsumpcji bardzo duży wpyw wywarł rozwój banków komercyjnych i dostepność kredytu konsumpcyjnego. Potrzeba posiadania wyparła umiejetność oszczedzania na dugotrwałe dobra konsumpcyjne, takie jak samochody, czy wyposażenie domu.
Kultura masowa jest charakterystyczna dla społeczeństwa konsumpcyjnego. Można powiedzieć, że to waśnie ono ja stworzyło. Po ’89, w wyniku ekspansji tej kultury i szybko rozwijajacego sie rynku, zmalało równoczenie zapotrzebowanie na „kulture wysoka”.
Wytworem kultury masowej sa ludzie nijacy, bez wyraźnego charakteru, przyzwyczajeni do gotowych rozwiazań, nie potrafiacy samodzielnie podejmować ważnych decyzji. Ujęcie w makrogospodarce - EU/świat Społeczeństwo konsumpcyjne ujęecie w mikrogospodarce, na poziomie kraju (PL) ujecie w makrogospodarce, na poziomie EU/świat Minusy Wnioski Społeczeństwo konsumpcyjne Społeczeństwo konsumpcyjne malejace zapotrzebowanie na "kulture wysoka"
przeniesienie życia towarzyskiego do centrów handlowych
postepujaca dominacja materialistycznych systemów wartości w społeczeństwie i zanik wartości niematerialnych;
postepujaca standardyzacja gustów konsumenckich i ograniczanie indywidualizmu,
wyznaczanie zachowań konsumpcyjnych przez producentów;
słaba motywacja do tworzenia trwałych produktów wysokiej jakości
priorytet: maksymalizacja zysków
niszczenie środowiska
niewolnicze płace (efekt uboczny, nie dotykajacy bezpośrednio beneficjentów konsumpcjonizmu)
bezrobocie i społeczne wykluczenie spowodowane przeniesieniem produkcji w tańsze rejony świata
osłabienie lokalnych gospodarstw przez duże firmy
centra handlowe zamiast parków, wspólnot, ośrodków kultury
wyobcowanie jednostki w jej własnym środowisku
oparcie rozwoju na uzależnieniu kredytowym Minusy:

malejace zapotrzebowanie na "kulture wysoka"
przeniesienie życia towarzyskiego do centrów handlowych
postepujaca dominacja materialistycznych systemów wartości w społeczeństwie i zanik wartości niematerialnych;
postepujaca standardyzacja gustów konsumenckich i ograniczanie indywidualizmu,
wyznaczanie zachowań konsumpcyjnych przez producentów;

Plusy:

w stosunku do wiekszości obywateli zaspokojeniu ulegaja podstawowe potrzeby życiowe (wyżywienie, akomodacja, ubiór) oraz społeczne (dostep do edukacji, służby zdrowia czy obiektów kultury)
dobra uznawawane za konsumpcyjne sa wzglednie tanie i ogólnodostepne (np. karte do telefonu komórkowego można kupić niemal wszedzie, natomiast z bandażem może być już gorzej)
tworzenie sie gustów, nurtów czy mody wobec popularnych dóbr konsumpcyjnych i sposobów ich użytkowania, służace upowszechnianiu sie nowości
kupno prestiżu wraz z towarem jest raczej pożadane, niż wstydliwe (np. kupno samochodu ze wzgledu na modny kolor, wysoka cene, czy opinie „biegłych” z magazynów motoryzacyjnych, a nie ze wzgledu na wydajność, faktyczna potrzebe, czy korzystna cene - rozwija gospodarke)
powstanie zjawiska zwanego w j. angielskim „endorsement”, czyli reklamowanie produktów twarzami znanych osób, dajac im jeszcze wieksza rozpoznawalność Ekonomicznie konsumpcjonizm okazuje sie permanentnym nawykiem zakupu produktów lub usług, z małymi lub żadnymi pozorami wydajności, trwałości, przy czym nie zwraca sie uwagi na pochodzenie towaru, czy wpływu na środowisko podczas produkcji. Konsumpcjonizm napedzany jest przez ogromne kwoty pieniedzy, przeznaczonych na reklame, na wytworzenie pragnienia posiadania, „pójścia z trendem” oraz wytworzenia swoistego systemu „samonagradzania”, obracajacego sie wokół posiadania. Zacheca on do egocentrycznego materializmu, w którym posiadanie jest najwyższa nagroda. Nowy samochód ma podnieść status społeczny posiadacza, modne ubrania maja zapewnić szacunek otoczenia. Konsumpcjonizm wpływa na relacje społeczne poprzez zastapienie zwykłych potrzeb i pragnień, stabilnego życia rodzinnego i towarzyskiego sztucznym, nieodpartym pragnieniem posiadania luźno zdefiniowanych „rzeczy” oraz pieniedzy, które pozwola je nabyć. Czesto konsument ma nikłe pojecie o tym, czym właściwie sa i do czego maja mu służyć rzeczy, które tak bardzo chciałby mieć. Zamierzonym skutkiem tego, wspieranym przez korzystajcych z konsumpcjonizmu, jest usuwanie "starych" produktów z powodu ich niskiej trwałości badź zmiany trendów w modzie. Możliwa jest produkcja rzeczy majacych dłuższa trwałość - takich, które przetrwałyby nawet ich nabywce - lecz takie rozwiazanie byłoby samobójstwem producentów, wyeliminowaniem z rynku ich własnej produkcji. Wysypiska pełne sa zużytych produktów, których naprawa jest nieopłacalna, bo wyprodukowanie nowych jest o wiele tańsze (choć konsument prawie zawsze je kupuje drożej). Inne produkty sa z założenia przeznaczone na śmietnik, zanim przestana nam służyć, zgodnie ze zmieniajcymi sie trendami mody. Wiezi rodzinne, przyjaźń, ograniczaja sie coraz cześciej do dawania i otrzymywania prezentów - „rzeczami” wynagradzamy brak poprawnych relacji midzyludzkich. Wszystko obraca sie wokół wydawania pieniedzy na produkty i usługi. Wzrastajce ceny różnych produktów, które ida w parze ze znikomymi lub żadnymi podwyżkami płac, sa wykorzystywane do kolejnych inwestycji i tłumaczone „ratowaniem gospodarki”, do czego konsument jest niejako zobowiazany. Centra handlowe zastapiły parki, kościoły, wspólnoty, ludzie nie maja czasu porozmawiać ze swoimi sasiadami, czesto nie znajac nawet ich imion. Hipermarkety stały sie celem rodzinnych wycieczek, miejscem kontaktów ludzi w świecie, w którym konsumpcjonizm stał sie idea przewodnia.

Im bardziej rozszerza sie konsumpcjonizm, tym słabsza jest motywacja do tworzenia trwałych produktów wysokiej jakości. Bardziej opłacać sie bedzie import tanich wyrobów z krajów Azji i Afryki, gdzie koszty produkcji sa bardzo niskie i producent, najcześciej mobilna w skali światowej korporacja, pozwolić może sobie na wytwarzanie ich z pominieciem rygorystycznych praw, np. regulujacych wpływ produkcji na środowisko, czy przestrzegania praw pracowniczych. Maksymalizacja zysków jest najważniejsza, niszczenie środowiska lub niewolnicze płace sa efektem ubocznym, nie dotykajacym bezpośrednio tych, którzy na zjawisku konsumpcjonizmu korzystaja. Nie obchodzi ich, który kraj i naród obecnie wykorzystuja. Bezrobocie i społeczne wykluczenie w danych regionach czy krajach, spowodowane przeniesieniem produkcji w inne rejony świata, w których można zwiekszyć zysk, ograniczyć koszty, jest jednym ze skutków konsumpcjonizmu. Wieksze możliwości w docieraniu do klienta ogromnych firm, niezależnie od rynku, przyczyniaja sie do osłabienia lokalnych gospodarek. Minusy
słaba motywacja do tworzenia trwałych produktów wysokiej jakości
priorytet: maksymalizacja zysków
niszczenie środowiska
niewolnicze płace (efekt uboczny, nie dotykajacy bezpośrednio beneficjentów konsumpcjonizmu)
bezrobocie i społeczne wykluczenie spowodowane przeniesieniem produkcji w tańsze rejony świata
osłabienie lokalnych gospodarstw przez duże firmy
centra handlowe zamiast parków, wspólnot, ośrodków kultury
wyobcowanie jednostki w jej własnym środowisku
oparcie rozwoju na uzależnieniu kredytowym

Plusy
zwiekszenie globalnej konsumpcji implikuje globalna poprawe warunków życia
wypieranie starych produktów z powodu ich niskiej trwałości badź zmiany trendów w modzie
obniżanie kosztów produkcji nowych produktów
kupno wiekszej ilości samochodów, zabawek, ubrań, generuje ruch pieniadza
eksport i import, rozwój globalnych przedsiebiorstw, sprzyjaja tworzeniu nowych miejsc pracy
konsumpcja dotyka także kraje ubogie, co dodatkowo napedza ich rozwój
dostepność produktów pochodzacych z odległych krajów
upadki reżimów i gospodarek hermetycznych Konsumpcjonizm - jako zjawisko - jest czymś nie do końca dobrym, a mimo to, nieuchronnym. To my, konsumenci, napedzamy rynek naszymi potrzebami. To nasze dażenie do posiadania (wygód, dóbr, lepszych standardów) sprawia, że producenci wciaż produkuja produkty "lepsze" od wcześniejszych. To społeczeństwo konsumpcyjne konsumuje zasoby naturalne, oczekujac produktów na takim, a nie innym poziomie. Społeczeństwa konsumpcyjne, to jednocześnie społeczeństwa rozwijajace sie. Cywilizacyjny progress jest ściśle powiazany z naszym konsumpcjonizmem. Ograniczenie konsumpcji może skutkować regresem, czego naturalnie staramy sie unikać. Pomimo wykazanych oczywistych wad konsumpcjonizmu, bycie społeczeństwem konsumpcyjnym jest niejako nieuchronna ścieżka rozwoju naszej cywilizacji. Musimy zaakceptować zjawisko konsumpcji, jako naturalny wynik naszego dażenia ku "lepszemu". Jednocześnie powinniśmy starać sie ograniczać negatywne skutki naszej eksploatacji, przez bardziej rozsadne zużywanie posiadanych zasobów finansowych czy naturalnych. Społeczeństwem konsumpcyjnym staje sie każde społeczeństwo, dażace do uzyskania wygód i znacznego podniesienia standardów życia. Nie każde jednak musi zużywać posiadane zasoby w sposób nieprzemyślany i szkodliwy.
Full transcript